Home

Gibraltarský průplav

Gibraltarský průliv, mořská úžina mezi Evropou a Afrikou; spojuje Atlantský oceán se Středozemním mořem. Délka od mysu Cap Spartel po mys Punta Almina (Ceuta, Španělsko) asi 70 km, šířka 15 - 45 km, maximální hloubka 1 181 m. Na hladině se proud méně slané vody (36,5 ‰) pohybuje do Středozemního moře a při dně proud slanější vody (38 - 38,5 ‰) směřuje do Atlantského oceánu Mapa, mapy, Gibraltarský průliv, satelitní mapa, mapa města, mapa obce Gibraltarský průliv, letecká mapa, automapa, automapy, město, obec, Gibraltarský průliv. Mapa-Mapy.cz. Toskánsko Středozemní moře Sicílie Rusko Vídeň Sýrie Niagarské vodopády Chorvatsko Maďarsko Severní Amerika Suezský průplav Gibraltarský průliv Browsing. In Reportáže a cestopisy Gibraltar: Skalnaté místo, kde kdysi končíval svět. 21. července 2017. Skála (5 km dlouhá, 1,6 km široká a 426 m vysoká) představovala bájné Heraklovy sloupy, které známý silák vztyčil při plnění dvanácti úkolů, za nimi mělo být jen moře. Přes její. Roku 1415 dobyl Ceutu, aby zajistil Gibraltarský průplav a od roku 1416 každoročně vysílal lodě kolem západního pobřeží Afriky. Podstupovali však velmi pomalu, po dvaceti letech dosáhli mysu Bajador (Búdždúr). V roce 1441 dosáhli Bílého mysu, kde se poprvé setkali s černochy Již zmiňovaný Gibraltar, z něhož je ideální výhled na Gibraltarský průplav, který od sebe odděluje evroý a africký kontinent, sice leží na Pyrenejském poloostrově, patří však Velké Británii. Rozhodně ale stojí za návštěvu

• průplav - je umělý výtvor - slouží k proplouvání lodí • záliv - je přírodní útvar, který vnikne, když se moře erozí zakousne do pevniny a vytvoří v ní vodní plochu (někdy oddělenou od moře zúžením) zálivy se využívají jako přístavy (je v nich klidnější hladina a není tak silní vlnobití) Nejbližší světadíl je Asie (Suezský průplav), Evropa (Gibraltarský průliv). Povrch - Afrika se rozkládá na Africké a Somálské lit. desce, Afriku tvoří starý pevninský africký štít (prahory- prvohory). Část povrchu byla změněna v třetihor. sopečnou činností - oblast vých Viktoriino jezero, Suezský průplav, Somálský poloostrov, Guinejský záliv, Rudé moře, Gibraltarský průliv. 2. Je to řeka Niger. Řeka pramení v Súdánské vysočině a vlévá se do Guinejského zálivu. Protéká státy Guinea, Mali, Niger, Benin a Nigérie. 3. nejdelší řeka Afriky. Řeka Nil Suezský průplav (arabsky قناة السويس, hebrejsky תעלת סואץ), zkráceně též Suez, je 193 km dlouhý průplav v Egyptě spojující Středozemní a Rudé moře. Průplav je rozdělen na dvě části (severní a jižní) Velkým Hořkým jezerem a tvoří hranici mezi Sinajem a Afrikou.Umožňuje lodím přímou cestu mezi Středozemním a Rudým mořem, kdežto dříve. Na počátku 8. století se arabský vládce Tunisu Músá ibn Nusajr přeplavil s dvacetitisícovým vojskem přes Gibraltarský průplav. Po téměř 20 letech bojů ovládli Maurové prakticky celý Pyrenejský poloostrov a začali postupovat dále na severovýchod do jižní Francie

Gibraltarský průplav. Adenský ostrov. Madagaskar poloostrov. Suezský průliv. Apeninský záliv. 2. Co znamená pojem Hydrosféra? 3. Křížovka: Vysvětli pojem, který najdeš v tajence: ↓ Umělá vodní nádrž využívaná pro chov ryb a pro koupání. Gibraltarský průliv ? Suezský průplav ? Panamský průplav; Oáza je: ? vyschlé říční koryto ? místo v poušti, kde vyvěrá podzemní voda ? pravidelný rovníkový vítr; Duny jsou: ? pravidelné větry ? pohyblivé písečné přesypy ? místa s nedostatkem pitné vody. Průliv, v některých názvech také úžina, je pás nebo úzký pruh moře mezi dvěma výběžky pevniny.Spojuje pobřežní vody s mořem nebo dvě různá moře. Například Lamanšský průliv, který odděluje Velkou Británii od Evropy. Řada dostatečně velkých a splavných průlivů spojujících významné oblasti má velký význam pro námořní dopravu Gibraltar - britská korunní kolonie. Gibraltar je britská korunní kolonie na Tarikově skále o ploše 6 km2. Je to pevnost střežící Gibraltarský průliv mezi Evropou a Asií, průměrně 43 km široký, v nejužším místě 14 km, o maximální hloubce 1150 metrů. Gibraltar leží v Algeciraském zálivu, odkud je také přístupný.. Vlastní skála je dlouhá 4,6 km a široká 1. Výhled na Gibraltarský průplav. Vnitrozemí. Pokud vás španělské pobřeží přeci jen omrzí, určitě neprohloupíte, když si uděláte výlet do vnitrozemí Andalusie. V takovém případě se vyplatí půjčit si auto z půjčovny. Ceny za půjčení auta nejsou nijak vysoké a cena benzínu je srovnatelná jako u nás

Gibraltarský průli

Články na Příbramský deník se štítkem Gibraltarský průli POLOHA:- mezi Atlantickým a Indickým oceánem , Středozemním a Rudým mořem- na všech polokoulích (Afrika, Zeměpis referát

Gibraltarský průliv - Mapa-Mapy

Články na Opavský a hlučínský deník se štítkem Gibraltarský průliv. Články na Opavský a hlučínský deník se štítkem Gibraltarský průliv. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky Film nabízí krásné záběry reliéfu krajiny z vesmírné perspektivy jako například Gibraltarský průplav, obrovské písečné duny Namibské pouště, sněhem pokryté vrcholky Himalájí, sloupec kouře dýmající z probuzené sopky pod Japonskem nebo oblak dýmu z požáru deštných pralesů nad Jižni Amerikou Povrch a vodstvo Povrch: Kilimanžaro(Uhuru, 5 895 m n. m.) Dračí hory, Atlas, Etioá vysočina Čadská a Konžská pánev Vodstvo: Nil -nejdelší řeka Kongo -největší řeka Zambezi -řeka s Viktoriiny vodopády Viktoriino jezero -největší Tanganika -nejhlubší jezero Asuánská vodní nádr Články na Pražský deník se štítkem Gibraltarský průli Gibraltarský průliv je mořská úžina mezi Evropou a Afrikou, která odděluje Atlantský oceán od Středozemního moře. Široký je asi 15 až 45 km, hluboký až 1118 m a dlouhý asi 70 km od mysu Cap Spartel k mysu Punta Almina. Severní pobřeží průlivu tvořené Španělskem a Gibraltarem se rozkládá na Pyrenejském poloostrově, jižní pobřeží, kde leží Maroko a město.

5.den: Ráno přejezd do přístavu, plavba přes Gibraltarský průplav do Afriky. Připlutí do přístavu CEUTA (autonomní město a jedna ze španělských enkláv na pobřeží severní Afriky) vyřízení formalit, přejezd hranice do Maroka, cesta do hlavního města Maroka RABAT (UNESCO. Prohlídka impozantního areálu se zbytky. První část výpravy Pepa absolvuje se svým kamarádem Pavlem Gotzem. Expedice je rozdělena na několik etap, vždy cca 5 - 6 týdnů. První etapa povede z Evropy přes Gibraltarský průplav do Maroka, dále pak Západní Sahara, Mauritánie, Senegal, Gambie, Guinea, Mali, Pobřeží slonoviny do Ghany Příbram /ROZHOVOR/ - Dvacetiletá Příbramačka Lucie Leišová čas nemarní. Loni si splnila sen a přeplavala Gibraltarský průplav, dokonce se setkala i s britskou královskou rodinou. Více o dřině a dalších plánech prozradila Příbramskému deníku v následujícím rozhovoru

Gibraltarský průliv Archives - Magazin

afrika poloha a rozloha. rozloha 30,5 milionů km . 2. je stŘednĚ velkÝm svĚtadÍlem. sousedÍ s evropou a asii. od evropy ji oddĚluje gibraltarskÝ prŮliv . od asie ji oddĚluje suezskÝ prŮplav Suezský průplav b. Guinejský záliv c. Gibraltarský průliv. Ktaré pohoří se nachází na severu Afriky a. Atlas b. Dračí hory c. Etioá vysočina. Nejvyšší africké pohoří Kilimandžáro dosahuje vrcholem UHURU do výšky a. 4895 m. n. m. b. 5895 m. n. m. c. 6895 m. n. m.. VODSTVO AFRIKY Oceány a jejich části Atlantský oceán - Středozemní moře, záliv Malá a Velká Syrta, Gibraltarský průliv, Guinejský záliv Oceány spojeny Suezským průplavem (F.J. Lesseps 1869) Indický oceán - Rudé moře, Adenský záliv, Bal al-Mandab, Mosambický průliv Řeky a jezera Řeky: Nil (Bílý a Modrý), Kongo, Niger, Zambezi, Orange, Limpopo + bezodtoké.

Objevování Afriky - Afrikaonline

Gibraltarský průliv Mosambický průliv Suezský průplav Poloostrovy Somálský poloostrov Ostrovy Madagaskar Madeira Kanárské ostrovy Princův ostrov Sv. Tomáš Komory Maskarény Seychely Řeky Nil Niger Kongo Zambezi Okawango Orange Mysy Bílý mys (pozor jsou dva - tak ten severní!) Hafun Střelkový mys Zelený mys Povrch Atlas Sahar •Suezský průplav-spojnice mezi Středozemním a Rudým mořem (Egypt, uměle vytvořený, stavba 1859-1869, poslední rozšíření 2015; 193 km dlouhý, 24 m hluboký, 215 -345 m široký) •původní doprava -karavanní stezky (dodnes Asie - pojmy: porovnej rozlohu s ostatními světadíly, popiš polohu Asie, ukaž na mapě hranice Asie s Evropou, nejvyšší pohoří (hora), velké nížiny, podnebí - monzuny, přírodní krajiny, vodstvo - řeky, jezera, bezodtoké oblasti, problém aralského jezera asijská nej: pohoří, hora, jezero, poloostrov, záliv, nejhlubší jezer Vesmír. astronomie - věda, která se zabývá výzkumem vesmíru Vesmír vznikl před 13 mld. let. teorie velkého třesku - viz. přírodopis. Issac Newton - anglický vědec, gravitační síla, gravitační pole (každé těleso je přitahováno k jinému gravitační silou). vesmírná tělesa - objekty, které se nachází ve vesmírném prostoru, např. hvězdy, planety, hvězdokupy. Úkol č. 1: Práce se Školním atlasem světa.Která moře, oceány spojuje: Suezský průplav.

Přehled vyhlášených destinací Středozemního moře

Gibraltarský průplav může být podle odborníků velmi vrtošivý, jeho šířka je sice mezi 15 až 45 kilometry, ale proudy jsou zde tak silné, že plavec může uvíznout na jednom místě i několik hodin. Vasanti Niemz z Německa se rozhodla přeplavat Gibraltarský průplav letos v říjnu. Její obdivuhodný výkon trval 5hodin 25 minut průplav kontinent moře, oceán Gibraltarský průliv Panamský průplav průliv La Manche Mosambický průliv Suezský průplav Beringův průliv Bassův průliv Davisův průliv V atlase světa najdi následující moře. Do tabulky zapiš název oceánu, ve kterém se nachází a překonat Gibraltarský průplav. Nejznámější a morockým břehům nejbližší jsou přístavy Tarifa a Algeciras. Lodě z těchto přístavů vyplouvají pravidelně téměř každou hodinu. Jedná se o klasické trajekty nebo tzv interaktivní výuková aplikace Můj pracovní sešit vytvořena pro dva přírodovědné předměty - biologii(přírodověda) a zeměpis(geografie). Aplikace pokrývá plný rozsah výuky zeměpisu a biologie na gymnáziu a jiných školách Nasednout do vysokorychlostního vlaku na severu Skotska a nechat se odvézt do Afriky. Bude to možné, jakmile Španělsko a Maroko dokončí tunel, který se má v 21. století stát tím, čím byl Suezský průplav ve století 19. a Panamský průplav ve století minulém

a Gibraltarský průliv, od Asie odděluje Suezský průplav, Rudé moře, Bab al mandaf povrch Afriky Pohoří - Atlas, Etioá vysočina, Kilimandžaro-uhuru 5895m, Dračí hory. Pouště Káhary,Kalaháry Pánve čadská,Konžská Clenitost Poloostrovy-Somálský ostrov-madagaskar Zálivy-Malá Syrta,Guinejský záliv Vodstvo Reky-Nil. Popiš: Somálský poloostrov, Madagaskar, Gibraltarský průliv a Suezský průplav. Doplň a popiš: Kapverdské ostrovy, Kanárské ostrovy, Reúnion, Zanzibar, Komory, Seychely a Maskarény AFRIKA Poloha, rozloha, členitost pobřeží Nakresli náčrt mapy Afriky Samostatná práce Na jaké polokouli leží AFRIKA a s kým sousedí Jaké. Geografická charakteristika Afriky Poloha: • mezi Atlantickým a Indickým oceánem , Středozemním a Rudým mořem • na všech polokoulíc

Co je záliv průliv a průplav? - Ontol

 1. průliv - vytvořený přírodou (Gibraltarský průliv) průplav - vytvořený uměle (Panamský průplav) -místo, kde se oceán stýká se souší = břežní čára -území kolem břežní čáry = pobřeží -výběžek vody do pevniny = záli
 2. Pevnost Castillo de Guzman el Bueno nabízí nezapomenutelný pohled na Gibraltarský průplav a marocké pobřeží. V létě je pak město velmi kulturně čilé. Andaluské koncerty přinášejí turistům ochutnávku španělského hudebního vkusu
 3. Gibraltarský průliv Somálský poloostrov ostrov Madagaskar Guinejský záliv Suezský průplav Povrch: Kilimanžaro (Uhuru, 5 895 m n. m.) Dračí hory, Atlas, Etioá vysočina Čadská a Konžská pánev Vodstvo: Nil - nejdelší řeka Kongo - největší řek
 4. Gibraltarský ostrovy obratník obratník záliv mys mys ostrov polostrov moře průplav moře 20° s. š. Barvami doplň do mapy významná pohoří a pouště, označ je názvy. Porovnej svou práci s atlasem. Zjisti jména alespoň tří objevitelů, kteří při svých cestách z Evropy do Asie museli obeplout Afriku
 5. POLOHA: - mezi Atlantickým a Indickým oceánem , Středozemním a Rudým mořem - na všech polokoulích - mysy: S - Bílý mys, J - Střelkový mys, Z - Zelený mys a V - mys Guardafu
 6. Přelet letounu SportStar RTC z výrobního závodu Evektor-Aerotechnik v Kunovicích na letiště Fès-Saiss International Airport v Maroku trval 16 hodin letového času, s několika zastávkami na trase, vstupem na africký kontinent přes Gibraltarský průplav a uletěnou vzdáleností přes 3000 km. Přelet byl uskutečněn firmou.
 7. PRŮLIV - Gibraltarský, Mosambický PRŮPLAV - Suezský POUŠTĚ - Sahara (největší na světě, tvoří 1/3 celé Afriky) Libyjská, Kalahari, Namib PÁNEV - Konžská, Čadská VYSOČINA - Etioá, Východoafrická POHOŘÍ - Kilimandžáro: nejvyšší hora Uhuru - 5895 m n. m. Atlas, Dračí hor

Zeměpis pro 7.B +7.C . Do mapy zakresli: Atlantský oceán. Indický oceán. Středozemní moře. Rudé moře. Guinejský záliv. Mosambický průliv. Gibraltarský. Afrika. POLOHA: - mezi Atlantickým a Indickým oceánem , Středozemním a Rudým mořem - na všech polokoulích - mysy: S - Bílý mys, J - Střelkový mys, Z - Zelený mys a V - mys Guardafu Suezský průplav. Mosambický průliv. Gibraltarský průliv. záliv Velká Syrta. Hnědá. Pojmy Afrika Moře a zálivy: Středozemní moře, Rudé moře, Adenský záliv, Guinejský záliv Průlivy, průplavy: Gibraltarský průliv, Mosambický průliv, Suezský průplav 5 den: Gibraltarský průplav V ranních hodinách odplujeme z Algeciras do Afriky. Čeká nás plavba Gibraltarským průplavem do přístavu CEUTY. Přejezd hranice do Maroka, cesta přes Chechaouen do Fés kde si prohlédneme největší marocké medíny, řemeslnické dílny a obchody, barvírny, koželužny, souky, brána Boujeloud.

5.12.: Čeká nás test 11.12.. Milí žáci, ve středu 11.12. budeme psát test - souhrnné opakování z dosud probrané látky Afriky. Při studiu se zaměřte na následující témata Suezská šíje, Suezský průplav Od roku 1869 rozděluje kontinenty Suezský průplav Nejstarší plavební kanál Práce začaly v roce 1859 za nesmírně obtížných podmínek Průplav byl po dokončení dlouhý 160 km, 8 m hluboký a 22 m široký Stavba trvala 10 let Obr.3 Obr.4 * * * * Suezský průplav a Gibraltarský průliv Afrika - krajní body Nejsevernější bod - Bílý mys Nejjižnější bod - Střelkový mys Nejzápadnější bod - Zelený mys Nejvýchodnější bod - Mys Hafún Afrika - rozloha, členitost Rozloha - druhý největší světadíl po Asii Členitost - málo členité. Slunečný víkend před náma může znamenat jediné - startujem káru a jedem do divočiny mimo Auckland! :) pro úspěch Waitakere Ranges jsme se rozhodli výlet sem zopakovat (samozřejmě na jiné místo :) ) Naším cílem byla Whatipu Beach, vedle které je průplav do Manukau Harbour - takový malý novozélandský Gibraltarský průplav :) Jen pro vysvětlení - jelikož Aucklan

2. přejezd do přístavu, plavba přes Gibraltarský průplav do Afriky. Připlutí do přístavu CEUTY (autonomní město a jedna ze španělských enkláv na pobřeží severní Afriky) vyřízení formalit, přejezd hranice do Maroka 3. (Chefchaouven) VOLUBILIS - unikátní vykopávky antického města Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít; Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ; Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímaj Evropa - Gibraltarský průliv, Středozemní moře Asie - Rudé moře, Suezský průplav Amerika - Atlantický oceán Austrálie - Indický oceán Afrika - hospodářství Nejméně rozvinutý světadíl

Afrika - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Přelet letounu SportStar RTC z výrobního závodu Evektor-Aerotechnik v Kunovicích do Maroka trval 16 hodin letového času, s několika zastávkami na trase, vstupem na africký kontinent přes Gibraltarský průplav a uletěnou vzdáleností přes 3000 km. Přelet byl uskutečněn firmou ACR-Aviation, která je autorizovaným dealerem. Gibraltarský průliv. Suezský průplav. Rozloha Afriky. Vyhledej a porovnej rozlohu Afriky s ostatními světadíly a kontinenty. Rozloha 30,3 mil. km2 (pětina souše, 20%) Jedná se o . 3. největší kontinent . a . 2. největší světadíl Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Přehled učiva zeměpisu - 6. ročník (2. pololetí) A F R I K A Rozloha: 30 miliónů km (po Asii a Americe 3. největší světadíl) Hranice: Gibraltarský průliv, Středozemní moře, Suezský průplav, Rudé moře Ostrovy: Madagaskar, Kanárské o., Madeira, Seychely, Suezský průplav Gibraltarský průliv Mosambický průliv ZÁLIVY: Adenský záliv Guinejský záliv ŘEKY: Nil Niger Kongo Bílý Nil Ngorongoro Zambezi Svatý Tomáš Modrý Nil JEZERA: Malawi Tanganika Čadské jezero Viktoriino jezero PŘEHRADY: Asuánská přehrada VODOPÁDY: Viktoriiny vodopády DOBROVOLNÉ: Mys Dobré naděje Černá Volt Toto nám umožňuje Gibraltarský průplav, který spojuje Středozemní moře s Atlantikem. Jeho minimální šířka je 14 kilometrů a maximální šířka 44 km. Celkem je asi 60 km dlouhý. Jeho maximální hloubka je 286 metrů. V minulosti tvořila dvě místa, která leží naproti sobě Herkulovy sloupy Gibraltarský průliv 10. La Manche 11. Magalhãesův průliv 12. Drakeův průliv 5.Průplav [online]. Doplň údaje v textu a v tabulce o nejznámějších průplavech. Průplav (nebo také plavební kanál) je _____vodní cesta, propojující řeky, jezera, moře, oceány. Průplav Vybudován v letech Délka Šířka Spojuj

Zeměpis pro ZŠ - R

a Gibraltarský průliv, od Asie odděluje Suezský průplav, Rudé moře. Africký světadíl se rozkládá na západní i východní polokouli a po obou stranách rovníku. Na jižní polokouli se nalézá plná třetina afrického kontinentu. Jestliže rozdělíme Ameriku na Severní a Jižní, je Afrika se svými 30.319.000 km2 po Asii. Do mapy č. 1 zakresli Středozemní moře, Gibraltarský průliv a Suezský průplav. Vysvětli rozdíl mezi průlivem a průplavem. Do mapy č. 1 zakresli Rudé moře, Guinejský záliv, ostrov Madagaskar, Somálský poloostrov, rovník, obratníky Kozoroha a Raka • S Evropou: Středozemní moře, Gibraltarský průliv • S Asií: Suezský průplav, Rudé moře, Adenský záliv • největší ostrov - Madagaskar, oddělený od kontinentu Mosambickým průlivem • největší záliv - Guinejský záliv a největší poloostrov - Somálský poloostrov Povrc Dobrý den otázky : Jak se jmenuje průplav který odděluje Afriku od Evropy?Ke kterému moří patří? Gibraltarský průlav.Středozemní moře. Nejsem si jistá . doplněno 22.10.20 23:54: Pruliv ne průplav už spí vodopády, Gibraltarský průliv, Suezský průplav; - hodonymum, jméno dopravní komunikace a jejích součástí. Příklady:Zlatá stezka (historická cesta), D1 (dálnice), cestaAloise Jiráska, Špičácký tunel; - speleonymum, jméno podzemního u nebo objektu (jeskyně, závrty apod.) tva

Suezský průplav - Wikipedi

 1. Eurasie, přírodní, Ural, Emba a Ural, Afriky (Gibraltarský průliv) / Asie (pevninská hranice), Atlantský. 2. Individuální práce žáka. 3. Dunaj - Rumunsko/Bulharsko a Slovensko/Maďarsko; Odra - Polsko/Německo; Karpaty - Česko/Slovensko a Polsko/Slovensko; Pyreneje - Francie/Španělsko. Evropané ve světě strana 10 1
 2. Pojmy k zaznačení - slepá mapa Afriky. Povrch: p. ohoří: Atlas, Kilimandžáro (Uhuru), Dračí hory. v. ysočiny: Etioá vysočina. p. ánve: Čadská.
 3. Světový oceán - tvořen všemi oceány. dno světového oceánu - v hloubce 3 250 m; hlubokooceánské příkopy - prolákliny oceánského dna; dno oceánů - dělí se na podmořské okraje pevnin a lože oceánů. podmořské okraje pevnin - čára, na které se dotýká hladina světového oceánu souše. pevninský šelf - pokračováni pevniny pod mořskou hladin
 4. Označ americký průplav: Suezský. Panamský. Gibraltarský. průplav Seina. Která zvířata najdeme v savanách Austrálie? (vyberte 3) ježura, ptakopysk, mravenečník pásovec. emu hnědý. ptakopysk, pes hyenovitý, koala. mravenečník pásovec, jaguár, ocelot. vačnatci - koala, klokan. Co to znamená krill? hora písku pod ledovcem.

Video: Maurské Španělsko - ZájezdyProŠkoly

Zeměpis pro ZŠ - R

POLOHA: S i J polokoule, oba obratníky Evropa -Gibraltarský průliv (=Heraklovy sloupy), Středozemní moře Asie -Suezský průplav, Rudé moře Malá lenitost pobřeží Poloostrovy: Somálský Sinajský (leží už v Asii, patří Egyptu Tým československých vodáků přijíždí v pondělí 26. listopadu 1984 k místu nalodění na trajekt přes Gibraltarský průplav mezi Evropou a Afrikou. Do vypuknutí skutečného a neočekávaného dramatu zbývá už jen pár hodin. Dopoledne vyřizují nezbytné formality a platí další poplatky Gibraltarský) Průplav = (plavební kanál) uměle vytvořená úžina (např. Suezský kanál) Záliv = oceán/moře pronikající do pevniny (např. Mexický, Botnický, Lví.) Ostrov = část pevniny ze všech stran obklopená vodou Atol = korálový ostro

AFRIKA - souhrnné opakován

 1. moře, Sinajský poloostrov, Somálský poloostrov, Gibraltarský průliv, Suezský průplav, Mosambický průliv, Madagaskar, Kanárské ostrovy. Gibraltarský prüliv Kanárské ostrovy Atlantský oceána Stiedoze mote Suezský prüplav ní Si jský poloostrov obratník Raka dé mote Somálský polooostro
 2. Gibraltarský průliv, Suezský průplav, Bab-al-Mandab, Mosambický průliv. Povrch: Pohoří Atlas (hora Džabal Tubkal), Etioá vysočina (hora Raz Dašan, Assalská proláklina), Konžská pánev, Východoafrická vysočina (hora Mt. Keňa), Kilimandžáro (několik sopečných kuželů, nejvyšší je Uhuru - skoro 6000 m), Dračí hor
 3. průliv (Gibraltarský průliv) - vytvořený přírodou; průplav (Suezský průplav, Panamský průplav) - vytvořeno člověkem . vlastnosti mořské vody
 4. Afrika OPAKOVÁNÍ AFRIKY 1. Učitel popisoval několik pohoří, států, měst apod., ale zapomněl je nazvat. Dokážeš to za něj?-----a) Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem
 5. - Úžiny, které se vytvořily přirozeně nazýváme PRŮLIV (La Manche, Gibraltarský) - Úžiny, které jsou vytvořeny uměle nazýváme PRŮPLAV (Suezský průplav) - Zálivy - oceán vnikající do pevniny o Zálivy mohou být také ledovcového původu - FJORDY (Norsko) Pohyby vod
 6. Od Evropy ji odděluje Gibraltarský průliv, od Asie Suezský průplav (šíje). Je omývána Atlantským a Indickým oceánem. 2. největší kontinent (pokud bereme Ameriku zvlášť, jinak 3.) POVRCH Pobřeží není příliš členité, je mělké, úzké, má málo šelfů
 7. námořních tras, které jsou vedeny přes Suezský a Panamský průplav, Gibraltarský a Malacký průliv a další. Nicméně s ohledem na vysokou nestabilitu v oblastech důležitých námořních tras, obzvláště regionu Blízkého a Středního východu a zejména pak v oblasti Afrického rohu

Suezský průplav. arabsky Qanat as Suways - umělý námořní průplav v Egyptě v Suezské šíji; délka 160 km, šířka 55 - 360 m, hloubka 12 - 20 m. Spojuje Středozemní moře a Rudé moře, umožňuje nejkratší námořní spojení mezi Evropou a jižní a jihovýchodní Asií Autorem testu je Bc. Ondřej Zykmund, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem. Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky

AFRIKA. Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Etiopie, Keňa, Somálsko, JAR, Madagaskar. Alžír, Tunis, Káhira, Pretoria, Kaé město, Johannesbur Atlantský tuňák obecný, s jeho starobylými instinkty, následuje svůj interní radar skrz Gibraltarský průplav každý rok na jaře, aby se mohl třít ve Středozemním moři. Jak jsou vyhodnocovány úlovky Lovné limity jsou stanovovány polooficiální organizací v Madridu, která se jmenuje International Commission for the. → Asie - Suezská šíje (Suezský průplav) - Evropa - Středozemní moře - Gibraltarský [džibraltarský] průliv = Starý svět rovník (⅔ pevniny na severní polokouli) oba obratníky nultý poledník = polokoule . S, J, V, Z. horizontální členitost. malá (2,1 %;) • velmi úzký kontinentální šel

PPT - ZEMĚPIS PRO 6Zeměpis pro 7Přehrát zdarma film: Ernest jede do Afriky (1997JosefRihaPPT - Téma hodiny: Afrika FG Předmět: Zeměpis Ročník: 2

Už výhled z kopců nad městem, odkud jsou hory na severu Maroka a Gibraltarský průplav jako na dlani, dýchá speciální atmosférou toho konce Evropy. Město samotné není příliš velké, takže se téměř instinktivně dostanete na známý násep symbolicky oddělující Středozemní moře a Atlantický oceán ‐ Průlivy Gibraltarský a Mosambický; ‐ Průplav Suezský /velmi významná strategická trasa/; ‐ Ostrovy Madagaskar, Mauricius, Kanárské, Seychely; ‐ Největší poušť na světě SAHARA; ‐ Guinejský záliv /těžba ropy/ ‐ u prostřed Konžský deštný prales 3 největší kontinen světový oceán světový oceán obsah světový oceán oceány moře průlivy, průplavy zálivy břežní čára, pobřeží poloostrov, ostrov, souostroví vlastnosti oceánské vody pohyby oceánské vody oceánské proudy vlnění dmutí kontrolní otázky světový oceán = veškerá slaná voda na Zemi souvislý vodní obal Země se společnou hladinou 5 oceánů, jejich moře a. pojmy Afrika - sekunda . Střelkový mys. Mys Dobré naděje. Zelený mys. Bílý mys. mys Hafun. Palmový mys. Gibraltarský průliv. Suezský průplav. Báb al-Manda

 • Školní atlas dnešního česka pdf.
 • Profilova fotka instagram rozmery.
 • Paprika sakura.
 • Jack 6 3mm na 3 5mm.
 • Jak se měří čtenost.
 • Námořní právo pirátství.
 • Sledovací program.
 • Cz fermet.
 • Pef czu obory.
 • Alicia nash john charles martin nash.
 • Bell phone.
 • Matrace asko recenze.
 • Tetování inkoustem z propisky.
 • Siemens ct 636 les1.
 • Overwatch shop.
 • Odběry krve budějovická praha.
 • Skalka v prudkém svahu.
 • Objektiv na iphone xs.
 • Driver pc.
 • Symboly emoji.
 • 8000 czk to eur.
 • Znak ford.
 • Nejdéle žijící člověk.
 • Sweet home alabama vyznam.
 • Xiii. století facebook.
 • Deepwater horizon explosion.
 • Jak dostat data z poškozeného flash disku.
 • Setí bambusu.
 • Filigran amf.
 • Jak nosit dámské polobotky.
 • Betonová jímka na vodu svépomocí.
 • Pocení nohou u miminek.
 • Afty v krku u dětí.
 • Bílá počasí.
 • Žehlička na vlasy.
 • Pcr diagnostika.
 • Porod ve 35 týdnu.
 • Vysina most menu.
 • Zjizvené mandle.
 • Atol.
 • Život s muslimem zkušenosti.