Home

Prvosenka vyšší výskyt

Prvosenka vyšší - Abecedazahrady

Popis: Je to náš původní druh vysokých prvosenek. Dnes se však pěstují kutlivary s různě zbarvenými květy. Výška: 0,1-0,25 m Tvar: přízemní růžice List: dlouze eliptický, chlupatý, měkký Barva listu: zelená Květ: drobný, trubkovité koruny vyrůstají v okolících Barva květu: bílá, růžová, modrá/fialová, červená, žlutá/zlatá, oranžov Prvosenka vyšší pravá: Vytrvalá bylina z čeledi prvosenkovitých (Primulaceae) vysoká 10-30 cm s přízemní růžicí podlouhlých svraskalých listů a několika bezlistými chlupatými stvoly zakončenými převislým jednostranným okolíkem žlutých květů; kalichy jsou bledě zelené se syteji zelenými hranami, úzce zvonkovité, ke korunní trubce přitisklé - již podle. Stejné léčivé účinky má prvosenka vyšší (Primula elatior), která má květy bez oranžově žlutých skvrn. Účinné látky: Prvosenka obsahuje hlavně saponin, glykosidy, primverin a primulaverin a stopy silice. Květní droga má slabě medový pach a nasládlou chuť, oddenek má anýzovou vůni a škrablavou chuť. Použití

Prvosenka vyšší Primula elatior Výskyt. Polostinná až slunná vlhčí místa. Slabě kyselé půdy. Roste od pahorkatin do hor. Zajímavosti. U některých květů je blizna nad tyčinkami, asi tam, kde koruna přechází v trubkovitý útvar a tyčinky jsou uprostřed této trubky. U jiných květů je to naopak Petrklíč (= prvosenka jarní) a petrklíč vyšší (latinsky primula veris, primula elatior) léčí nemoci dýchacího ústrojí, zahlenění, revma, lehčí neurózy, tlumí záněty. Prvosenka jarní je vytrvalá rostlina, vysoká asi 20-30 cm. Má válcovitý oddenek s trsem drobných kořínků. Vytváří přízemní růžici obvejčitých, celistvých listů Prvosenka vyšší (P. elatior) rozkvétá podle počasí v březnu až dubnu množstvím květů na krátkých stoncích. Výškou připomíná klasický petrklíč, ale květy jsou výrazně větší, voňavé a barevné, kromě žluté se můžeme setkat i s dalšími jasnými barvami jako sytě růžovou, červenou, modrou nebo bílou se.

Prvosenka vyšší pravá Naturfoto

Prvosenka vyšší je velmi oblíbenou léčivou bylinou. Spíše než tento druh se sbírá prvosenka jarní (Primula veris). Oba druhy obsahují stejné látky (zejména saponiny, dále glykosidy, flavonoidy, vitamín C, kyselinu křemičitou a sacharidy), avšak prvosenka jarní jich obsahuje víc, proto se upřednostňuje Prvosenka vyšší . Primula elatior . Řád: prvosenkokvěté (Primulales) Čeleď: prvosenkovité (Primulaceae) Bylina velmi podobná prvosence jarní. Obecně se oba druhy nerozlišují a bývají nazvány společně petrklíč. Listy v přízemní růžici má méně svraskalé, na rubu šedozelené, vejčité, nepravidelně vroubkované alternifolium), podbílek šupinatý pravý (Lathraea squamaria ssp. squamaria), prvosenka vyšší (Primula elatior) a vzácná přeslička luční (Equisetum pratense). Z lesních druhů rostlin jsou zastoupeny žebrovice různolistá, osladič obecný, udatna lesní, věsenka nachová (Prenanthes purpurea), vřes obecný aj Prvosenka jarní neboli petrklíč je velmi oblíbenou léčivou bylinou. Sbírá se také prvosenka vyšší (Primula elatior) , která všaqk obsahuje menší obsah účinných látek. Oba druhy obsahují stejné látky (zejména saponiny, dále glykosidy, flavonoidy, vitamín C, kyselinu křemičitou a sacharidy)

U nás byla prvosenka lysá donedávna považována jen za občas vysazovanou, v roce 1998 však byla nalezena v Moravském krasu v NPR Vývěry Punkvy; zdejší výskyt na velmi nepřístupném stanovišti je považován za spíše původní. Ekologie: Roste na skalách, ve skalních štěrbinách, v kamenité suti a na alpínských. Prvosenka jarní je má žloutkově žluté a jen mírně pootevřené, prvosenka vyšší má květy jen slabě žluté a více otevřené. Při případné záměně by se však nic nestalo, protože oba druhy prvosenek jsou z hlediska léčebného použití rovnocenné Les je složen především z habrů, dubů a javorů a vedou přes něj udržované cesty. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: lýkovec jedovatý, kosatec žlutý, prvosenka vyšší, česnek medvědí, zapalice žluťouchovitá, bradáček vejčitý. Vřele lze doporučit k návštěvě Výskyt. Roste na slunných loukách, v křovinách, ve světlých lesích, hájích, v nížinách a pahorkatinách. Je rozšířena především v Evropě. Kromě prvosenky jarní vyskytuje se u nás ještě několik druhu a poddruhu např.. prvosenka obecná, vyšší a nejmenší. Vlastnosti, využit

Syn.: Auricula minima Spach, Kablikia minima (L.) Opiz, Kablikia truncata Opiz, Auricula-ursi minima (L.) Soják Česká jména: prvosenka nejmenší (Presl 1819), kabličinka nejmenší (Opiz 1852), prvosenka nejmenší (Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002) Slovenská jména: prvosna drobná (Reuss 1853), prvosienka najmenšia (Dostál 1950. Popis a fotografie druhu Primula elatior, prvosienka vyššia, prvosenka vyšší. Mapovanie výskytu na Slovensku

Prvosenka jarní Zdraví na dlan

Elektronický herbář - Prvosenka vyšší (Primula elatior

Její výskyt je většinou velmi omezený, a to pouze na vysokohorská pásma. Zbývající dva druhy (prvosenka jarní a vyšší) jsou u nás chráněny pouze částečně, což znamená, že při sběru nesmíme poškozovat podzemní části bylinky. Sbíraná část a období: květ v období od března do květn Primula vulgaris - prvosenka bezlodyžná. Slovensky: Primulka Čeleď: Primulaceae - prvosenkovité POPIS: Vytrvalá, 5 až 10 cm vysoká bylina. Listy v přízemní růžici jsou měkké, svrasklé, podvinuté, čepel podlouhle obvejčitá, k bázi zúžená v řapík, tupě zubatá Hledání podle latinského názvu. A B C D E F G H Ch I J L M N O P Q R S T U V. Hledání podle léčivých účink Prvosenka vyšší (Primula elatior) Pozoruhodný je výskyt tří druhů čolků a všech tří našich druhů hnědých skokanů na jedné lokalitě. Přítomnost čolka karpatského (Lissotriton montandoni) nebyla doposud hodnověrně prokázána

Prvosenka jarní ( Primula veris) a p. vyšší ( P. elatior). Bionomie. Jednogenerační (duben až červen), na jižní Moravě dvě generace (duben - květen, červenec - srpen). Samice klade skupinky vajíček na rub listu živné rostliny prvosenka jarní. prvosenka vyšší. pryskyřník hlíznatý záraza vyšší. záraza zardělá. Uvedená období květu znamenají především hlavní masový výskyt. Některé druhy rostlin lze za určitých anomálií a přírodních podmínek najít i mimo uvedenou dobu, údaje považujte tedy spíše za orientační. Asfodelka žlutá Prvosenka vyšší pravá. Uvedená období květu znamenají především hlavní masový výskyt. Některé druhy rostlin lze za určitých anomálií a přírodních podmínek najít i mimo uvedenou dobu, údaje považujte tedy spíše za orientační

Petrklíč, prvosenka - účinky na zdraví, co léčí, použití

znamné jarní druhy - bledule jarní a prvosenka vyšší. Výskyt těchto druhů je závislý na pravi-delném obhospodařování louky (kosení, past-va). Lokalita má také velký význam pro obojži-velníky a plazy, neboť se zde vyskytují velké a stabilní populace ropuchy obecné, skokana hnědého a slepýše křehkého Mezi nejznámější určitě patří prvosenka jarní, která roste na sušších místech a pak víceméně mokřadní prvosenka vyšší, vysvětlil botanik. Podle něj je nižší výskyt petrklíčů ve srovnání s minulostí zapříčiněn postupnou degradací a ubýváním biotopů, které pro svůj růst potřebují Otevírací doba: Pondělí 9:00 - 13:00 Středa 13:00 - 17:00. E-mail: poradnazav.barvinek.net Telefon: +420 739 084 950 Ekologická poradna Barvínku Obecní úřad Podomí Podomí 89 683 04 Drnovic Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění průdušek, pro které je typické, že po různých vyvolávajících podnětech dochází k záchvatům dušnosti nebo kašle na podkladě zúžení dýchacích cest. Jedná se o nejčastější chronické onemocnění dětského věku (10-15 %). Závažná je skutečnost, že i pře Souvislý výskyt stupně je vázán na mírně teplé klimatické oblasti, především MT3, MT5 a MT7. Průměrná roční teplota v letech 1901-1950 dosahovala 7,5-6,1°C, ve vlhkých oblastech až 8,2-6,6°C (úpatí Beskyd); v suchých stačilo jen 7,0-5,0 °C (Milešovka, Doupovské hory)

Na jaře rozkvétá prvosenka vyšší, Významný je výskyt lučních motýlů vzácných v celé Evropě - modráska bahenního a očkovaného, jejichž populace se udržela také díky nedůslednému sklízení trávy z příkopů historického zavlažovacího systému. Oba motýli mají zajímavý životní cyklus Suchá homolka s výskytem violky Rivinovy, hořečku českého. Výskyt lindušky luční. 409 B4 07060 KEPRTOVA STRÁŇ Pěčín Zbytky mokré louky s výskytem vstavače mužského, bradáčka vejčitého, prvosenky vyšší a ostřice Davallovy.Na okraji louky se vyskytují druhy suchých strání-orlíček. 5864a 241 C část XXII-14-14 14.

Prvosenka jarní, léčivý petrklíč - Zahrada a PřírodaPrvosenka jarní – Wikipedie

Prvosenky. Znáte je všechny? - Novinky.c

Nejhojnější výskyt drobounkých kvítečků se schovává na konci vesnice. K bledulím se lze nejlépe dostat z Nedvědice. Odbočka k Chlébskému se nachází zhruba kilometr za obcí ve směru na Štěpánov nad Svratkou. jako je prvosenka vyšší,. Oblastní výskyt bylin Tehdy se objevují první poslové jara : období března - začátek dubna Prvosenka vyšší - se od prvosenky jarní liší především větším podzemkem s hnědými kořeny, nažloutlými a široce otevřenými květy. Mladé listy jsou podvinuté, chlupaté, s vráskovanou čepelí a vroubkovaným okrajem. České středohoří má příznivé podmínky pro výskyt náročnějších druhů rostlin a živočichů, běžně žijících v teplých krajích, díky své přirozené uzavřené poloze ze severu a otevřené z jihu. Roste zde a na jaře kvete také ohrožená bledule jarnía prvosenka vyšší. Počet květů šafránu v. Výskyt pestrobarvce petrklíčového lze nejlépe vysvětlit 1) preferencí kladoucích samic, 2) prvosenka jarní, prvosenka vyšší nebo prvosenka bezlodyžná. Pestrobarvci zřídka sají nektar a ten není tedy považován za limitující proměnnou. Nároky larválních stadií jsou více specifické než Českolié Peklo v údolí Robečského potoka je národní přírodní památkou.Potok se zde zařezává do vlhkého údolí na pískovcovém podloží, ve kterém voda vymodelovala bizarní tvary skal. Území je především ceněno z biologického hlediska jako lokalita bohatá na ohrožené druhy rostlin (bledule jarní, prvosenka vyšší, stulík žlutý) a živočichů (výr velký.

Prvosenka - Wikipedi

V roce 1989 byl počet druhů ryb v Odře nulový, dneska je zde přes třicet druhů ryb. Mezi další zajímavosti a rarity patří druhý nález husic egyptských na Bohumínsku, výskyt bobrů, kteří ohlodávají stromy v meandrech nebo zimování volavky bílé. Klenot musíme chráni Nalezneme zde např. několik druhů orchidejovitých, tři druhy omanů, dva druhy kavylů, koulenku vyšší, zárazu bílou, bělozářku větvitou, zvonek sibiřský, modřenec, koniklece a další. V literatuře je uváděn výskyt rudohlávku jehlancovitého, při botanickém průzkumu v r. 1983 však nebyl doložen Prvosenka vyšší (Primula elatior (L.) Hill) Čeleď: prvosenkovité Roste na vlhkých loukách v dubohabřinách a suťových lesích od pahorkatin do hor. Kvete III - IV. 21.02.2012 17:06 Rozrazil ožankov Flóra České republiky, mapy rozšíření a vlastnosti rostlinných druhů. Vegetační jednotky ČR, jejich popis, mapy a druhové složení. Data ke stažení Přírodní památku Bezedník tvoří rybník stejnojmenného názvu a jeho bezprostřední okolí. Kromě rybníka je součástí i krátký úsek potoka nad i pod rybníkem, včetně smíšeného lesního porostu v nivě potoka. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1991 na výměře 1,68 ha

Většinu rozlohy pokrývá tvrdý luh. Typické je střídání bylinných jarních aspektů (sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), bledule jarní (Leucojum vernum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), prvosenka vyšší (Primula elatior), dymnivky (Corydalis) aj.) Jedná se o horskou lužní louku, dílem podmáčenou, s osamělými stromy uprostřed. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: blatouch bahenní, kýchavice lobelova, prvosenka vyšší, bledule jarní, zvonek širokolistý, pcháč různolistý, starček potoční

Prvosenka prostřední - Wikipedi

Na rašeliništi u Kamenného rybníka roste několik druhů subboreálního původu, např. sedmikvítek evroý (Trientalis europaea), ojediněle jsou zastoupeny i horské rostliny, např. mezi Velkým rybníkem a Košinářem prvosenka vyšší (Primula elatior), a druhy výrazně sucho- a teplomilné KONTAKT presi@email.cz. Na jaře rozkvétá prvosenka vyšší (Primula elatior), česnek medvědí (Allium ursinum), bledule jarní (Leucojum vernum) nebo sněženka podsněžník (Galanthus nivalis). Z fauny vyskytující se na území NPP Babiččino údolí lze jmenovat například ledňáčka říčního ( Alcedo atthis ), morčáka velkého ( Mergus merganser. Pulmonaria obscura - plicník tmavý. Slovensky: Pľúcnik tmavý Čeleď: Boraginaceae - brutnákovité (drsnolisté) POPIS: Vytrvalá, 10 až 40 cm vysoká bylina. Lodyha přímá nebo vystoupavá, chlupatá. Přízemní listy v růžici, nepřezimující, řapíkaté, čepel široce vejčitá, na bázi srdčitá, bez skvrn nebo jen se skvrnami světle zelenými, ne bílými, zejména na. V nejzachovalejším místě roste několik jedinců prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), hojná je na druhou stranu pro území typická prvosenka vyšší (Primula elatior)

Prvosenka jarní, léčivý petrklíč - Zahrada a Přírod

Roste zde i lipnice hajní, kostival hlíznatý, jaterník podléška, bažanka vytrvalá, lilie zlatohlávek, prvosenka vyšší, udatna lesní. Zajímavá je vstavačovitá rostlina hlístník hnízdák, která nemá chlorofyl, ale není parazit. Žije saprofyticky Zajímavostí je výskyt šafránu v první polovině dubna, kdy kvete i sasanka hajní (Anemone nemorosa) a orsej jarní (Ficaria verna). V druhé polovině dubna kvete v nejzamořenějších místech luk blatouch bahenní (Caltha palustris) a prvosenka vyšší (Primula elatior) Ulmi-fraxineta carpini superiora. habrojilmové jaseniny vyššího stupně. 2-3 BC-C (3)4. Jedná se o nejrozšířenější skupiny typů geobiocénů širokých říčních niv v Polabí, v Hornomoravském úvalu, v Pobečví, a Poodří

Adamce byly v minulosti využívány jako pastvina pro dobytek, částečně koseny i vypalovány, což umožnilo výskyt stepních druhů. Třešňový sad v západní části byl založen v roce 1937. Stepní porost pod ním je mírně omezen. Území se nachází na úbočí kopce Homole mezi obcemi Želetice a Nenkovice, 273 metrů nad mořem Příprava: prvosenka květ 100g. Výskyt: Roste v Evropě a Asii. U nás hojně na loukách, v křovinách, na slunných stráních. Radix primulae, ale nyní se z důvodu ochrany přírody již nesbírá. Můžeme sbírat i prvosenku vyšší (Primula elatior L.), která je o něco statnější Moc hezký článek. Jen bych byla pro malou opravu u prvosenky (petrklíče) - na fotce je prvosenka vyšší - Primula elatior se světle žlutým květem, zmiňovaná prvosenka jarní - Primula veris - je dnes již v přírodě k vidění vzácně a má žlutooranžový květ. Lze ji však někdy zakoupit v zahradnictví jako trvalku VÝSKYT V OBCÍCH KAPACITY Prvosenka vyšší vykvétá dříve (již v březnu), má sírově žluté květní koruny a kalich k nim přisedlý. Prvosenka jarní vykvétá až v dubnu a květnu, má květní koruny žloutkově žluté a kalich nafouklý, nepřiléhavý Ve zřizovacím výnosu se dále uvádí, že se zde z chráněných rostlin vyskytuje bledule jarní, vemeník dvoulistý, sněženka podsněžník, prvosenka vyšší, lilie zlatohlavá, dřín obecný, koniklec obecný, modřenec chocholatý a hvězdnatec čemeřicový. Tolik výtah ze zřizovacího výnosu

Prvosenka vyšší. Prvosenky vyšší se vyskytují na podobných místech jako bledule. Pouze mají rády sušší místa dál od vody a podmáčených břehů potoka. Najdeme je na loukách nebo ve světlých listnatých lesích v hojném počtu. Kvetou o něco později než bledule V rezervaci byly zjištěny tyto chráněné a ohrožené druhy: prstnatec májový, prvosenka vyšší, úpolín evroý, kozlík dvoudomý, růže alá, bledule jarní. Zoologicky je rezervace zajímavá výskytem 67 druhů ptáků: např.: krahujec obecný, jestřáb lesní, čáp černý, moták pilich, hýl rudý, chřástal polní Ze známějších druhů zde roste například prstnatec májový, kozlík dvoudomý, kuklík potoční, prvosenka vyšší, suchopýr širolistý, ostřice prosová a další ohrožené druhy. Pozoruhodný je také výskyt vlhkomilných mechorostů, z nichž některé jsou rovněž ohrožené V jejich podrostu roste místy lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), hrachor jarní (Lathyrus vernus), prvosenka vyšší (Primula elatior). Na suchých místech rostou suchomilné 11 Plán péče o NPP Kozákov na období 2012-2021 a teplomilné druhy - například hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) nebo mateřídouška vejčitá. Houbové Quarteto je 100% houbový doplněk stravy, který obsahuje lyofilizát (šetrně usušené houby mrazem s vyšší... Terezia Company Houbové Quarteto s reishi 60 kapslí --- do 10.12. u vás 348 K

Do této skupiny spadá i prvosenka vyšší krkonošská, jejíž taxonomická hodnota je dosud nejasná a vyžaduje další podrobné studium. Je zřejmé, že endemické druhy krkonošské květeny mají pestrou evoluční historii a na jejich vzniku se podílelo množství mikroevolučních procesů - geografická izolace, mezidruhové. V sušších místech roste prvosenka vyšší, kakost a na podzim se louky modrají koberci ocúnu jesenního. Z živočichů potkáváme na slunných místech slepýše křehkého či ještěrku obecnou, dále svižníky polní i písečné a celou řadu denních motýlů Primula veris - prvosenka jarní, (vyšší dřeviny větvené na bázi), stromy (vyšší dřeviny s vyvinutým kmenem a korunou), dřevnaté liány a parazitické epifyty, k nimž u nás patří jen Loranthus europaeus a Viscum album. Data byla zčásti převzata z agregované databáze CLO-PLA verze 3.4 (Klimešová et al. 2017. Ještě před olistěním stromů se v luhu objevuje bohatě kvetoucí podrost. Brzy na jaře rozkvete dymnivka dutá, plicník lékařský - léčivá rostlina, mající různě zbarvené květy, zprvu červené, později modrající, prvosenka vyšší, sasanka pryskyřníkovitá - jedovatá bylinka , orsej jarní

Prvosenky rozzáří každý jarní záhon - Novinky

V území se tedy skýtají dva druhy prvosenek - prvosenka vyšší, mající těžiště rozšíření ve vyšší pahorkatině a podhůří, a teplomilná prvosenka jarní, druh nížiny až pahorkatiny. Tento společný výskyt umožnil i vznik kříženců, o němž se zmíním v některém z dalších příspěvků Zajímavější rostliny se vyskytují pouze při okrajích pozemků, v lesních lemech a starých sadech - např. řebříček bertrám (Achillea ptarmica), ocún jesenní (Colchium autumnale), přeslička luční (Equisetum pratense), prvosenka vyšší (Primula elatitor). Lesy jsou z botanického hlediska mnohem hodnotnější Dále zde rostou mj. řeřišinice trojlistá (Cardamine trifolia), oměj pestrý (Aconitum variegatum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), prvosenka vyšší (Primula elatior), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea), čarovník alý (Circaea.

Prvosenka Jarn

 1. prvosenka vyšší -rozdíl sp v tomto místě je její výskyt netypický, protože indikuje buiny. Dá se to vysvětlit jako setrvání některých druhů podrostu po změně stromového patra (lidská innost). 10. Kulturní krajina, louka, pole - poslední zastávka na trase exkurze býv
 2. PRVOSENKA VYŠŠÍ (Primula elatior): roste ve vyšších polohách, vytvořený stvol, listy v přízemní růžici, květy jsou různočnělečné (nestejné prostorové uspořádání tyčinek a blizen)- někteří jedinci mají v květech dlouhé čnělky, tyčinky hlouběji či krátké čnělky a tyčinky v ústí koruny; léčivý.
 3. CHKO Beskydy zaujímá plochu 1160km 2 a je po Šumavě naší druhou největší chráněnou krajinnou oblastí. Rozprostírá se na moravsko-slovenském pomezí v horské části Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských vrchů a Javorníků, v jihovýchodní části Moravy na části okresů Vsetín, Frýdek-Místek a Nový Jičín
 4. C, ale také na jedovaté.
 5. Z rostlin je to v lesních oblastech například medovník meduňkolistý, bělozářka větvitá, okrotice dlouholistá a červená, jaterník podléška, sasanka hajní, bradáček vejčitý a kruštík širolistý. Podmáčené lokality má v oblibě blatouch bahenní, upolín evroý, prstnatec májový, prvosenka vyšší, ocún jesenní
 6. Brzy na jaře zde v podrostu převládá dymnivka dutá a prvosenka vyšší. Tyto časně se vyskytující se druhy jsou záhy vystřídány jinými, na dusík náročnými (nitrofilními) rostlinami jako je kyčelnice devítilistá a bažanka vytrvalá. Do současné doby zde byl zaznamenán výskyt 5 druhů obojživelníků, 5 druhů.
 7. prvosenka vyšší (Primula elatior), blatouch ba-henní (Caltha palustris) a další vlhkomilné dru-hy. Na lokalitě byl zjištěn výskyt 78 druhů ptá-ků, hnízdí zde například ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus) či výr vel-ký (Bubo bubo). Ze zajímavých savců se zde vy

Flóra Chráněné krajinné oblasti Litovel: seminární práce

b) prvosenka vyšší c) šafrán podzimní d) pampeliška horská 113. Sírovec žlutooranžový je a) jedovatý jihoamerický brouk prskavec, který na svou obranu vylučuje obláčky sirného dýmu. b) jedlá chorošovitá houba. c) pestrá korálová ryba karibské oblasti. d) horská rostlina (karpatský endemit). 114 Alba; Videa Nové; Lidé; Kategorie. Prvosenka jarní Primula veris 68. Prvosenka vyšší Primula elatior 69. Pryskyřník plazivý Ranunculus repens 70. Pryskyřník prudký Ranunculus acris 71. Pupalka dvouletá Oenothera biennis 72. Sasanka pryskyřníkovitá Anemone ranunculoides 73. Starček Fuchsův Senecio fuchsii 74. Starček přímětník Senecio jacobaea 7

Prvosenka jarní (Primula veris L

 1. Ze zajímavějších druhů rostlin zde můžeme najít původem karpatský pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), prvosenku vyšší (Primula elatior), zvonek broskvoňolistý (Campanula persicifolia) či pro vyšší polohy typickou růži převislou (Rosa pendulina)
 2. Výskyt na Osvračínsku: 2012 - 1× (21.8..) Zatím pouze jedno setkání s tímto druhem, přiletěl na světlo do pokoje. Add comment. Chráněná území v okrese Domažlice 24. december 2012 at 15:43
 3. V bylinném patře zde kvete v jarních měsících lýkovec jedovatý, typický karpatský prvek kyčelnice žláznatá, vzácnější kyčelnice devítilistá, sasanka hajní, prvosenka vyšší, bažanka vytrvalá, hrachor jarní, kokořík mnohokvětý, mařinka vonná nebo křivatec žlutý
 4. Návštěvníci rybníků a mokřadů v okolí Pardubic nejspíš ocení přehled živočichů a rostlin, které při procházkách mohou potkat a pozorovat. Třeba se jim podaří zastihnout husu velkou, potápku roháče nebo orla mořského a přitom najít léčivé rostliny jako je podběl lékařský nebo prvosenka vyšší
 5. Prohlédněte si alba na téma - robecsky_hradek. Získáte tak jedinečnou inspiraci ze stovek českých alb, nahraných každý den na Rajče. Objevujte, hodnoťte a komentujte
 6. ulosti k pastvě ovcí. Radikální proměnou lidskými zásahy ještě před vyhlášením rezervace prošlo jihovýchodní úbočí Čertova Mlýna a západní svah Kněhyně
český názevPR Makyta

prvosenka vyšší - Primula elatior Květena České

 1. Složení flóry a charakter vegetace závisí obecně na geografické poloze, nadmořské výšce, charakteru klimatu, geologických, půdních a vlhkostních poměrech, celkovém vývoji přírody v době poledové a působení člověka. Území Českých Budějovic (a celé České republiky) je z fytogeografického hlediska součástí rozsáhlé středoevroé květenné oblasti.
 2. V bylinném podrostu jsou bohaté porosty kapradin, z bylinných druhů se vyskytují např. mařinka vonná, kyčelnice devítilistá, kruštík modrofialový, hlístník hnízdák, lýkovec jedovatý, starček Fuchsův, starček lesní, čistec alý, prvosenka vyšší, šalvěj lepkavá, čarovník alý, rulík zlomocný, konopice.
 3. Lokalita částečně zarostla náletovými dřevinami (olše, bříza, vrba, javor, smrk), ale i tak zůstala přírodovědecky cenná. Na nejvlhčích místech roste vachta trojlistá, ve zbytcích podmáčených luk prstnatec májový, prvosenka vyšší, kozlík dvoudomý a violka bahenní
 4. ) s tmavě zelenými listy ledvinovitého tvaru a žlutými lesklými květy, sasanka hajní (Anemone nemorosa) s trojčetným přeslenem členitých listů a jemnými bílými květy, nebo prvosenka vyšší (Primula elatior) se světle žlutými květy
 5. Hortenzie velkolistá - namnožte si hortenzie. Hortenzie velkolisté (Hydrangea macrophylla) najdou uplatnění všude: v zahradě, v nádobách, na terase, v místnosti i v zimní zahradě.Proto vás určitě potěší, že se dají velmi snadno množit. Příprava: Z mateční rostliny ustřihněte zdravé výhony bez květů, které nesou alespoň čtyři listy
 6. 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1872 kategorie ochrany: přírodní památk
 7. Hotely a ubytování - Pekelský důl. Nejlepší ceny, žádné další poplatky, plaťte přímo na hotelu. Garance stejné nebo nižší ceny

Prvosenka vyšší :: Herbář Mirda

 1. Výskyt nepůvodních druhů rostlin je potřeba nadále monitorovat a jejich ohniska likvidovat. . (Leucojum vernum), prvosenka vyšší (Primula elatior), dymnivky (Corydalis sp.) nebo Předmět ochrany: • NPR Vrapač Ochrana přirozeného ekosystému lužního lesa v úvalové nivě Moravy, jakož i ochrana všech vlastností tohoto.
 2. Prvosenka může způsobovat alergickou odezvu u zvlášť citlivých jedinců. Nedoporučuje se používat v těhotenství a době kojení.. Nežádoucí účinky : Droga může způsobit podráždění zažívacího traktu. Interakce : Vyšší dávky mohou ovlivňovat existující léčbu abnormalit krevního tlaku. Obvyklá dávka
 3. překlad vyšší ve slovníku češtino-norština (bokmål) Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte
 4. (Mentha longifolia ), ost řice ostrá ( Carex acutiformis ) a pro jarní aspekt typická prvosenka vyšší ( Primula elatior ). Z degrada čních faktor ů jsou významn ěji zastoupeny typické nitrofilní a expanzní druhy jako kop řiva dvoudomá ( Urtica dioica ), svízel p řítula ( Galium aparine )
 5. uje Robečský potok, se skrývá krásná příroda tvořená nekonečnými porosty bledule jarní a mnohými dalšími druhy vzácných rostlin a živočichů. Lokalitou prochází naučná stezka NPP Peklo
 6. Na jaře se tento les vyznačuje velmi bohatým jarním aspektem. V podrostu převažuje mimo jiné sasanka pryskyřníková (Anemone ranunculoides), sasanka hajní (Anemone nemorosa), křivatec žlutý (Gagea lutea), dymnivka dutá (Corydalis cava), prvosenka vyšší, hvězdnatec zubatý a kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa)
České středohoří, Údolí Ploučnice u Malé Veleně – EliščinoU Rozmoklé žábyPR Velký PolomPRIMULA MINIMA L
 • Počítačová hra krizovka.
 • Zkáza ninive.
 • Lenovo yoga tab 3 10 windows.
 • Šnek helena.
 • Interaktivní video.
 • Kettler race.
 • Co je to touha.
 • Fotolab standard nebo premium.
 • Specialista na seboroickou dermatitidu.
 • Usa beats headphones.
 • Osvětlení nad zrcadlo hornbach.
 • Vánoční zvyky a tradice pro děti.
 • Kalorimetr měření tepla.
 • Pojištění agentury práce.
 • Cylindr na auto ženicha.
 • Schoenenbourg.
 • Děčínský sněžník wikipedia.
 • Zod žichlínek středisko luková.
 • Facebook ověření identity.
 • Breussova masáž kladno.
 • Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele upravuje zákon.
 • Loftový byt brno.
 • Návštěvy nemocnice u sv anny.
 • Oplechování komínu svépomocí.
 • Památník druhé světové války washington.
 • Hd tune health.
 • Nintendo 64 cena.
 • Chytrá žehlička.
 • Uaz 2206 prodej.
 • Pojmenované smlouvy.
 • Masters of rock 2018 vizovice.
 • Webkamera černá hora blansko.
 • Prováděcí dokumentace anglicky.
 • Koupaliště zbýšov.
 • Držák na houpací síť bazar.
 • Penny board levně sportisimo.
 • Bodový systém na slovensku.
 • Skupina haha členové.
 • Express mycka plaza.
 • Vasilij zajcev zinaida zaitseva.
 • Wimbledon online přenos.