Home

Korán zabíjení nevěřících

Korán dává věřícím do rukou tuto širokou licenci, jež nejenom opravňuje, ale především zavazuje ke konkrétnímu zničení odpůrců a nemuslimů. Vzhledem k tomu, že Korán je podle muslimů nestvořené autentické slovo Alláha platné v každé době, vyžaduje u ortodoxních muslimů jak fyzickou, tak také transcendentální. Zabíjení nevěřících je součástí islámského práva, nikoliv úchylkou radikálů korán - takto: Věru ty, kdož urážejí Boha a posla Jeho, Bůh prokleje na tomto i onom světě a připraví pro ně trest zahanbující. A také: Prokleti budou, kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti. (Korán. Krátké video o tom, jak je to ve skutečnosti s koránskými verši o zabíjení nevěřících, které jsou často z pochopitelných důvodů překrucovány a vytrhovány z kontextu.

Korán je i licencí k zabíjení. Tento proces připomíná osmózu, v níž jsou elity nevěřících politiků, právníků, soudců a ekonomů postupně vstřebáváni oslnivou mocí a charismem Alláha, aby se pak celkem přirozeně podíleli na transformaci společnosti. Kdo chce na tomto poli udělat kariéru, pak prostě jen. Slovo Boží, Korán, obsahuje hned několik zázraků a důkazů o své pravdivosti. Jedním takovým je příběh a tedy spíše konec Abú Lahaba, strýce Muhammada, nechť mu Bůh požehná a dá mír, který radostí bez sebe, že se jeho bratru narodil syn (Muhammad) dal jedné ze svých otrokyň svobodu Všichni by si měli přečíst Korán, aby zjistili, že toto Boží slovo není tak hloupé, aby zdůrazňovalo, že nevěřící či jinověrci se mají zabíjet. To je nesmysl. Islám je úctyhodné náboženství, které má za sebou velkou historii, kulturu a tradici V Koránu je 25 veršů - Alláhových přímých příkazů k zabíjení nevěřících. Video V koránu je 25 veršů, Alláhových přímých příkazů k zabíjení nevěřících ke stažení ZDE

Korán a 'Násilí a brutalita' Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících! 2:216 A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná. Tento verš neodsuzuje zabíjení ne-muslimů, ale vydává přísné varování těm, kteří se islámu postaví nebo jej odmítají. Korán, hadísy a učenci:Nucené konverze. Verš že se mají oprostit slovem a činy od nevěřících vyznání, kdekoli a v jakékoliv formě, a měli by prohlašovat, bez jakýchkoliv výhrad. Korán o židech a křesťanech hovoří v mnoha súrách, kde kodifikuje islámská pravidla ohledně chování k těmto menšinám v islámských zemích.Mohamed nazýval v Koránu židy a křesťany jako Lidé Knihy (ahl al-Kitab), neboť obě náboženské skupiny získaly od Boha knihy s náboženskými předpisy.Podle Koránu tyto knihy (Tóra, Žalmy, Evangelia; dále jen bible) jsou. Protože je možné každý verš koránu vykládat několika různými způsoby, i různí muslimové chápou korán různě. Jsou muslimové umírnění, kteří se raději radikálním pasážím vyhýbají a dávají přednost toleranci, a jsou fundamentalisté, kteří verše o zabíjení nevěřících berou jako svoji svatou povinnost. Allah je nepřítelem nevěřících (2:98) a, jak uvidíme, nenávidí je natolik, že je dokonce vede do hříchu a zabraňuje jim, aby v něj věřili a vyhnuli se tak zlému osudu. Dle Koránu jsou nemuslimové odsouzeni k věčnému utrpení v pekle. Korán nikde neříká, že Alláh miluje ty, kteří nevěří v Mohameda

Korán je i licencí k zabíjení - euRABI

(Korán 8:55, něm. verze) Skutečně, nejhorším dobytkem před Alláhem jsou ti, kdo byli zatvrzele nevěřící a stále ještě nevěří, Jinými slovy: být člověkem a věřit zároveň lze jen v islámu. Všichni ostatní, především nevěřící, kteří se věnují jiným směrům, jsou degradování na úroveň zvířat Často tam čteme, jak se proti nevěřícím má bojovat, a jak je čeká oheň a opovržení. Jen k muslimům bude Alláh milosrdný, budou-li plnit jeho příkazy. Není tam nic, že máme milovat bližního svého jako sebe sama, ať je to třeba i muslim. Není tam nic o toleranci, ale je tam mnoho o zabíjení nevěřících

Jsou korán a hadísy špatné? Znáte nějaké pasáže z koránu, které lze označit za jasně navádějící k zabíjení nevěřících, křesťanů a podobně, co se muslimům obvykle předhazuje? Rád bych se poučil a zajímalo by mě, jestli to jsou jen taková ta klišé, nebo to má reálný základ.. Korán obsahuje přinejmenším 109 veršů, které vyzývají muslimy k vedení války proti nevěřícím a vnucení vlády založené na zásadách islámu celému světu. Některé z nich jsou dosti popisné a obsahují příkazy k sekání hlav, palců a zabíjení nevěřících všude, kde by se jen mohli skrývat

Zabíjení nevěřících je součástí islámského práva, nikoliv

 1. Neexistuje jiná svatá kniha, která je tak snadno zneužitelná k šíření svatých válek a nesnášenlivosti jako Korán. Verše, které byly představeny v Sedmičce, bohužel nejsou těžko vyhledanými částmi vytrženými z kontextu. O zabíjení nevěřících se můžeme dočíst v Koránu na každé třetí stránce
 2. Korán (5:32) A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka - nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi - byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré

Islámská mládež v Evropě studuje Korán, identifikuje se s ním, brání ho, podle jeho zásad se vrhá proti těm, o kterých je přesvědčena, že ji odvádějí od víry, a chce společnost nevěřících kolem sebe (podle muslimů je to totiž v jejím vlastním zájmu) obrátit k pravému Bohu Hlásá podle vás korán zabíjení nevěřících? Ano, korán to opravdu hlásá. Ale ne jako všeobecný příkaz. V koránu je verš, který to říká. Pokud jej vezmete bez historického kontextu, tak potom tak zní. Jenže s historickým kontextem jde již jen o jeho zasazení do určité situace, která jeho platnost omezuje Rozsáhlá diskuzní fóra pro rodiče. Těhotenství, porod, miminka a batolata. Školka, škola a puberta. Zdraví, vztahy a sex. Diskuze podle narození i regionu L. David 2.12.2020 12:01. Korán - súra 9 - aja 5 - jako jedno z vícerých míst v Koránu vyzývajících k zabíjení jinověrců a nevěřících praví: A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy

KORÁN je kniha násilí a nenávisti. 302 To se mi líbí. Korán, to je nenávist, výzvy k zabíjení nevěřících a diskriminaci žen. Přesvěčte se sami Kniha otevřeně vyzývá k nenávisti a zabíjení nevěřících (pozn. wahábistický a saláfistický výklad písma koránu). Marta se ptá ve videu, jestli žijeme v České a Slovenské republice, anebo v islámské zemi, kde je normální, že násilný obsah koránu je chráněn zákony Verše, které jsou nejčastěji citovány k zabíjení nevěřících jsou tyto dva: A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! Na závěr bych chtěla poznamenat, že Korán je třeba číst celý, nevytrhávat pouze jednotlivé verše, je třeba znát. Opravdu korán muslimům psy zakazuje? Když se budeme probírat koránem, najdeme tam leccos: verše ustavující podřaznost žen, bití neposlušných žen, povolující sňatky s dětmi a zabíjení nevěřících, o psech se ale korán přímo nezmiňuje. Odpověď nalezneme v hadíthech, které korán vykládají, zpřesňují a jsou. Když jsem se šla ptát našich muslimů do halal shopu, co soudí o násilnických verších v Koránu, zničehonic zapomněli anglicky. Až na třetí pokus se jeden osmělil a pokoušel se mi vysvětlit, že oni Korán takhle nečtou. Je to návod k životu, ne k zabíjení. Oni mají rádi všechny lidi a nedělají rozdíly

Video: Korán: zabíjejte nevěřící, kdekoliv je najdete? - YouTub

Že korán nevybízí k zabíjení nevěřících (nemuslimů), naopak nabádá k míru, ale naopak v Bibli se píše o zabíjení, a dokonce je tu konkrétní pasáž uvedena (narozdíl od spousty mnohem horších pasáží z koránu či hadísů) V části o zabíjení nevěřících se například píše, že je nutné je zabíjet všemi možnými způsoby a odstranit jejich druh ze světa. Publikace obhajuje také užití zbraní hromadného ničení a všech prostředků, které mohou odstranit nepřátele islámu

Korán je i licencí k zabíjení - pravdive

Vyhrožovat islamistům smrtí je prý nepřijatelné

O Koránu :: Svět muslimk

Existuje zde pasáž, teď si upřímně nepamatuji, jaký je to verš, tuším, že někde v kapitole Kráva, která hovoří o zabíjení nevěřících, kdekoliv je najdeme. Jedná se o verš, který se váže k historické události Přesnější by tedy bylo napsat, že korán k zabíjení nevěřících vybízí. To je totiž účel toho slibovaného odpuštění hříchů. Pan Pištec má v zásadě pravdu, přestože škodlivost islámu neúmyslně trochu zlehčil. 4 hlasy. David Lejdar 24.01.2020 21:1 Korán vyzývá k zabíjení nevěřících, tj. nemuslimů. Mohamedovo působení, které se odráží i v koránu, lze rozdělit do dvou období. V prvním žil Mohamed v Mekce a v té době nenásilně přesvědčoval budoucí stoupence o svém zjevení. Korán tohoto období je ly-rický a plný obrazů boží odměny a trestu

Korán obsahuje výzvy k zabíjení nevěřících a spoustu dalšího. To není urážka vůči ateistům? Je. A je Korán v Německu legální? Je. Je islám v Německu legální? Je. Takže urážkou náboženství by nemělo být nic, co se vleze do množiny která je tak široká, že její maximální hranici představují výzvy k. Učenci se dále shodují, že Korán obsahuje verše týkající se univerzálních poselství a pak verše, které popisují specifické jednorázové situace. Právě verše o zabíjení nevěřících se týkají konkrétních bitev v 7. století a nejsou chápany přeneseně s univerzální platností

Šokující výňatky z Koránu, které vás doslova vyděsí k smrt

A to zabíjení nevěřících je taky trochu komplikovanější, než jak to standardně prezentují média (nevěřící=ateista). knihy Korán a všeho kolem může chápat jednak negativně víc a jednak negativně míň. ve které je kázání vyzývající k zabíjení židů poměrně běžným úkazem nebo Iqra TV (saudsko. Některé pasáže Koránu jsou mírné a nevybízejí k násilí, některé naopak požadují zotročení a zabíjení nevěřících, avšak i s amotná Bible obsahuje násilné příběhy a s křesťanstvím se též pojila krvavá období. Odlišuje se tedy islám od křesťanství? A co Korán a Bible? Jaký je vztah muslimské kultury k. Některé pasáže Koránu jsou mírné a nevybízejí k násilí, některé naopak požadují zotročení a zabíjení nevěřících, avšak i samotná Bible obsahuje násilné příběhy a s křesťanstvím se též pojila krvavá období. Odlišuje se tedy islám od křesťanství? A co Korán a Bible? Sdílet

www.anti-levice.com - Islám - Videa - V Koránu je 25 ..

Zabíjení nevěřících je jedno z největších poslání člověka. (polský časopis Chrzescijanin, 1/1986) Kde se tito islámští duchovní inspirovali? Hlavním zdrojem jejich poznání je přece korán Onen verš z Koránu o zabíjení nevěřících, je jen doslovným rozvinutím přikázání nezabiješ, totiž, že není zakázáno zabíjet obecně, ale je zakázáno zabíjet toliko své souvěrce a soukmenovce. Židé ve Starém zákonu vyvražďují pronárody jedna radost, a démon, který se vydává za boha, je k tomu ještě poňouká Ty druhé, dodnes platné, protože Korán je svatý a nesmí být zpochybňováno jediné jeho slovo, jsou návodem k životu muslimů. Koncept abrogace je dán přímo Koránem, je to verš, který muslimům vysvětluje proč jsou v Koránu protikladné příkazy a který z nich je ten konečný a správný a nahrazuje ty předešlé Stačí říct obecně známé pravdy, že teroristé jsou muslimové, a že korán vyzývá k zabíjení nevěřících - a jste obviněni z podněcování k nenávisti; muslimům pochopitelně žádné obvinění z nenávisti nehrozí. Stejný trend je i v ostatních vyspělých zemích Evropy Prolistujte Korán, zabíjení nevěřících je zde téměř morálním imperativem. Zatímco Nezabiješ platí pro všechny lidské bytosti a vražda je chápána jako smrtelný hřích vedoucí k zatracení nesmrtelné duše, dle Koránu je vražda vstupenkou do ráje, je-li spáchána na nevěřícím

Násilí a brutalita Korán

Nepochopené verše z Koránu - WikiIsla

Vybízení k zabíjení nevěřících je z doby promluv k vojákům před bitvou a týká se konkrétních nevěřících v konkrétní chvíli. Rozepisovat se o nevraživosti mezi Muhammadovou Medínou (Jathribem) a Mekkou snad nemusím, tam zdaleka nešlo jen o náboženské rozpory. Naopak Korán obsahuje i verše: Nebudiž žádného. Některé pasáže Koránu jsou mírné a nevybízejí k násilí, některé naopak požadují zotročení a zabíjení nevěřících, avšak i samotná Bible obsahuje násilné příběhy a s křesťanstvím se též pojila krvavá období. Odlišuje se tedy islám od křesťanství? A co Korán a Bible? Jaký je vztah muslimské kultury k.

Korán vyzývá k zabíjení nevěřících. Každý muslim je povinen nevěřící zabíjet. Když to nedělá, porušuje Korán. (24. 08. 2015 06:35) reagovat. nojasne: Desatero zase zakazuje krást a smilnit a přesto to dělá skoro každej katolík, takže porušuje víru. Zkrátka to tak vážně neberou a spousta muslimů to taky bere. Španělsko: Nechoďte se psem po ulici, korán to zakazuje. 7. 03. 2011 7:40:24. Islámská asociace se domáhá na magistrátu ve španělské Lleidě, aby město vyhláškou zakázalo lidem cestovat se psy v autobuse a také chodit se psem po ulicích, kde se pohybují muslimové. Pes prý muslimy uráží Hlásat islám v ulicích bude zločin, takže se imámové nenávisti ani nedostanou ve své řeči k zabíjení nevěřících a půjdou do báně jak jim přikazuje Korán. Závěrem. Fakt nevím, jestli islám v Evropě zakázat jde a jestli je to moudré. Ale jsem si jistá, že otevřít tuto debatu na nadnárodní úrovni by situaci.

Korán o židech a křesťanech - Wikipedi

Miroslav Kulhavý, 08.06.2017 Angličané to nechali zajít příliš daleko (ne, že by nemohlo být ještě hůře) a bude velmi těžké začít do všech důsledků uplatňovat zákon. Pohled pár let zpět jasně říká: byli jste, ostatně jako dlouhodobě Brusel, až příliš korektní. Když to vezmu namátkou: velká demonstrace muslimů v Londýně s hesly o zabíjení. Muslimové také zotročovali, miliony Afričanů ve středověku by mohly vyprávět. Jistě, lidé jsou často krvelačné bestie. Jde o to, že bible se snaží je mírnit a přimět milovat i své nepřátele (dost naivní), kdežto korán je naopak přímo navádí k zabíjení nevěřících, kteří se nechtějí přidat nebo poddat Tabari IX:69 ZABÍJENÍ nevěřících je pro nás nevýznamnou věcí. Tabari VIII:38 Alláhův posel nařídil, aby byli SŤAŤI všichni židovští muži a chlapci, kteří dosáhli puberty. Souhrnně skutky Mohameda popisuje precizně zpracovaný článek: Seznam vražd nařízených nebo podporovaných Mohamedem

 • Koss porta pro molitany czc.
 • Chladič cpu am3 .
 • Co dělat při setkání s hadem.
 • Práce řidiče kamionu v norsku.
 • Nanu nana ostrava.
 • Technologie dřevostaveb.
 • Uhs.
 • Internet browsers.
 • Camille gottlieb.
 • Nová škoda fabia combi cena.
 • Virgin colada cocktail recept.
 • Krátkodobé dvojité vidění.
 • Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá vedlejší věta.
 • Trojuhelnik m2.
 • Výhody cnc strojů.
 • Roubování vinné révy.
 • Severní korea totalitní režim.
 • Špagety s mletým masem a žampiony.
 • Život bez partnera.
 • Zdravotnické potřeby čelákovice.
 • Bruce lee cesta bojovníka online cz.
 • Královská cesta.
 • Velká kniha experimentů.
 • Krosovy pohar 2018.
 • Nejvetsi kapr.
 • Co jsou živelné pohromy.
 • Exo terra 45x45x60.
 • Narovnavaci keratin.
 • Poskytování technických služeb.
 • Ženy v běhu kino vesmír trutnov.
 • Ucinky leku.
 • Androgyne.
 • Play roblox.
 • 2 liga hokej 2018 2019.
 • Ledové království na ledě 2017.
 • Cena smrkové kulatiny 2018.
 • Intranet čpp.
 • Rose leslie.
 • Mercedes s 2019.
 • Koutky u dětí.
 • Marsh test equations.