Home

Izolace spodní stavby – skladby a detaily

Konstrukční detaily jsou pro projekční práci velmi důležité a lze říci, že bývají často složitější než samotná hydroizolace spodní stavby. Jedním ze základních pilířů řešení je určení, zda detaily plní funkci vodotěsné izolace nebo současně řeší i další konstrukční potřeby spodních staveb https://www.izolace.cz/wp-content/uploads/2018/07/izolace-logo_340.png 0 0 Kateřina Zelená https://www.izolace.cz/wp-content/uploads/2018/07/izolace-logo_340.png. 5.1.8 Zásady navrhování hydroizolačních konstrukcí spodní stavby s použitím povlakových izolací z modifikovaných asfaltových pásů Návrh povlakových hydroizolací spodní stavby ovlivňuje řada materiálových, konstrukčních, technologických a hydrogeologických okolností

3.5. Hydroizolace spodní stavby proti tlakové a agresivní vodě 8 3.6. Hydroizolace spodní stavby proti tlakové a agresivní vodě a proti radonu 9 3.7. Hydroizolace spodní stavby proti tlakové vodě u obytných místností 10 3.8. Hydroizolace spodní stavby - jímky 11 4. DETAILY 12 4.1. Vnitřní kout 12 4.2. Zpětný spoj 1 1 Všeobecně 1 Všeobecně 1.1 Terminy a definice Spodní stavba: podzemní část budovy. Její součástí jsou základy a případně také suterénní prostory. Suterén (sklep, podzemní podlaží): část objektu, jehož podlaha je umístěna níže než úroveň upraveného terénu okolo stavby

NÁVRH HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY Výuková pom ůcka pro studenty fakulty stavební ČVUT předm ětů KP2A, KP2C, KP2E. (Upraveno z publikace Kutnar Z.: Izolace spodní stavby - skladby a detaily) 1. Detekce oblasti hydrofyzikálního namáhán DEKBIT AL S40 je určený do povlakových hydroizolací spodní stavby plnících funkci izolace proti radonu. Ve střechách jej lze použít jako parotěsnicí vrstvu. DEKBIT AL S40 nelze ve vrstvě izolace proti radonu použít jako samostatný pás. Vždy je nutné jej kombinovat s druhým asfaltovým pásem s nekovovou vložkou (např Příklad izolace spodní stavby nově budované proti tlakové vodě Kompletní sanace zdiva vnitřní a vnější, skladby podlah se vzduchovými kanálky - sanační omítka BAUREX Sanace zdiva u okapového chodníku - sanační omítka BAUREX Sanace zdiva - těsnící bandáž - sanační omítka BAUREX. Izolace spodní stavby (Hydroizolační koncepce, hydroizolační konstrukce - návrh a posouzení) leden 2014 / opravy červen 2016 Skladby a detaily (přírodní břidlice, vláknocementová krytina, pálené tašky, plechové krytiny) červenec 200

KUTNAR - Izolace spodní stavby Skladby a detaily Izolace spodní stavby 4 Úvod Podzemní části staveb jsou krom ě statických vliv ů obvykle namáhány vodou, korozními vlivy (agresivní voda a zemina, bludné proudy, pop ř. v zemin ě kolem objektu obsažen Izolace spodní stavby proti vodě a radonu Česká republika patří mezi 10 států v Evropě, ve kterých geologické podloží obsahuje ve zvýšené míře uran. Ten se jako nestabilní prvek velice pomalu rozpadá na různé prvky, mimo jiné i na plyn radon GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá jako součást izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační i tlakové vodě (v kombinaci s jedním nebo dvěma dalšími pásy) a radonu. Pás svými parametry odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby Dlouhodobě funkční řešení hydroizolace spodní stavby je důležitým předpokladem pro bezproblémové fungování a využívání každého objektu. Pokud projektovaná hydroizolační opatření neplní svoji funkci, dochází k šíření vlhkosti, ať již v kapalné nebo plynné formě, obalovými konstrukcemi až do interiéru

Hydroizolace spodní stavby je specifická obtížnou přístupností a opravitelností po dokončení stavby. Z tohoto důvodu jsou kladeny extrémní nároky na její kvalitní návrh a provedení. Současný stav navrhování a provádění hydroizolace spodní stavby budov řešila stejnojmenná konference, která. Jenom takovým způsobem nebudou vznikat dominantní detaily hydroizolací spodní stavby, které tečou. Ukončení nopové fólie v úrovni okapového chodníku bez ukončovací lišty (obr. č. 1) je bohužel takovým detailem, který spatřujeme až u ¾ staveb, a to pomíjíme tak nepodstatnou maličkost, jako je vytažení. KUTNAR - Izolace spodní stavby : skladby a detaily - leden 2006 : konstrukční, technické a materiálové řešení / Další autoři: Tokar, Jiří, 1979

Izolace spodní stavby - skladby a detaily. May 4, 2017 by Luca. KUTNAR - Izolace spodní stavby. Hydroizolační vrstva z PVC-P fólií. Použitelnost - dovolené zatížení povlaků. Josefem Strouhalem, DiS. Tokarem v Atelieru stavebních izolací Get this from a library! KUTNAR - Izolace spodní stavby : skladby a detaily - leden 2006 : konstrukční, technické a materiálové řešení. [Jiří Tokar; et al

Konstrukční detaily systémů vodotěsných izolací spodní stavby

 1. Tepelná izolace pro zateplení spodní stavby. Podle způsobu výroby můžeme izolace rozdělit na přírodní a syntetické.Podle způsobu aplikace pak na kontaktní, vkládané a aplikované foukáním.Pro zateplení spodní stavby se množina vhodných tepelných izolací dost zúží.. U spodní stavby mohou být tepelné izolace umístěny pod terén a působí na ně zemní vlhkost, ve.
 2. ologie 60 8.2
 3. KUTNAR - Izolace spodní stavby : skladby a detaily - leden 2006 : konstrukční, technické a materiálové řešení

PS IV - Izolace spodních staveb - skladby a detaily

 1. Hydro izolace slouží jako izolace proti vlhkosti (hydro izolace základů, spodní stavby, ploché střechy, balkonu, podlah, střech a hydro izolace koupelen). V naši nabídce najdete jak oxidované tak modifikované asfaltové pásy. Hydro izolace se vyrábí také jako tekutá lepenka či asfaltový nátěr
 2. KUTNAR - Izolace spodní stavby 63 Izolace spodní stavby Název publikace: KUTNAR - Izolace spodní stavby Skladby a detaily - únor 2009 konstrukční, technické a materiálové řešení Autoři: Ing. Luboš KÁNĚ Ing. Ctibor HŮLKA Ing. Jiří TOKAR Ing. Tomáš PETERKA Kresba obrázků: Ing. Ctibor HŮLKA Ing. Jiří TOKAR Ing
 3. Skladby a detaily - leden 2011 (konstrukční, materiálové a technologické řešení) KUTNAR - Izolace spodní stavby Skladby a detaily - únor 2009. Vegetační střechy a střešní zahrady Skladby a detaily - únor 2009, konstrukční a materiálové řešen
 4. Hledáte kvalitní PROSTUPY A DOPLňKY PRO SPODNí STAVBU? Vybírejte z široké nabídky produktů, které se nachází v našem obchodě

KUTNAR - IZOLACE SPODNÍ STAVBY - Skladby a detaily, KUTNAR - PLOCHÉ ST ŘECHY - Skladby a detaily, KUTNAR - ŠIKMÉ ST ŘECHY - Skladby a detaily ( část A, část C) vydané Expertní a znaleckou kancelá ří KUTNAR a kolektivem pracovník ů ATELIER DEK. Do všech publikací jsou promítnuty zkušenosti Doc. Ing Konstrukční detaily. Častým problémem při energeticky efektivní výstavbě jsou nevhodně řešené konstrukční detaily a jejich chybné provádění na stavbě. Centrum pasivního domu vypracovává konstrukční detaily, které slouží jako ukázka možného řešení

5. Hydroizolace spodní stavby - vsb.c

DEKBIT AL S40 Stavebniny DE

spodní stavby přenesla mezní deformace podle ČSN 73 1001. Tento požadavek je důležitý zejména při používání izolačních materiálů s kovovými výztužnými vložkami. V těchto případech musí být přenos napětí do izolace omezen vhodnou aplikací dilatačních vrstev. 3 Spojení vysoké pevnosti a preciznosti německé výroby zaručuje dlouhodobou životnost pro hydroizolace spodní stavby. Využijete je tak pro nepropustnou hydroizolaci základů a sklepů rodinných domů, komerčních staveb či garáží. Stejně vyniknou na inženýrských stavbách, kde získávají velkou výhodou svou vynikající svařitelností

CAD detail_stavební technické detaily_podkapitol

 1. Hydroizolace spodní stavby - jímky 12 Detaily 13 Pehled asfaltových pás pro hydroizolaci spodní stavby (tabulka) 20 Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby: 2 Vodotsné izolace vyrobené ve výrobním závod KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., závod.
 2. Řešení hydroizolace spodní stavby. Vhodnou volbou pro rodinné domy i průmyslové stavby je hydroizolace PENEFOL ® 750 a PENEFOL ® 800. Tyto polyethylenové folie jsou vhodné proti: vzlínající vlhkosti, stékající vodě, vodě pod vlivem vnějšího tlaku; i proti odtékající vodě
 3. Řešení skladby střechy u vpusti - finální vrstva z hydroizolačních pásů s posypem Konstrukční detaily - PUR - šikmé střechy: Tepelná izolace šikmé střechy - tepelná izolace nad krokvemi - připevnění kontralatí a střešních latí - BACHL tecta-PUR Ploché střechy s EPS - spodní asfaltový pás (nakašírovaný.
 4. Tyto skladby střech se hodí nad vlhké prostory, do horských oblastí a také samozřejmě na bytovou výstavbu a občanskou vybavenost. Oproti jednoplášťovým střechám jsou náročnější na provádění. Tepelná izolace, které je součástí spodního pláště, nemusí být ale provedena z tuhého materiálu (není zatížena)
 5. y. Dále zde může působit zvýšená vllhkost nebo dokonce voda. Proto se pro izolaci spodní stavby užívá extrudovaný polystyren URSA XPS
 6. V případě vyšší hladiny spodní vody je potom založení spodní stavby podstatně složitější. Stejně funguje kupříkladu podkladní vrstva z lehčeného keramického kameniva. Jiné řešení je kupříkladu vytvořeno samostatnou základovou deskou, která je od podkladu dilatována vzduchovou vrstvou

Řešení skladby střechy u vpusti - finální vrstva z hydroizolačních pásů s posypem Konstrukční detaily - PUR - šikmé střechy. Tepelná izolace šikmé střechy - tepelná izolace nad krokvemi - připevnění kontralatí a střešních latí - BACHL tecta-PUR Ploché střechy s EPS - spodní asfaltový pás (nakašírovaný. Zdroj: Publikace - Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy Autoři: Juraj Hazucha Vydavatel: Grada Dotace, energetické posouzení stavby. Pokud řešíte projekt nebo detaily zateplení na opravu domu v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu, můžete čerpat dotace na výše uvedené Hydroizolace spodní stavby. Izolace proti vodě a vlhkosti by měly být v našich klimatických podmínkách součástí každé stavby. Při hledání optimální varianty hydroizolačního systému spodní stavby vycházíme z konkrétních podmínek dané stavby, z jejího tvaru, umístění v terénu, hydrogeologických podmínek staveniště a okolí a dalších, pro správný návrh. Skladby a detaily Prohlédněte si námi navržené a nejčastěji prováděné skladby střešních konstrukcí a teras včetně typických detailů. Střešní skladby (verze 2016) [2353.04 kB KUTNAR - Izolace spodní stavby. Použitelnost - dovolené zatížení povlaků. Hydroizolační konstrukce z PVC-P fólií s možností kontroly a aktivace. Snižování hydrofyzikálního namáhání spodní stavby nad hladinou podzemní . Hydroizolace spodní stavby proti tlakové vodě u obytných místností

Projekční příručky atelier-dek

Izolace jsou hlavním předmětem naší činnosti. Provádíme realizace a opravy izolací a plochých střech. V této oblasti provádíme: izolace staveb proti vodě, izolace proti radonu, izolace bazénů a zahradních jezírek, stěrkové a chranné nátěry vč. protichemických, opravy izolací. Na základě dlouholetých zkušeností vedoucích i montážních pracovníků jsme schopni. Kutnar-Izolace spodní stavby.Skladby a detaily únor 2009. Praha: DEKTRADE, a.s. ISBN 978-80-87215-03-6. ČSN 01 3420:2004. Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části. Český normalizační institut. 2004-08-01. Třídící znak 013420 Tepelná izolace spodní stavby. Vnější hydroizolace i tepelné izolace spodní stavby musely být provedeny před započetím stavby prvního nadzemního podlaží. Zde jsme zvolili vzhledem k velkému tlakovému zatížení zeminy izolační desky z XPS značky Synthos, jelikož v některých místech bude izolace v hloubce až 7 m Skladby a detaily : konstrukční, technologické a materiálové řešení. ISBN Izolace spodní stavby. Ve spodní stavbě není navržena drenáž. Již v prvních sondách do podlahových konstrukcí u štítových stěn byly zjištěny vady v provedení díla. Pro hydroizolaci byly použity dva

Pozn.: Dimenze izolace proti vodě předepisujeČSN P 73 0606 (2000) Hydroizolace staveb -Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení a publikace KUTNAR - Izolace spodní stavby -skladby a detaily (DEKTRADE 2008). Pás DEKGLASS G200 S40 lze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např konstrukce, střechy i spodní stavby proti ne-příznivému působení vnějších vlivů. Tepelné izolace brání únikům tepla v zimním období a působí proti nadměrnému zahřívání budov v letním období. U skladeb klasických plochých střech se tepelné izolace bez spolehlivých vodotěsných izolací neo-bejdou Nabízíme Hlavní služby. Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, tlakové vodě i radonu; Kompletní skladby plochých střech - foliové i asfaltové systémy, skladba v klasickém pořadí, obrácená skladba i kombi skladba včetně zelených i pojížděných střech, skladby kotvené i lepen

Svépomocí.cz - Izolace spodní stavby proti vodě a radon

Software Stavebně konstrukční detaily v obraze je modernějąí verzí dosud úspěąně vydávané tiątěné příručky. Určeno pro stavební odborníky, projektanty, architekty, ale i investory. Přináąí komplexní pohled na stavební konstrukce v jejich základních detailech a vychází přitom z poznání materiálových, konstrukčních a technologických přístupů V článku jsou použity některé citace z odborného posudku zpracovaného Josefem Strouhalem, DiS. a Ing. Jiřím Tokarem v Atelieru stavebních izolací. Podrobné informace o navrhování a provádění drenáží naleznete v čísle DEKTIME 07/2005 a v publikaci KUTNAR - Izolace spodní stavby - Skladby a detaily - leden 2006 KÁNĚ, Luboš, Radka MUŽÍKOVÁ a Karel MIKEŠ. KUTNAR - Izolace spodní stavby: technologie stavebních procesů. 1. vyd. Praha: DEKTRADE, 2009, 63 s. Skladby a detaily. ISBN 978-80-87215-03-6. ČSN 01 3420:2004. Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části. Český normalizační institut. 2004-08-01. Třídící.

Izolace základů a spodní stavby. Izolace základů ale i celé spodní stavby je klíčová pro zajištění bezproblémové funkčnosti suterénu objektu. Jedině suchý suterén lze využít jako plnohodnotný vnitřní prostor Jak předejít zbytečným tepelným ztrátám a studeným koutům v místnostech? Je potřebná tepelná izolace soklů a spodní stavby pouze u starších budov, nebo také u novostaveb? Jak jednoduše zjistit kvalitu provedené tepelné izolace? Na jednoduché otázky - jednoduché odpovědi Pozn.: Dimenze izolace proti vodě předepisuje ČSN P 73 0606 (2000) Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení a publikace KUTNAR - Izolace spodní stavby - skladby a detaily (DEKTRADE 2008). Pás DEKBIT V60 S35 lze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např Úvodní stránka Aktuality Skladby podlah Skladby podlah. 07.05.2015. Připravili jsme pro vás přehledné detaily skladeb nejrůznějších typů podlah i s výrobky, které do nich použít. PDF soubory ke stažení níže. Běžně zatížená podlaha s lepidlem - Plovoucí podlaha (dlažba do lepidla) - Miralo

ISOVER vyvíjí, vyrábí a prodává materiály z polystyrenu, minerální i skelné vlny pro tepelnou izolaci, ochranu před hlukem i požární bezpečnost Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány v příručkách PLOCHÉ STŘECHY - Skladby a detaily a IZOLACE SPODNÍ STAVBY - Skladby a detaily. Skladování pásu ELASTEK 40 Special Mineral Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření Dimenze izolace proti vodě předepisuje ČSN P 73 0606 (2000) Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení a publikace KUTNAR - Izolace spodní stavby - skladby a detaily (DEKTRADE 2006). Pás DEKGLASS G200 S40 lze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např. DEKPRIMER) nebo na jiný.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Stavebniny DE

Systém ochrany izolace spodní stavby (místo izolační přizdívky) Rychlá a spolehlivá ochrana hydroizolace s drenážní funkcí Použití V závislosti na typu podloží. Tabulka Spolehlivá ochrana hydroizolace spodní stavby s vysokou mechanickou odolností a pevností v tlaku Základová deska dřevostavby Cena spodní stavby vyplývá z výše uvedeného standardu dodávky spodní stavby (základové desky). V případě zhoršení základových poměrů, které bude specifikováno v prováděcí projektové dokumentaci spodní stavby (základové desky), budou prováděné práce v zemině nad třídu o maximální třídě těžitelnosti - 3. třída. MINERAL jako součást hydroizolace spodní stavby a izolace proti radonu. Dimenze hydroizolace spodní stavby a izolace proti radonu předepisuje publikace KUTNAR - Izolace spodní stavby - skladby a detaily 01 03 - keramická dlažba lepená k podkladu - ochranná betonová deska - ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL celoplošně nataven

Moderní bydlení v panelovém bytě: Výsledek rekonstrukce a detaily realizace (2. díl). Návrh rekonstrukce skladby ploché střechy ze sortimentu. Detaily stavby navrhuji posoudit z hlediska lineárního činitele prostupu tepla v místě tepelného Funguje jako součást bednění a zároveň jako tepelná izolace spodní stavby. Ztracené bednění se využívá především pro stavbu základů domů. Základová deska se poté vylije mezi tyto základové pasy na připravené podloží Aktuality Seriál: konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy - 2. Díl. 19. 4. 2019. V tomto dílu seriálu: Konstrukční detaily pro nulové a pasivní domy, se budeme věnovat detailu obvodové stěny se železobetonovým jádrem (ztracené bednění na bázi polystyrenu) u základu a základové desky na izolaci XPS v příručkách PLOCHÉ STŘECHY - Skladby a detaily a IZOLACE SPODNÍ STAVBY - Skladby a detaily. - skládaná střešní krytina - latě - kontralatě - POLYDEK EPS 100 TOP přikotven k podkladu - ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL přikotven k podkladu - asfaltový pás typu V13 - dřevěné bednění na krokvíc

Pěnové sklo bude tedy fungovat jako drenážní vrstva s vysokou prodyšností a současně bude tato vrstva tvořit tepelnou izolaci spodní stavby. Využívá se zde hlavních vlastností pěnového skla: Násyp je lehký, nehořlavý, nenapadají jej hlodavci, je ekologický a trvanlivý, minimálně nasákavý, mrazuvrdorný Suchý suterén bez absolutně žádné stopy vlhkosti není samozřejmostí. Optimální izolace proti vodě z vnější strany spodní stavby je jedním ze zásadních předpokladů k tomu, aby celý objekt zůstal dlouhodobě chráněn před vlhkostí. Jelikož vlhkost může pronikat do spodní stavby z různých stran, je zapotřebí aplikovat různé hydroizolační systémy tak, aby se.

Vodotěsné izolace spodní stavby na bázi modifikovaných

Hydroizolace slouží k tomu, aby se do domu nedostávala vlhkost od země. Může také sloužit jako ochrana před tlakovou vodou a radonem. Základ všeho je, že hydroizolace musí být provedena celoplošně. Nikde pod podlahovou konstrukcí nesmí být hydroizolace vynechána, jinak to prostě fungovat nebude. To samé platí pro ochranu před radonem Izolace spodní stavby. Každá stavba se staví od základů, z našeho pohledu se nejdříve řeší hydroizolace spodní stavby. Každý řemeslník vám řekne, že ta jeho stavební část je nejdůležitější a že nemá smysl na ní šetřit. V případě spodní izolace není důležité, kolik za ni utratíte, ale jak bude spolehlivá

Tepelná izolace podlahy nevytápěné půdy je v místech, která nejsou navštěvována, nemusí proto splňovat žádné požadavky na povrchovou úpravu. Není vystavena ani působení povětrnostních vlivů — jedná se tedy o nejjednodušší a nejlevnější možnost tepelné izolace v domě Portál zaměřující se na odborné informace v oblasti mostních konstrukcí. Naleznete zde velké množství databází specializovaných stavebních firem, výrobků, systémů schválených pro dané konstrukce, kalendář specializovaných akcí, výstav a konferencí Celoplošná izolace PUR/PIR na krokve bez bednění Při PUR/PIR izolaci umístěné na krokvích nezůstává jejich vazba viditelná a bývá směrem do místnosti zakrytá. Většinou bývá z praktických a stavebněfyzikálních důvodů požadováno umístění vzduchotěsné vrstvy na spodní stranu krokví v rámci vnitřní výstavby Dnes standardní konstrukční varianta použitelná na vyhovující zateplení šikmé střechy s umístěním parozábrany na spodní tepelné izolaci. Tloušťka hlavní tepelné izolace většinou odpovídá výšce krokví. Při realizaci je třeba počítat s šířkou izolace o 10 až 20 mm větší, než je rozpětí krokví Nadkrokevní izolace je defacto přídavnou stavební konstrukcí, která stavbu respektive montáž domu komplikuje. Stavba bude o tuto etapu časově náročnější. Konstrukci stavby komplikuje zejména tam, kde střecha přesahuje přes obvodové stěny. Je nutné vyřešit místa, kde izolace začíná být zbytečnou- nač také izolovat.

Hydroizolace spodní stavby je stále podceňovaný obor - TZB

Jakmile je izolace uložena, následuje montáž nosné konstrukce a opláštění, např. sádrovláknité desky. Alternativní spodní konstrukcí jsou akustické profily, které zlepšují až o 16 dB (dle skladby) akustiku celé stropní konstrukce. • Nosná část stropu shor A pro rozhodování je snad podstatná i informace, že tyto detaily řešíme tímto přístupem bez příplatků. Tento postup používáme na všech novostavbách již více než 6 let k plné spokojenosti investorů, projektantů, stavebních dozorů a chválí si ho i navazující řemesla jako například podlaháři

Dominantní detaily při řešení vodotěsných izolací spodních

Co se týká příček, tak ty musíte ukončit cca 2 cm pod spodní pásnicí, čili nikde se nesmí dotýkat vazníků. Každý strop bude samostatný pro každou místnost. Ta druhá vrstva izolace nad spodní pásnicí musí přesahovat přez celou obvodovou stěnu, aby tam nevznikl tepelný most Pozemní stavby - haly Tepelná izolace základových desek. Pěnové sklo REFAGLASS je tepelně izolační podsypový materiál, který nahrazuje nejen obvyklé podsypy z kamenného štěrku, ale i klasickou tepelnou izolaci, která se obvykle vkládá do skladeb podlah

KUTNAR - Izolace spodní stavby : skladby a detaily - leden

vyjádření projektatnta ohledně Ytongu pod terénem: Zasypat jde, ale extrudak není dostačující, ten slouží pouze k zateplení spodní části stavby, není určen jako izolace proti vodě, je třeba před zásypem použít ještě i hydroizolace a nopovku.....takže když se udělá správně izolace + nopovka na první řadu ytongu tak lze zahrnout zeminou jo? nechci mít schod(y. Aby byla izolace funkční, je nutné na spodní stavbě dobře zaizolovat také detaily. Na jejich izolaci použila realizační firma elastickou asfaltově-polyuretanovou jednosložkovou tekutou hydroizolaci vyztuženou nosnou vložkou z polyamidu, která se ve dvou vrstvách nanášela štětcem Izolace základů či spodní části stavby proti vodě je vždy lepší dělat z vnější strany, ze které je dům nejčastěji vystaven účinkům vlhkosti a vody. Jestliže to není možné - například když potřebujete dodatečně izolovat hluboký sklep - lze udělat izolaci i z vnitřní strany KUTNAR - IZOLACE SPODNÍ STAVBY - Skladby a detaily, KUTNAR - PLOCHÉ STŘECHY - Skladby a detaily, KUTNAR - ŠIKMÉ STŘECHY - Skladby a detaily (část A, část C) vydané Expertní a znaleckou kanceláří KUTNAR a kolektivem pracovníků ATELIER DEK. Do všech publikací jsou promítnuty zkušenosti Doc. Ing. Zdeňk Izolace základů pomocí stříkané pěnové izolace FOAM-LOK™..Izolace základů je nezbytným prvkem každé stavby... oproti jiným metodám izolace základů,..Stříkaná pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk vyniká také výjimečnou tuhostí a pevností...Aplikace pěnové izolace se provádí na odkryté a očištěné suché zdivo...Na izolaci je nutné ještě.

Řiďte se heslem dvakrát měř, jednou řež Na samém začátku by si majitel střechy měl zodpovědět otázku, k jakému účelu bude podstřešní prostor sloužit.Pokud jde o neobydlenou, nevytápěnou a nezateplenou půdu, není třeba složitější střešní skladbu vůbec řešit. V takovém případě je možné zvolit neprovětrávanou skladbu, samozřejmě se. KUTNAR - Izolace spodní stavby / [autoři Luboš Káně et al.] Varianta názvu: Izolace spodní stavby: Nakladatel.údaje [Praha] : DEKTRADE, 2009: Údaje fyz.popisu: 63 s. : il., plány ; 19 cm: Skladby a detaily: ISBN-pom.údaje: ISBN 978-80-872150-3-6 9788087215036 [1. vyd.] Chybné ISBN uvedeno na zadní straně obálky v. B) Hydroizolace je druh stavební izolace, která zabraňuje nežádoucímu průniku vody do konstrukcí stavby a chrání tak objekt před negativními vlivy vnějšího prostředí. Používá se v místech, kde by průnik vody způsobil poškození konstrukce stavby a zapříčinil vznik nežádoucí vlhkosti v objektu střech a spodní stavby. O naší práci. Kvalitně prováděné hydroizolace. Především plochých střech, teras, zelených Novis Praha provádí izolace staveb a plochých střech ve vysoké kvalitě již od roku 1992. Před realizací umíme dodat technicky rozpracované detaily pro konkrétní i specifické případy

 • Katalog rodinných domů zdarma.
 • Oko proroka.
 • Fraxiparine a ibalgin.
 • D5 sport.
 • Obložený talíř cena.
 • Elektrické zavírání pátých dveří superb.
 • Hudy sport jihlava.
 • Sekundární literatura definice.
 • Jak funguje zadlabací zamek.
 • App store v cestine.
 • Náramky pro nadaci.
 • Balík bez dobírky.
 • Sociální odpovědnost firem.
 • Nabídka start windows 8.
 • Marsh test equations.
 • Čechtice.
 • Houbová omáčka z mražených hub.
 • Pomalý hrnec bionaire recenze.
 • Boj csfd.
 • Joan crawford deti.
 • Kulaté domy.
 • Cervikovestibulární syndrom.
 • Halo 5 wiki.
 • David hasselhoff 2017.
 • Webshare recenze.
 • Isaac hempstead wright csfd.
 • Proč zinková rakev.
 • Zora ulla keslerová filmy.
 • Frozen boty.
 • Rybáři praha 4.
 • Květinový horoskop lilie.
 • Národní obrození novotvary.
 • Strojní pásová pila na kov.
 • Hliníkové stožáry veřejného osvětlení.
 • Agáta penzion český ráj.
 • Příšerky sro sekretářka.
 • Rozvodnice.
 • Penezenky ahal.
 • Recenze hotel oleander.
 • Deliverance 1972.
 • Přírodní hormony klimakterium.