Home

Bě pě vě mě chytáky

Učírna - Skupiny bě, pě, vě, mě

Materiál je určen pro 6. ročník při opakování pravopisných jevů - skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. Obsahuje různé typy cvičení, které lze využít k procvičení nebo k ověření znalostí žáků. DUM podporuje aktivitu žáků a přispívá ke zvýšení názornosti, je určen pro interaktivní řešení 1. Bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně DÚ: Doplňte ě/ je/ ně: Jíst a pít se má střídm___. Ob___dnali jsme si bílou kávu. Otázce jsem porozum___l teprve za chvíli. Diváci nap___tím skoro ani nedýchali. Náhle se mi zatm___lo před očima. Otec brzy z___dnal pořádek. Vždy je třeba se rozum___ dohodnout. Jeho dom___nka se ukázala.

Psaní skupin -mě-, -mně- vždy jen -pě-pěna, pěnice, pěnkava, pěst, pět, pěvec, napětí, nápěv, napěchovat a ve slovech s nimi příbuzných. za zmínku stojí také nářeční slovo fěrtoch (součást kroje) a ofěra (dar věřících). Cvičení na bje, vje, bě,vě Bě, pě, vě; Psaní -ě- či -je- po souhláskách b, p, v. Vydáno dne 13.02.2009 od . V minulém článku jsme si řekli, jak poznat, kdy ve slově napsat mě a kdy mně. Pravidla pro psaní -ě- a -je- po souhláskách b, p a v jsou ještě snazší. Správné psaní bě/bje, pě, vě/vj Trik při psaní správného bě/bje a vě/vje spočívá jen v umění najít kořen slova. V kořenu slova se vždy píše ě . Naopak po předponách ob- nebo v- nemůže kořen slova začínat ě (nemohl by pak stát samostatně bez předpony), musí tedy začínat písmeny je- Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (1) 05b: Zobrazena cvičení 1-10 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Pracovní listy jsou zaměřeny na hlubší pochopení a procvičení psaní slov se skupinami bě-, pě-, vě-, mě. Žáci graficky vyjádří počet písmen slov s těmito skupinami. Ve čtyřsměrce vyhledají slova a zapíší je do daných skupin

Přinášíme přehled vybraných mluvnických pravidel a pravopisných jevů. Nakoukneme lehce i pod pokličku literární teorie. Naše zpracování vysvětluje danou prob.. Bě Pě Vě Mě. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti

video ze souboru videí pro 2. třídu webu www. primauca. cz navazuje na soubor diktátů a videí s pracovními listy. Video k bezplatnému zhlédnutí dočasně test psaní bě/bje,vě/vje ,.. (nezveřejněné) Autor: mumie (35vlož. 234vyzk. +5% ø)... vloženo 19.1.2013. Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat. Zájména: Mě, Mně.

Slabiky bě, pě, vě, mě

Bě, pě, vě; Bě, pě, vě V minulém článku jsme si řekli, jak poznat, kdy ve slově napsat mě a kdy mně. Pravidla pro psaní -ě- a -je- po souhláskách b, p a v jsou ještě snazší. Moje čeština: výuka češtiny nemusí být nuda,. Psaní bě/bje - Psaní bě/bje - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů Pravopis mě - mně, bě - bje, pě, vě - vje. Pravopis mě - mně - vysvětlení látky; Pravopis bě - bje - vysvětlení látky; Pravopis pě - vysvětlení látky; Pravopis vě - vje - vysvětlení látk Skupiny bě/bje, vě/vje, pě/pje, mě/mně (1) 15b: 4: Český jazyk: Skladba slova: Samohlásky u/ů/ú. Doplň slabiky bě, pě, vě, mě do slov: D rné přítelkyně se tkrát síčně večer novaly hání. Na stadionu vál vždy příjemný třík. Společně ohly ovál tkrát a pak se o vydaly šky domů. Holky totiž děly, že je pozdě a že za chvíli už nebude stlo a vyjde síc a hzdy. ra si tam vždy kně zasportovala. Také tka la.

Při skloňování zájmena já píšeme mě ve 2. a 4. pádě, mně ve 3. a 6. pádě. Jako pomocníka pro rychlé určení si můžeme vzít Vaška. Místo slova mě/mně dáme do věty Vaška a podle počtu slabik v jeho jménu snadno poznáme, zda máme psát mě, nebo mně Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno Slova s bě, pě, vě, mě. . Doplň do slov skupiny bě, pě, vě, mě. . 1-2-3-4-5 : kolo. h vod Popis stránky * • Diktát psaní bě bje • - online diktát - vyberte správná písmena. Posunout na obsa Slabiky bě, pě, vě, mě Vyber správnou slabiku Čteme podle obrázků Bě, pě, vě, mě nebo be, pe, ve ,mě? Čtení s porozuměním ————

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně - Páťác

Zájmena mě, mně. Zájmeno mě píšeme ve 2. a 4. pádě. Mě se to netýká. - 2. pád Vezmete mě s sebou? - 4. pád. Zájmeno mně píšeme ve 3. a 6. pádě. Je mně to jedno. - 3. pád Nebavte se o mně. - 6. pád. Pomůcka: Pokud si do věty můžeme doplnit zájmeno mne, píšeme mě. Pokud si do věty můžeme doplnit zájmeno mi. Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně. Při psaní těchto skupin se řídíme stavbou slova. Pokud jsou skupiny bě, vě, mě v kořeni slova, píšeme je v této podobě oběd, vědec, městys.. Pokud tyto skupiny tvoří hranici mezi předponou a slovotvorným základem slova píšeme je ve formě bje, vje objezd (slovotvorným základem je slovo jezd, ob je předpona), vjezd. Doplňujte skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. předpo. děl prohru, o. vení Ameriky, z. davý Adam, o. ktiv fotoaparátu a) 1. cvičení - doplňujeme slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě b) 2. cvičení - spojujeme vhodné dvojice c) 3. cvičení - doplňujeme slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě d) 4. cvičení - věty doplňujeme vhodnými slovy e) 5. cvičení - doplňujeme neúplná slova f) 6. cvičení - doplňujeme neúplná slova g) 7. cvičení - spojujeme vhodné dvojic

Diktát 5 (Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně) Jíst a pít se má střídm. Ob dnali jsme ti kávu. Otázce jsem porozum l teprve za chvíli. Diváci nap tím skoro ani nedýchali. Náhle se mi zatm lo před očima. Ob d nám chutnal. Otec brzy z dnal pořádek. - neobsahuje-li příbuzný tvar písmeno n, píšeme mě. město, pamětník, vyměřit, námět - v koncovkách podstatných jmen píšeme mě. v domě, na stromě - ve slově tamější je mě. Cvičení: Nemám rád, když je mezi rodiči nap__tí. Zatm__lo se mu před očima a padal k zemi. Ob__dnala jsem si z internetu dárky

5. ročník | Český jazyk | Psaní bě/bje, pě, vě/vje, mě/mn Květa běhá s Bětou. Květa běží do chalupy, Běta za ní cupy, dupy. A jak spěchá za Květou, nožky se jí zapletou. Květa už je v chalupě

DUMY.CZ Materiál Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mn

 1. Procvičuj skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě ve jménech. Přetahování. V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší. Spusti
 2. Doplň skupiny bě, pě, vě do neúplných slov. Pak je přepiš k číslům do rámečků a vylušti tajenku. 1. vtviþka 5. bžíme 9. hrub 13. zpvaka 2. poup 6. vneek 10. pšina 14. doup 3. kolobžka 7. pst 11. vtrník 4. kvtiná 8. holoub 12. nabraka 1. V T V I ý K A 2. P O U P 3
 3. Slabiky bě, pě, vě, mě. Slabika bě V textu jsou vyznačeny barevně slabiky bě, najdi je a přečti slova, ve kterých jsou obsažena. Běla byla malá dívka. Hrála si na písku u Běty. Běžela za ní s běloušem Tondou. Vymysli nové věty s těmito slovy. Běl
 4. ka mi obvázala poraněný prst obvazem
 5. 16 hexagonů (96 slov) k procvičování skupin bě/be, pě/pe, vě/ve, mě/m
 6. V knize najdeme velké množství materiálu na procvičení BJE, VJE, BĚ, PĚ, VĚ + MĚ, MNĚ. Můžeme vyplňovat jeden list po druhém, anebo na přeskáčku. Stránky se dají snadno z knihy vyjmout díky perforovaným okrajům a vyplnit kdekoliv a kdykoliv se to hodí

Psaní skupin bje-, vje-, bě-, vě- skolaposkole

V aplikaci procvičíte psaní skupin mě/mně, bě/bjě, pě/pje, vě/vje uvnitř a na konci slov a skloňování osobního zájmena já - tvary mně/mě ve 2., 2., 4., a 6. pádu. Aplikace obsahuje dvě stovky zadání, z nichž se generují cvičení po deseti zadáních. Popis práce s aplikací Bě-bje, pě, vě-vje Doplňovací cvičení na zopakování látky ID: 194291 Language: Czech Chytáky pravopis by Dvorin89: Pravopis s Mr. Beanem by radekvolevecky: Vyjmenovaná slova by radekvolevecky: Procvičování české gramatiky by Zanetka: Doplňovačka 7.1 by hloukr Pracovní listy jsou zaměřeny na hlubší pochopení a procvičení psaní slov se skupinami bě-, pě-, vě-, mě. Žáci graficky vyjádří počet písmen slov s těmito skupinami. Ve čtyřsměrce vyhledají slova a zapíší je do daných skupin. Procvičování Žák si hravou formou procvičí pravopis slov se skupinami bě, pě, vě, mě Sada obsahuje 7 přehledných pásů s 10 slovy (barevně vyznačené skupiny DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ ve slovech - na začátku, uvnitř, na konci) Dodáváno a baleno po A4 kusech, které je potřeba k sobě slepit. Po slepení rozměr zhruba 1,5 m x 2 m. Ruční prác

Psaní -ě- či -je- po souhláskách b, p, v - Moje čeština

PRAVIDLA - psaní BĚ/BJE a VĚ/VJ

Žák si hravou formou procvičí pravopis slov se skupinami bě, pě, vě, mě. Bude doplňovat vhodnou slabiku do slov, pojmenovávat obrázky, připojovat obrázky ke správné slabice a tvořit krátké věty. Materiál obsahuje řešení pro učitele. Očekávaný výstup: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve. Český jazyk - psaní bě, pě, vě, mě a předpony s-, z-, vz- v praktickém formátu A5. názorné ilustrace od Petra Kopla; rovněž v nástěnné verzi - jako 2 obraz Čti, lušti, vybarvuj a měj na paměti, že psát pravopisně správně není žádná oběť. Objev s námi, že křížovky nejsou nudné luštěniny. S osmisměrkami se zasměješ a navrch tě čeká pěkná dávka omalovánek. Nakonec zjistíš, že psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě ti jde jako pěnkavě zpěv Objednávejte knihu Psaní bě, pě, vě, mě a předpony s-, z-, vz- v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Psanískupinbě,pě,vě,mě Vybertesprávnouvariantu: šumění - šumnění stromů šumě - šumně vypadající město vřelé obětí -objetí obětí - objetí země na kole tamější - tamnější obyvatelé zatemění - zatemnění oken zatmění - zatmnění Slunce lesy ztemněly - zteměl

V aplikaci procvičíte psaní skupin mě/mně, bě/bjě, pě/pje, vě/vje uvnitř a na konci slov. Aplikace obsahuje asi tři desítky ukázkových zadání, z nichž se generují cvičení po deseti zadáních. Když se vám bude líbit, rovou z aplikace můžete přejít na plnou verzi (29 korun) :-) Popis práce s aplikací Vhodné k výuce učiva skupin DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. Ruční výroba. Různé barevné kombinace (obrázek je pouze ilustrační) Dodáváno na A4 částech, které je potřeba k sobě slepit Kupte titul Psaní bě, pě, vě, mě a předpony s-, z-, vz- (Petr Kupka) s 24 % slevou za 19 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky titulu, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobný titul z nabídky více než 19 miliónů titulů Pracovní listy jsou zaměřeny na hlubší pochopení a procvičení psaní slov se skupinami bě-, pě-, vě-, mě. Žáci graficky vyjádří počet písmen slov s těmito skupinami. Ve čtyřsměrce vyhledají slova a zapíší je do daných skupin. Odkaz na televizní vysílání 1. roční Procvičování psaní mě - mně, bě - bje, vě - vje, pě formou hry. Obsahuje 35 dvojic, záložku a krabičku. Pravidla hry: Hra je určena nejméně pro 2 hráče. Kartičky rozstříhejte, promíchejte a obrázky dolů rozložte na plochu. Každý hráč obrátí kartičku a obrácením druhé hledá k obrázku dvojici

Id: D2437 Autor: mgr. Jana Olžbutová Stupeň: ISCED 1 Ročník: 2. ročník ZŠ Předmět: Český jazyk a literatura Tematický celek: Jazyková výchova Téma: Pravopis dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá Tématický okruh: Slova s bě, pě, vě, mě. Téma: Čtění a psaní slov s bě, pě, vě, mě. Ročník: 2. Anotace: Žáci čtou slova obsahující slabiku bě, pě, vě, mě. Doplňují tyto slabiky do slov.Píší slova se skupinou bě, pě, vě, mě. Očekávaný výstup a klíčové kompetence: Žák se naučí číst slova se slabikou. Jak řešit úlohu: Doplň bě, bje, pě, pje, vě, vje, mě, mně do textu tam, kam správně patří Publikaci bych doporučila všem školákům i jejich rodičům, dále učitelkám základních škol, které potřebují s dětmi procvičovat skupinu hlásek dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Velice mě zaujaly stránky, na které si mohou děti cokoli zapsat či namalovat Mgr. Veronika Prouzová ZŠ Bří Čapků Úpice Komenského 151 542 32 Úpice verca.prouzova@seznam.c

Seznam cvičen

Skupiny bě-, pě-, vě-, mě - Digitální učební materiály RV

dě tě ně P B H mě Mě Z Ž D C Č bě pě vě S Š R Ř K L E T ch Ch f F g 1. PIŠ K OBRÁZKŮM NÁZVY: gazela, žirafa, slon, zebra, tygr. 2. VYBER A NAPIŠ SLOVA, KTERÁ ŘÍKAJÍ, CO JÍME. g g bageta, guláš, guma, jogurt ID: 775896 Language: Czech School subject: Český jazyk - čtení Grade/level: 1. třída Age: 7-9 Main content: Slabiky bě-pě-vě Other contents: Add to my workbooks (1) Embed in my website or blog Add to Google Classroo

 • Infocentrum pec pod sněžkou.
 • Lidl eshop4.
 • Jednoduše a dokonale.
 • Starokladrubský kůň vraník.
 • Kurz plavání olomouc.
 • Anticelulitidní masáž cena.
 • Jemná motorika wikipedia.
 • Agricola: sedláci z blat.
 • Kemp peruc.
 • Radka třeštíková mastercard.
 • Sedmička křížovky.
 • Bolest prsu po ukončení kojení.
 • Rakovina varlat metastázy.
 • Zeleninová mísa cena.
 • Krásný úsměv.
 • Jak na pravidelnou stolici.
 • Zoner zebra.
 • Dakar češi.
 • Dobrá práce brno.
 • Krymská válka referát.
 • Muziker plzeň.
 • Lightroom licence.
 • Ccc obuv.
 • Pudr max factor.
 • Zanzibar plaze.
 • Why is it still 20th century fox.
 • Kostelní vydří ubytování.
 • Olej na parkety diskuze.
 • Youtube com rebecca black friday.
 • Neumann adventure 205 bílá.
 • Campingin park umag.
 • Insidious 3 kukaj.
 • Www nhlshop us com reviews.
 • Obchod s lidmi prostituce.
 • Síla pro život knihy.
 • Mad max zbesilá cesta.
 • Multikulturni hry.
 • Výlety v zimě moravskoslezský kraj.
 • Malawi bezpečnost.
 • Satelitní mapa světa online.
 • Prumerny plat v roce 1993.