Home

Kontrastivní lingvistika

Record detail - kontrastivní lingvistika - Detailed record view - Univerzitní knihovna - Univerzita Hradec Králov 2.1 Termínů kontrastivní lingvistika a konfrontační lingvistika budeme užívat v tomto příspěvku pro označení prací a názorů lingvistů, kteří k dosažení jistých cílů spojených s lingvistickým zkoumáním užívají kontrastivní, resp. konfrontační metody Lingvistika jako součást filologie studuje jazyk v jeho vztahu k člověku a všemu, co s ním souvisí. Zkoumá tedy vzájemné vlivy jazyka a národa, kultury, společnosti, historie a především literatury , již je možné vnímat jako komplexní jazykový výraz všech zmíněných oblastí lidského působení

paralelní korpusy, kontrastivní lingvistika, překladové protějšky, nominální tendence, aktuální členění větn See: lingvistika kontrastivní See: konfrontační lingvistika See: lingvistika konfrontační See also: překlady. See also: komparativní lingvistika. See also: jazyková výuka.

kontrastivní lingvistika

 1. Výsledky 1 - 3 z 3 pro vyhledávání 'kontrastivní lingvistika', doba hledání: 0,09 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Lingüística contrastiva y análisis de errores : (español - portugués y español - chino) /.
 2. Pro váš dotaz - kontrastivní lingvistika - nebyl nalezen žádný výsledek. Související termíny: jazyková výuka, komparativní lingvistika, překlady, lingvistika. Zkuste rozšířít hledání na Vše. Více výsledků můžete získat úpravou Vašeho dotazu..
 3. SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. 2. vydání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 77 s. ISBN 978-80-87218-30-3
 4. Diachronní a synchronní metoda označuje dvojí možný rozměr zkoumání společenských jevů: . Synchronní pohled (také synchronie, z řec.synchronos, současný) se zabývá zkoumáním současné, přítomné skutečnosti, její struktury a vztahů.Charakteristickým příkladem jsou srovnávací a strukturalistické směry např. v jazykovědě, v etnologii, v literární vědě.

Vyhledávání: kontrastivní lingvistika Doporučená témata mezi výsledky: kontrastivní lingvistika (143) contrastive linguistics (54) čeština (39) lingvistika (28) němčina (21) Czech language (20) více polština (19) German language (16. Popis. Publikace Kontrastivní lingvistika - český jazyk × český znakový jazyk od autorky Jany Servusové vychází z typologie českého jazyka a českého znakového jazyka a z kontrastivního přístupu ke srovnávání těchto jazyků. Jsou v ní tedy představeny strukturní i nestrukturní odlišnosti obou jazyků, které vyplývají především z odlišného způsobu jejich. Zajímavé knihy na téma kontrastivní lingvistika v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

Slovo a slovesnost - Kontrastivní výzkum — pokračování

Vyhledávání: kontrastivní lingvistika Zobrazuji 1 - 10 z 36 pro vyhledávání: 'kontrastivní lingvistika', doba hledání: 0,11s Výsledků na stránku. Seřadit podle. Vybrat vše . RSS Poslat emailem Uložit hledání. 1. 001410672. Knihy. Zur Morphologie des Deutschen unter Berücksichtigung des Tschechischen /. Nelze tedy prostě ztotožnit kontrastivní lingvistiku s lingvistikou aplikovanou (kterou ostatně nikdo dosud uspokojivě nedefinoval, jak na to redaktor upozorňuje), ale jistě se aplikovaná lingvistika může nejednou opřít právě o závěry získané lingvistikou kontrastivní (a to i v jiných oblastech než v jazykové didaktice) Klíčová slova: paralelní korpus, InterCorp, kontrastivní lingvistika, metodologie . 1 Úvod. Zatímco vznik prvních elektronických jednojazyčných korpusů spadá do šedesátých let minulého století, na korpusech vícejazyčných se začalo pracovat až v letech devadesátých ve Skandinávii

Lingvistika - Wikipedi

Portaro - Webový katalog knihovny. Přihlášení pomocí centrálního systému Přihlásit se Jsem zaměstnanec knihovn Páteř kontrastivní analýzy tvoří jednotlivé jazykové roviny, v jejichž systémovém rámci jsou oba jazyky porovnávány s důrazem na specifické rysy každého z nich. Kniha Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. Přidat komentář. kontrastivní lingvistika. See: jazykověda See: obecná lingvistika See also See: lingvistika konfrontační See also: jazyková výuka. See also: komparativní lingvistika. 5.6 Kontrastivní lingvistika 42 Literatura 42 6. Strukturální přístup k jazyku 44 6.1 Jazyk jako systém a struktura 44 6.2 Základní rysy de Saussurova pojetí jazyka 44 6.3 Pražská škola a další vývoj pojmu jazykový systém 46 6.4 Jazykové roviny (plány) 48 6.5 Princip asymetrického dualismu 5

Portaro - Webový katalog knihovny. {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name} Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 61 s. ISBN 9788087153079. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS Základní údaje; Originální název: Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. Viz: lingvistika kontrastivní Viz: konfrontační lingvistika Viz: lingvistika konfrontační Viz též: překlady. Viz též: jazyková výuka. Viz též: komparativní lingvistika.

Kontrastivní lingvistika a paralelní korpusy CU Digital

Kontrastivní lingvistika a paralelní korpusy Libuše Dušková (Praha) CONTRASTIVE LINGUISTICS AND PARALLEL CORPORA The article presents a brief survey of English-Czech contrastive studies based on original texts and their translations from the beginnings in the mid-fifties of the last century to the present See: lingvistika obecná See also: jazyky See also: lingvistk

kontrastivní lingvistika - Special library ČN

Zdroj Časopis pro moderní filologii (Journal for Modern Philology), 2017, 99, 2, 193-21 typologie (lingvistika) See also: překlady See also: jazyková výuk

Knihovna je od 22. října 2020 uzavřena na základě usnesení vlády ČR. Výpůjční doba bude automaticky prodloužena o dobu uzavření knihovny kontrastivní lingvistika. generativní lingvistika. lexikologie. See: srovnávací lingvistika See also: kontrastivní lingvistika. komparativní mluvnice... Show all. Documents for download. lingvistika lingvistika Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si kategorii do oblíbených. Poraďte mi Jádrem monografie jsou kontrastivní analýzy tónů současné vietnamštiny hanojské a saigonské. lingvistika. The Lexical Tones of Vietnamese Metropole

Tentokrát byl seminář zaměřen na odborné a teoreticko téma s názvem Kontrastivní lingvistika l - strukturní odlišnosti českého znakového jazyka a Kultura písemného projevu II, lektorkami byly Bc. Radka Nováková a Mgr. Marie Komorná. Na semináři se nás sešlo nezvykle méně, přestože téma semináře bylo velmi zajímavé Ručně tříděné vysokoškolské studijní materiály zdarma ke stažení - seminární práce, referáty a další. Soubory jsou volně ke stažení bez nutnosti přihlašování, bez registrace, bez omezení jejich počtu a velikosti Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk / Jana Servusová. -- 2., opr. vyd.. -- Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Výsledky vyhledávání - kontrastivní lingvistika

prof

Dějiny. Zatímco tradiční lingvistické studie vyvinula srovnávací metody ( srovnávací lingvistiku), hlavně k prokázání rodinné vztahy mezi příbuznými jazyky, nebo pro ilustraci historický vývoj jednoho nebo více jazyků, moderní kontrastivní lingvistika chce ukázat, v čem se obě příslušné jazyky se liší v s cílem pomoci při řešení praktických problémů NJDSJ4_13 Kapitoly z kontrastivní lingvistiky II Filozofická fakulta jaro 2012 Rozsah 0/0. 10 kr. Ukončení: k. Vyučující Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (cvičící) PhDr Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk / Jana Servusová -- OLA001 1-207.102 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000885701 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00088xxxx / 0008857xx / 000885701.ht Lingvistika kontrastivní (对比语言学, duìbǐ yǔyánxué) - je lingvistika srovnávající jazykové jevy různých jazyků především pro zjištění jejich rozdílů. Lingvistika korpusová (语料库语言学, yǔliàokù yǔyánxué) - je lingvistika studující jazyk zvláště pomocí komputačních přístupů v.

Autor knihy: Jana Pešková, Téma/žánr: čeština - španělština - slovesa - kontrastivní lingvistika, Počet stran: 159, Cena: 252 Kč, Rok vydání: 2019. kontrastivní lingvistika. korpusová lingvistika. lexikologie. linearita (lingvistika) matematická lingvistika. mluvnice. negace (lingvistika) obtížná slova. polyfunkčnost (lingvistika) počítačová lingvistika. pragmatika. principy a parametry (lingvistika) příznakovost (lingvistika Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk / Jana Servusová -- OLA001 1-195.276 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000860186 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00086xxxx / 0008601xx / 000860186.ht 1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové oblasti (lze používat tištěný výkladový slovník, který bude uchazečům poskytnut v rámci přípravy; používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno) (max. 35 bodů

 1. Lze je strukturovat do čtyř komplementárních přístupů: (a) teoretického - aplikovaného, přičemž oba tyto aspekty, jsou nazírány z hlediska (b) obecného - speciálního, kdy výzkumným předmětem je buď jazyk jako takový (obecná lingvistika), nebo konkrétní jazyky (indoevroé i mimoevroé; v kontrastivní a.
 2. Interferencemi, které se nestaly součástí jazykového systému, se v rámci aplikované lingvistiky zabývá lingvistika chyb (Fehlerlinguistik), jejich zobecnění při výkladu tzv. negativního transferu v důsledku rozdílů mezi systémy dvou jazyků se věnuje kontrastivní lingvistika
 3. Abeceda mzdových systémů, Česká literatura 2. poloviny 20. století II, Čeština pro překladatele I, Dějiny USA, English Lexicology, English Phonetics, Etika, Kontrastivní lingvistika 4 - Stylistika, Kontrastivní lingvistika II (anglická gramatika), Koreanistika, Literatura II., Metodologie výzkumu I, Obecná pedagogika, Obecná.
 4. korpusová lingvistika • kontrastivní lingvistika • obecná lingvistika • lexikálně-syntaktické kontinuum • translatologická analýza Projekty Spolupodílím se na vzniku Velkého německo-českého akademického slovníku pod vedením doc. PhDr. Marie Vachkové, Ph.D. Mám na starosti správu substantivní a.
 5. kontrastivní lingvistika. kategorizace (lingvistika) počítačová lingvistika. polyfunkčnost (lingvistika) příznakovost (lingvistika) distinktivní rys (lingvistika) střídání kódů (lingvistika) principy a parametry (lingvistika) genderová lingvistika. historická lingvistika
 6. Kontrastivní lingvistika a analýza chyb použití španělského jazyka ve španělsky hovořícím světě Obvykle expedujeme do 3-5 prac. dní Titul není na našem skladu
 7. Mgr. Ing. Markéta Blažková Mgr. Jakub Bortlík Mgr. Anya Chalupová, office hours: by appointment Mgr. Petra Charvátová, office hours: Thu 14:00 - 15:00 or by appointmen
Viktor Tichak

See: lingvistika srovnávací See also: diachronní lingvistika See also: kontrastivní lingvistika Lingvistika byla už od svého vzniku a po celou dobu své existence v předvědeckém období pěstována jako disciplína aplikovaná. Ve svých počátcích se vyvinula proto, aby pomáhala řešit praktické problémy spja- kontrastivní analýzy jazyka. Souhrnně své názory na vyučování a učen Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk. Lze ji dělit na obecnou lingvistiku, aplikovanou lingvistiku, gramatiku a na jazykovědy jednotlivých jazyků nebo jejich skupin 2009-2013: Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: kontrastivní lingvistika, odborný překlad, teorie překladu, vedení diplomových a bakalářských prací; 2003-2008: proděkanka FF UK / Vice-dean of the Faculty of Arts, Charles Universit Studium předpokládá znalost cizího jazyka na úrovni C1 (dle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika.

PVP 1: Kontrastivní lingvistika nebo Čeština pro cizince (Bc1 od 2017/18, pro studenty zapsané v Liu) Modul 1: Kontrastivní lingvistika (Bc1 od 2017/18, pro studenty zapsané v Liu) Čeština pro překladatele I-/2, -/-ADDL0006: Z: 3: UTRL: Přednáška / Lecture: Út/Tue: 15:50 - 17:20: H206: Dufek, O. Seminář / Seminar: St/Wed. Genderová lingvistika (viz gender jako sociální konstrukt) - je jako součást sociolingvistiky jazykovědnou disciplínou vycházející z feministické lingvistiky (někdy se oba názvy zaměňují), jejíž vznik a rozvoj spadá do druhé poloviny 20. století. V západní Evropě a USA vznikla během 60. - 70. let; v české lingvistice vznikají první články pod hlavičkou.

Kognitivní lingvistika (kognitivní gramatika, metafora, ironie a humor) Kontrastivní studie (španělština vs. jiný románský jazyk, španělština vs. čeština, španělština vs. angličtina) Studie založené na práci s jednojazyčnými i paralelními korpusy; PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D. - okruhy: Jazyky v kontakt Pracovna. 01 035 ☎ 387 774 840. E-mail: jaklova@ff.jcu.cz. Odborná specializace: slovotvorba, stylistika a nauka o textu, textová lingvistika, teorie verbální komunikace, interkulturní komunikace, kontaktová a kontrastivní lingvistika Kontrastivní lingvistika II - gramatika (PTA) Úvod do translatologie; Základy teorie překladu; Teorie překladu; Metody výzkumné práce; Didaktika překladu a tlumočení; Členství v organizacích a radách. Klub moderních filologů, od r. 1991; European Society for Translation Studies (EST), od r. 1993; Jazykovědné sdružení, od.

Materiály ke studiu - Pedagogická fakulta UJE

PhDr. Tomáš Duběda, PhD. Kontrastivní lingvistika I (fonetika) - FJ [ATF200002] Přístu kontrastivni lingvistika. Klíčová slova abecedn Möglichkeiten der Verwendung der Korpusanalyse zur Bildung deutsch-tschechischer Wörterbuchartikel/ Kontrastivní lexikografie a korpusová analýza. Možnosti využití korpusové lingvistiky při tvorbě německo-českých slovníkových hesel (Aneta ČAJKOVÁ HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012. HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich.

Diachronní a synchronní - Wikipedi

Pepe Kalousová Pepe Kalousová is using Prezi to create and share presentations online Studie založené na práci s korpusy, kontrastivní studie (španělština, čeština, příp. další jazyky) Závěrečné práce Jak napsat dobrou závěrečnou práci aneb deset kroků, které vás provedou od volby tématu až po její odevzdání lingvistika > Vedoucí prací a témata,. z hlediska (b) obecného - speciálního, kdy výzkumným předmětem je buď jazyk jako takový (obecná lingvistika), nebo konkrétní jazyky (indoevroé i mimoevroé; v kontrastivní a srovnávací perspektivě); z hlediska (c) synchronníh Seznámí se s moderními metodami jazykovědné analýzy (syntax, textová lingvistika), které bude umět uplatnit v kontrastivní perspektivě. Bude si vědom systémových rozdílů mezi profilovými cizími jazyky a češtinou, přičemž bude na základě fundované jazykové analýzy schopen volit adekvátní překladatelská řešení lexikografie • lexikologie • slovotvorba • gramatika • kontrastivní a korpusová lingvistika • didaktika Vzdělání 2008 - 2014 doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav germánských studií , Germánské jazyky a literatury (filologie), dizertační práce na téma Wortbildung im deutsch.

Kontrastivní lingvistika - český jazyk × český znakový

Termín kontrastivní lingvistika je převzata z angličtiny (contrastive linguistics), zatímco pojem konfrontační lingvistika je výpůjčka z němčiny (konfrontative Sprachwissenschaft), i když se v německé lingvistice na označování srovnávacích studií používá spíše termín (kontrastivní Linguistik) [srov. Fisiak 1981 ] Románská kontrastivní lingvistika KRUH MODERNÍCH FILOLOGŮ pořádá setkání Skupiny pro románskou kontrastivní lingvistiku dne 30. 11. 2018, 10:30 v Hybernské 3, Praha 1, místnost H206 Program: 10:30..

Kontrastivní lingvistika - široká nabídka knih - Megaknihy

 1. Naopak kontrastivní lingvistika se chápe jako srovnávání dílčích oblastí jazyka ve dvou nebo několika jazycích, často s praktickým účelem. Jejich vzájemný vztah se vymezuje přibližně tak, že kontrastivní lingvistika dodává materiál jazykové typologii a typologické generalizace pa
 2. Kontrastivní lingvistika I (fonetika) - NJ. ATN200002 Univerzita Karlova v Praze. Materiály. 1. Testy. Vyučující.
 3. se česko-německá kontrastivní lingvistika může pochlubit celou řadou zásadních děl. V této souvislosti zmiňme např. práce Jaroslava Nosila, Eduarda Beneše, Aleny Šimeč - kové a mnoha dalších. 2 Druhé vydání Česko-německé srovnávací gramatiky Františk

Paralelní překladové korpusy a kontrastivní lingvistika (hl. řešitelka dr. M. Martinková) fpvč. 2014-2016. Etnické aspekty v literární tvorbě Grace Nicholsové (hl. řešitelka dr. P. Flajšarová) fpvč. 2014-2016. Fonetická adaptace a osvojování si cizího jazyka (hl. řešitel dr. V. J. Podliý) fpvč. 2014-201 Anglická lingvistika staví na tradicích pražské a evroé, zejména britské anglistiky, s níž je úzce propojena, a zároveň se vyvíjí v souladu s nejnovějšími celosvětovými trendy ve vědeckém bádání. Specifickým rysem studia je důsledný kontrastivní pohled na angličtinu ve srovnání s češtinou a pěstování. Portaro - Webový katalog knihovny. Zpráva o činnosti odborné skupiny pro románskou kontrastivní lingvistiku (2009-2010 kontrastivní lingvistika See link: lingvistika kontrastivní konfrontační lingvistika lingvistika konfrontační See also: lingvistika jazyková výuka komparativní lingvistika překlady Linking entry: contrastive linguistics Conspect: 81 - Lingvistika. Jazyky Database: File of subject terms References (4) - File of subject terms (26) - Book kontrastivní lingvistika See link: lingvistika kontrastivní konfrontační lingvistika lingvistika konfrontační See also: jazyková výuka komparativní lingvistika překlady lingvistika Linking entry: contrastive linguistics Conspect: 81 - Lingvistika. Jazyky Database: Soubor věcných témat References (4) - Soubor věcných téma

Slovo a slovesnost - Frankfurtská čítanka o kontrastivní

 1. kontrastivní lingvistika Odkaz viz. lingvistika kontrastivní konfrontační lingvistika lingvistika konfrontační Viz též: jazyková výuka komparativní lingvistika překlady lingvistika Propojení: contrastive linguistics Konspekt: 81 - Lingvistika. Jazyky Databáze: Soubor věcných témat Odkazy (4) - Soubor věcných téma
 2. uje obě pohlaví, neboť sice explikuje nadřazenost muže v rodině, ale vzápětí ji zpochybňuje tím, že připouští ženinu manipulaci mužem
 3. jazyka a literatury, aplikovaná lingvistika a lexikografie, korpusová lingvistika, jazykové kategorie, slovní druhy, kolokace, dokumentace jazyků či otevřené problémy lingvistiky), mj. na základě zpětné vazby s řadou zasvěcených uživatelů. Fr A ntiše K Čermá K Jazyk a J azykověda Přehled A S lo V ní K y KArolinum Jazyk.
 4. Korpusová lingvistika (hl. lexikografické a didaktické účely) Kontrastivní lingvistika (němčina, čeština, nizozemština) Odborná činnost: PUBLIKAČNÍ ČINNOST: Bezdíčková, Alžběta/Koptík, Tomáš/ Vachková, Marie (2012): Früh übt sich, wer ein Lexikograph werden will Zur Einbeziehung der Germanistikstudierenden in ein.
 5. Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}}
 6. - gramatika, textová lingvistika a stylistika - pragmalingvistika a sociolingvistika - vývoj českého jazyka - kontaktní a kontrastivní lingvistika - lingvistická metodologie a filosofie jazyka, v aplikované oblasti čeština / němčina pro cizince: Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodie

doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D. pozice: docent oblasti odborného zájmu: gramatika současné angličtiny, textová lingvistika a stylistika, korpusové metody v lingvistice, odborný jazyk, kontrastivní výzkum angličtiny a češtiny e-mail: marketa.mala[at]ff.cuni.cz konzultace: ÚT 11.30-12.30, C215, po předchozí domluvě e-mailem ORCID id: 0000-0003-3611-843 Kontrastivní lingvistika a paralelní korpusy (Libuše Dušková), p. 193-213: Projevy vulgarity a zdvořilosti v diskusních fórech k domácí politice (Rostislav Gromnica), p. 214-224: Monokolokabilita ve dvou typologicky odlišných jazycích: srovnání češtiny a italštiny (Zora Obstová), p. 225-244: Databáze překladových. zaznamenává i francouzská lingvistika (Dubois, 1973, 342): 1. Systém pravidel definujících, co má být vybráno mezi úzy daného jazyka, pokud se chceme podřídit estetickému a sociokulturnímu ideálu. Norma, která implikuje zakázané úzy, tak dává vzniknout normativní gramatice. 2 Michaela Martinková: Paralelní korpusy a kontrastivní lingvistika: případ částice prý; Martina Nývltová: Psaní velkých písmen v samostatně vydaných českých Nových zákonech 15. a 16. století; Jarosław Malicki: Regionální vývoj češtiny ve Slezsku; Ondřej Batka: Lékařská příručka z přelomu 18. a 19. stolet

semestr předmětu zdůrazňuje kontrastivní pohled na gramatiku českého znakového jazyka a v souvislosti s tím prohlubuje teoretické poznatky o typologii jazyků a o jazykových univerzáliích a směřuje k uvědomění základních strukturních odlišností obou jazyků a jejich uvedení v systém Kontrastivní lingvistika, translatologie a korpusová lingvistika. In: Jazykové paralely. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 12-23 Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. ISBN 978-80-87218-30-3. SOURALOVÁ, E. HORÁKOVÁ, R. 2008. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků.

Nováková v příspěvku Kontrastivní analýza, lingvistika apřeklad - sokové či partneři? představuje principy funkční kontrastivní analýzy a následně také ukazuje možnosti jejího využití v současné translatologii. Do sekce Varia jsou tradičně zařazeny nejen recenze nových odbornýc Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk před třemi lety. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk před třemi lety. Tam na hrázi u rybníka Čtení obrázků pro nejmenší. Termínu kontrastivní metoda zkoumání, kontrastivní lingvistika (KL) se totiž v české jazykovědné literatuře užívá cca od konce 60. let minulého století. Obvykle se chápe jako souhrn lingvistických zkoumání, která vycházejí z kontrastu odlišných jazykových jevů nebo je stavějí do kontrastu kontrastivní lingvistika (francouzština-angličtina-čeština) a výuka jazyků Odborný asistent ve společnosti Filozoficka fakulta Univerzity Karlovy Zobrazit profil Zobrazit symboly profil Jak má reagovat lingvistika či interdisciplinární obory jako sociolingvistika, psycholingvistika, pragmatika, ale např. i etnolingvistika, interkulturní lingvistika nebo kontrastivní lingvistika? Jak si s problémem poradí překladatelé? Co na to pedagogové a vyučující filologických a humanitních oborů

Kontrastivní lingvistika češtiny a ital. (KLCI - 2019 - LS) Student získá teoretický přehled o hlavních rozdílech mezi českým a italským jazykovým systémem, což mu na aplikační rovině umožní aktivně pracovat s interferencemi v obou jazycích

Jeho specializací je kontrastivní lingvistika, morfologie, syntax, slovotvorba a sémantika. V současnosti je zaměstnán jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a jako vědecký pracovník na UP v Olomouci, kromě toho překládá, píše a publikuje, kromě odborných textů také jazykové okénko. SERVUSOVÁ, J. (2008): Kontrastivní lingvistika -český jazyk x český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. STRNADOVÁ, V. (2001): Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění Jednotlivé okruhy jsou dále rozpracovány do dílčích otázek (student si losuje a je zkoušen ze 2 otázek), součástí zkoušky je orientace v audiogramu, artikulace jednoruční a dvouruční prstové abecedy, znalost základů českého znakového jazyka a znakované češtiny

kontrastivní a kontaktní lingvistika, pragmatika, metodologie překladu beletrie; v modulu dějiny a kultura (německy mluvících zemí): dějiny Židů (v německy mluvících zemích) dějiny umění (v souvislosti s dějinami literatury), Rakouská monarchie jako model střední Evropy FF-PLIN Počítačová lingvistika. Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Bc. - Hlavní plán Informace ke státní závěrečné zkoušce programu FF B-PLIN Počítačová lingvistika pro studenty imatrikulované vs. vázaná distribuce, kontrastivní funkce, minimální páry), vztah foném -. V roce 2006 získal titul Dr. phil. na Julius-Maximilians-Universität ve Würzburgu, v roce 2008 se habilitoval na Univerzitě Palackého v Olomouci. Oblastmi jeho zájmu jsou syntax, sémantika, pragmatika, filozofie jazyka a kontrastivní lingvistika, zajímá se také o německou literaturu v českých zemích lingvistika. Complex Words, Causatives, Verbal Periphrases and the Gerund Jádrem monografie jsou kontrastivní analýzy tónů současné vietnamštiny hanojské a saigonské. lingvistika. The Lexical Tones of Vietnamese Metropoles Ondřej Slówik, Jan Volín Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.c

 • Albena pamatky.
 • 10 haléřů 1953 cena.
 • Driver pc.
 • Topaz moment 3.1 – shareware.
 • Magalhaes.
 • Platy policie 2019.
 • Krev není voda jackie collins.
 • Kalous ušatý mládě hlas.
 • Camila alves děti.
 • Eszterházy.
 • Chemická vazba test.
 • Policejní prezidium datová schránka.
 • Sport hořovice.
 • Nejlepší rodičovská kontrola android.
 • Zkratky ke štěstí online.
 • Bozsky kopecek brno oteviraci doba.
 • Hawkman postavy.
 • Dárcovství krve brno.
 • Královská cesta.
 • Tucnak.
 • Zlechov plumlov.
 • Havel holásek recenze.
 • Kardiostimulátor výměna baterie.
 • Lucky alvin bila cokolada.
 • Kuchyne 300 cm.
 • Pillnitz palace & park.
 • Obal na tablet okay.
 • Mol skladištní.
 • Edward norton ocenění.
 • Netflix čr nabídka.
 • Německá loď.
 • Trampolina 200 cm.
 • Dřevěná podlaha desky.
 • Moda 80tých let.
 • Veš velikost.
 • Vlajky anglicky.
 • Katalog rodinných domů zdarma.
 • Škoda karoq sportline cena.
 • Odborne knihy.
 • Vyhlášce č. 180/2015 sb.
 • Porsche 356 chassis.