Home

Antigona sofokles postavy

Antigona (Sofoklés) - Wikipedi

 1. Antigoné (též Antigona) je tragédie starořeckého dramatika Sofokla, poslední díl Thébské trilogie, spolu s tragédiemi Král Oidipus a Oidipus na Kolónu.Vypráví tragický příběh thébské princezny Antigony, dcery bývalého thébského krále Oidipa, která přes zákaz nového krále Kreonta pohřbila mrtvé tělo svého bratra Polyneik
 2. Sofoklés dostal v mládí velmi dobré gymnastické a múzické vychování. Díky kráse postavy, své atletické zdatnosti a hudebním dovednostem byl vybrán v roce 480, když mu bylo 16 let, aby vedl paján (sbor zpívající chvalozpěv i tančící) oslavující rozhodující vítězství Řeků nad Peršany v bitvě u Salamíny
 3. Antigona - Sofokles hl.postavy: Antigona - dcera bývalého Thébského krále Oidipa, nade vše si váží rodiny, chová se velmi statečně a čestně Ismené - mladší sestra Antigony - bojí se smrti, Kreónovy zákony jsou jí přednější než rodina, ale nakonec chce sdílet Antigonin osud a smr
 4. Postavy: Antigona , dcera thébského krále Oidipa = nositelka a oběť rozporu: proměnlivé zákony vládců vs. věčné morální příkazy; ve sporu s Kreóntem fyzicky podléhá, ale morálně vítězí; hrdě svůj čin vůči neústupnému samovládci; obětavost, odhodlání, hrdinstv
 5. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Antigona (5) ( Sofokles) - Jedno ze 7 kompletně dochovaných dramat. Pochází přibližně z roku 442 př.n.l. Vyšla v knize Sofoklés - Tragédie, která vyšla jako 29 svazek Antické knihovny v nakladatelství Svoboda roku..
 6. autor: Sofokles nakladatelství: Odeon místo a rok vydání: Praha, 1970 počet stran: 728 číslo vydání: 1.vydání, 14 000 výtisků Povídka Antigona je součástí knihy Antické tragédie. Hlavní tématika Antigona chce pohřbít svého bratra, i přesto že jí hrozí trest smrti. Hlavní postavy Antigona - milující - velmi odvážn
 7. 2. kolize - Antigona se rozhodne i přes zákaz a trest bratra pochovat -> konflikt hl. postavy s vnějšími silami - rozpor mezi mravním cítěním hrdinky a slepou mocí. 3. krize - po odhalení tohoto činu vysloví Kreón svůj verdikt - odsouzení Antigony na hroznou smrt zazděním zaživa; zostření situace rozhovory mezi.

Rozbor díla: Antigona (Antigoné) Antigona je tragédie z období antiky. Věnuje se tématům posmrtného života, nepřízní osudu, úctě k bohům a zákonům. Postavy, které se provinily proti bohům bývají tvrdě trestány. Velký důraz na věštby a věštce HLAVNÍ POSTAVY: Antigona je odvážná a milující. Stojí si vždy za svým rozhodnutím a nenechává se ničím ovlivnit. Je si vědoma trestu, ale i přesto se nevzdává. Král Kreon je velmi krutý a nemilosrdný. Nebere na nikoho ohledy a neuvědomuje si následky svých činů

Antigona bratra pohřbí, ale je při tom chycena a předvedena před krále. Ten se rozhodne, že Antigonu nezabije, ale zazdí jí za živa do hrobky. Spolu s ní má být obviněna i Isména, ale Antigona se jí zřekne. Haimon, její snoubenec a Kreontův syn, prosí otce o život své milované. Vyhověno mu je ve chvíli, kdy se objeví. Další díla spisovatele: Sofokles. Škola: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, Praha 4. Charakteristika: Rozbor Sofoklova dramatu Antigona přibližuje postavy, děj či témata díla. Zařazuje ho také do literárněhistorického kontextu i z hlediska žánru a dodává k němu stručný vlastní názor Antigona pohřbí svého bratra i přes zákaz krále Kreona, který se obětavě, ale poněkud umanutě snaží obnovit blahobyt morem zdevastovaných Théb. Je chycena a poslána na smrt. S tím nesouhlasí její snoubenec, syn krále Kreona, Haimon, a tak spáchá sebevraždu. Když se to dozví jeho matka, tak také spáchá sebevraždu Sofokles Antigona Téma a Motiv - Téma: - Polyneikův pohřeb - Motiv: - bohové - láska - povýšenost Časoprostor - Řecko Théby - 5.století př. n. l. Kompoziční výstavba - chronologický postup - děj plyne za sebou, události díla navazují na ty předchozí Literární druh a žánr - Literární druh: Drama - Literární žánr: Antická tragédie Vypravěč / lyrický subjekt. SofokleAntigona Sofokle Antigona Prevod:MilošN.ðurić Lica: ANTIGONAkćerEdipova ISMENA,kćerEdipova KREONT,cartebanski EURIDIKA,ženanjegova HEMON,sinnjiho

Sofoklés - Wikipedi

Citáty Sofoklés Objevte zajímavé a ověřené citáty · Sofoklés, řecky Σοφοκλης, byl starořecký athénský dramatik, kněz a politik Sofoklés. Antigona. Hlavní postavy: Antigona- nositelka a oběť rozporu:; ve sporu s Kreontem fyzicky podléhá, ale morálně vítězí; hrdě hájí svůj čin vůči neústupnému samovládci, je obětavá a odhodlaná, hrdinská Sofokles - Antigona Detailní rozbor díla Antigona jednoho z vůbec prvních dramatiků z antického Řecka Sofokla. Vhodné pro ústní část státní maturity z českého jazyka. Postavy. hlavní postavy. Antigona. milující, velmi odvážná, stojí si za svým rozhodnutím a nenechává se přemluvit Sofokles: Antigoné o postavy apod. - uvádí zkrátka všechny informace, které je dobré ve čtenářském deníku uvádět a které se dají zužitkovat během ústního zkoušení, třeba i u maturity. Obsahuje i množství ukázek. Sofokles__Antigona.doc (37 kB) Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů. Autor: Sofoklés Přeložil: Ferdinand Stiebitz Použité vydání: nakladatelství Artur, Praha, 2010 Charakteristika díla: celá kniha je psána spíše přímo

Antigona: Sofokles

Antigona - rozbor díla k maturitě (4) Studijni-svet

Sofokles: Antigona. Mladá fronta, Praha 1976. Obsah. Příběh se odehrává v řeckém městě Théby. Po smrti Oidipa a jeho ženy zůstali na světě jejich čtyři potomci - Antigoné, Isméné, Eteoklés a Polyneikés. Mezi bratry ihned vznikla rozepře, kdo převezme po otci trůn Sofokles. 120 her, úplně se dochovalo 7 tragédií, popisuje jedince, kteří jsou zničeni za to, že přecenili své síly, složitější postavy než u Aischyla; KRÁL OIDIPUS- (thébský král Oidipus, syn Lai a Iokasta, zabil svého otce, za ženu si vzal svou matku-osud, slepý odešel ze své země) ANTIGONA- (Oidipova dcera, proti. Inscenace jedné z divadelně nejvděčnějších Sofoklových tragédií v pražském Divadle v Dlouhé se vyznačuje precizní dramaturgickou prací, absencí antické stylizace a snahou pojmenovávat věci pravými jmény. V kontextu současných interpretací antických her je překvapením, když se vyskytne divadelní tým, který nekompromisně předvede, že je možné vzít antického. POSTAVY. Oidipus - ve hře vytváří dojem přísného ale vstřícného vládce se smyslem pro disciplínu. Iókasté- byla za hodnou a věrně oddanou ženu. Souvislosti s Oidipovým osudem si dokázala dát dohromady dříve než král sám snažila se ještě zabránit zkáze, marně.(*) A tak páchá sebevraždu Rozbor díla k maturitě Název knihy:Antigona Autor:Sofokles Obecná charakteristika:(literární druh a žánr): drama, antická tragédie o 5 dějstvích Tematická výstavba (tematický plán): námět ( inspirace -z minulosti, současnosti, z lid. slovesnosti, autobiografická) historická událost:Po smrti thébského krále Oidipa ujali se vlády jeho dva synové Eteoklés a Polyneikés

Sofokles: Král Oidipús. Místo děje: Théby ve starověkém Řecku. Postavy: Oidipus - mladý muž s krutým osudem, hledá snadný způsob, jak svůj osud změnit. královna Iokasté - jeho matka a manželka krále Laia, později Oidipova žena. Spáchá sebevraždu. král Laios - Oidipův otec, nesmíří se s osudem Antigona vidí svou povinnost ve vykonání bratrova pohřbu. Zde proti sobě stojí dva vyhraněné názory, z nichž ani jeden není přizpůsobitelný situaci. Kreón si stojí za svým názorem, že jediné, co musí hájit, je obec. Antigona zase vidí jedině rodinu. Dvě lidštější postavy jsou Isméne, Antigonin Didactic Interpretation of Antigona by Sofocles in the Context of New School-Leaving Examination pak přidal Sofokles. Naše znalosti o antické tragédii jsou víceméně omezeny pouze na znalosti děl těchto tří dramatiků: Aischyla, Sofokla a Euripida.10 Předpokládá se, ž ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evroé kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj. Antigona je ve svém vyznění skutečnou tragédií - tragédií svévole, umanutosti, tvrdosti, proti níž stojí lidskost a základní etická pravidla. Pozoruhodné je, že s výjimkou Aianta se v jeho hrách neobjevují bohové jako jednající postavy, ale většinou ani jako strůjci osudů lidí. I sám osud je zde jaksi odmocněn.

Král Oidipús je stará antická tragédie (kolem roku 429 př. n. l.), jejímž autorem je Sofoklés.Je to druhý díl Thébské trilogie, spolu s tragédiemi Antigona a Oidipus na Kolonu.Hlavní hrdina je thébský král Oidipús.Příběh se odehrává v Thébách ve starověkém Řecku a probíhá prostřednictvím dialogů mezi králem Oidipem a jeho poddanými nebo příbuznými Kompozice literárního díla (především prózy). Při rozboru kompozice se zaměřujeme na to, z jakých prvků je dílo vystavěno a jak jsou tyto prvky řazeny, sledujeme způsob vyprávění a osobu vypravěče a nepomineme ani prolínání řeči autorské a řeči postav Sofokles ≈ Antigona Sofokles ≈ Antigona 1. 3. Sofokles Antigona 1975 Ferdinand Stiebitz Jan Černoš Téma díla: Antigona chce pohřbít svého bratra, i přesto že jí hrozí trest smrti. Charakteristika hlavních postav Hlavní postavy: Vedlejší postavy: - - - Antigona (Dcera Oidipa, krále thébského) Isméne (Mladší. Antigona, dcera Oidipova, patří mezi nejznámější tragické postavy řeckých bájí. Proti vůli tyrana Kreónta se rozhodne pohřbít svého zabitého bratra. Vzepře se lidským zákonům, protože je považuje za podřízené zákonům božským

Sofokles: KRÁL OIDIPUS (řecké drama) Hl. postava: Oidipus (král thébský) Vedl. postavy: Laios (král), Iokasté (královna, jeho žena, matka krále Oidipa později i jeho žena), Kreón (Iokastin bratr), Teiresiás (věštec), Polybos (král korintský) Antigona sa rozhodne v rozhovore s Ismenou, že nebude rešpektovať neľudský. Sofokles prý při soudním jednání přednesl píseň ze stejně jako v případě Oresteie k rodu Atreovu. Hry Sofoklovy Akcentují jednotlivce: Antigona, Aias, Elektra, Filoktetes, Oidipus vladař, Oidipus na Koloně. Sofoklovy postavy přijímaly nepochybně svůj osud z rukou bohů, ale zároveň si čím dále tím více.

Sofokles - Antigona (5) Čtenářský deník Český-jazyk

 1. Antigona - viz text. Oidipovi synové- spor o vládu, dva se spojili ( Eteokles+Kreon) a třetího ( Polyneika) vyhnali, ten si v cizině našel spojence a uspořádal výpravu proti rodnému městu. Polyneikes i Eteokles zemřou, králem se stane kreon a nechá za vlastizradu Polyneikovu mrtvolu nepohřbenou
 2. Antigona, Isména. Nakreslete rodový strom. Přečtěte si výňatky z tragédie Antigona a odpovězte na otázky za textem, odpovědi si zapište do sešitu. Antigona (insc. 442 př. n. l.) Boj o thébský trůn po pádu Oidipově se stal východiskem pro tragédii Antigona, pojmenovanou po hlavní hrdince
 3. Antigona (Sofoklés play) - Antigone (Sophocles play) z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Tento článek je o hře Sophocles. Pro hlavní postavy ve hře, viz Antigone. Antigone; Antigone v přední části mrtvých Polyneikés by Nikiforos Lytras 1865. Napsáno: Sophocles: refrén: Theban Elders: Znaky: Antigone Ismen
 4. Materiály > Celostředoškolské předměty > antigona. Rozšířené vyhledávání že bez ní nedokázal žítDalší postavy: Eurydíké - žena Kreónovahlídači, strážciTeiresiás - věštecprvní posel, druhý poselPolyneikus, Eteokles - mrtví bratři AntigonyStručný obsah CJ - Český jazyk - Sofokles - Antigona.

Sofokles: Antigona Sofokles : Élektra Sofokles: Král Oidipús Steinbeck, John: Na východ od ráje Steinbeck, John: O myších a lidech Steinbeck, John: Na východ od ráje Stendhal: Červený a černý Stendhal: Kartouza Parmská Stoweová, Harriet Beecher: Chaloupka strýčka Toma Styron, William: Sophiina volba Světlá, Karolína: Kříž. postavy a jejich charakteristika (přímá - nepřímá, kladné - záporné rysy, vztahy, konflikty, vývoj - tragédie /Sofokles - Antigona, Král Oidipus / Aristoteles - principy dramatu / filipika / óda Řím: nová komedie - Plautus - Komedie o hrnci / Cicero /Ovidius Naso - Proměny, Elegie / Vergilius. Sofokles 2 1. Object 1 2 Antigona Sofokles Bibliografický údaj Sofokles; Antigona; Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění; 2637.publikace; Praha; rok 1970 Charakteristika postav Antigona nositelka a oběť rozporu; proměnlivé zákony vládců x věčné morální příkazy; ve sporu s Kreontem podléhá, ale morálně vítězí; hrdě hájí svůj čin vůči neústupnému. Antigona obětovala život, aby dosáhla vítězství. Král se musel podrobit vyšším zákonům a jeho osud se stal varovným příkladem pro všechny, kteří se domnívají, že stojí nad zákony: jeho syn Haimón si před mrtvolou své snoubenky vrazil do hrudi meč a jeho žena Eurydika spáchala ze žalu nad synovou smrtí sebevraždu

Sofokles - Antigona - Čtenářský deník Odmaturu

Popis, hodnocení a komentáře ke knize Antigona (Sofokles) Děj se odehrává v Thébách, kterým vládne Kreón. Bratr Antigony, Polyneikes, se projevil jako vlastizrádce, a tak je oběšen a nesmí být pohřben Antigona, dcera Oidipova, patří mezi nejznámější tragické postavy řeckých bájí. Proti vůli tyrana Kreónta se rozhodne pohřbít svého zabitého bratra. Vzepře se lidským zákonům, protože je považuje za podřízené zákonům božským. Řídí se svým vlastním mravním cítěním a za svůj čin je krutě potrestána.

Projekt Vzdelávanie divadlom

Antigona - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Sofoklés (495 - 406 př.n.l.) básník, dramatik. Napsal 123 tragédií, ale zachovalo se jen 7. Nejvíce pozornosti věnováno morální volbě postavy. Sofkolés zavedl na scénu 3. herce a zasloužil se o větší dramatičnost a napětí her. (V. Prokop: Dějiny literatury od starověku do počátku 19 Antická literatura - kultura starých Řeků a Římanů. Iniciátory - Řekové žijící na velmi výhodné křižovatce cest mezi starými civilizacemi asijskými (Mezopotámie) a africkými (Staroegyptská kultura). Zahrnuje asi 1000 let - (přibl. od 8.stol.př.n.l. do 5.stol.n.l.). Antické umění se stalo základem evroé kultury a vzdělanosti a jeho význam trvá až do. (Aischylos, Sofokles, Euripides) · žil v Athénách; úspěšný, politik, stratég · ze 123 her se dochovalo 7 · pohled současníků: uznávaný · další díla: Trachiňanky, Antigona, Elektra, Aiás, Oidipus na Kolón Sofokles - Král Oidipus Na začátek uvedu pár základních bodů k antickému dramatu a divadlu. Drama v antickém Řecku vzniklo z oslav na počest boha Dyonýsa a z mysterijních představení. Většinou bylo součástí státních svátků. Mělo zásadní vliv na evroou kulturu a rozvoj samotné divadelní oblasti

Všetko, čo študent potrebuje - referáty, ťaháky, čitateľský denník, slohy, úvahy, SOČ, životopis Sofokles patří společně s Aischylem a Euripidem k nejvýznamnějším starověkým dramatikům a od ostatních autorů té doby se odlišuje tím, že děj jeho her neovlivňují bohové, nýbrž lidé. Jeho postavy jsou komplexní a psychologicky dobře motivované, vznešené, ne však bezchybné Sofokles pocházel ze vznešené rodiny, zastával vysoké úřady. Jako kněz výraznou měrou přispěl k zavedení Asklépiova kultu do Athén. úřady a po smrti byl prohlášen za Heróa. Napsal 123 dramat z nichž máme jen 7 trágédií. Díla:Tragédie.. Antigona, Elektra, Král Oidipus, Oidipus na Kolóně, Trachiňanky, Aias, Filkotete Kráľ Oidipus, Oidipus na kolóne, Antigona Sofokles Cena: 409 Kč Král Oidipus Sofokles Cena: 148 Kč Přemyslovská epopej - komplet Vondruška Vlastimil Cena: 1073 Kč Ke knize Král Oidipús doporučujeme také: Noc na Karlštejně.

Antigona - rozbor díla k maturitě (2) Rozbor-dila

SOFOKLES (ASI 496-406 P K nejznámějším dílům patří tragédie Král Oidipus a Antigona. Přečtěte si výňatek z tragédie Král Oidipus a odpovězte na otázky za textem, postavy. Slepý věštec Teiresias sdělil Oidipovi naplnění jeho osudu Můžete chtít, aby studenti začali od nuly, nebo jim poskytli otázky a postavy! Tisk jako pracovní listy, aby studenti mohli během čtení dokončit, je rychlý a snadný způsob, jak začlenit tuto mapu znaků do vaší třídy Sofokles - Antigona. Práce detailně rozebírá antické drama Antigona a zároveň vysvětluje vznik, znaky a pojmy antické tragédie. Sofokles: Antigona Chrám Matky Boží v Paříži a na závěr se zmiňuje o výstavbě díla a vlastnostech, které představují jeho postavy podrobně rozebírá promluvy jednotlivých postav a zpěvy sboru. Postavy Antigony a Kreonta pojímá jako střet dvou zjednodušených etik. Obě postavy ve snaze vyhnout se konfliktu zvolí strategii zjednodušení hodnotových priorit a závazků. Různá představa postav o možnosti volby se následně odráží v jejich přístupu ke světu SOFOKLES (ASI 496. download Stížnost . Komentáře . Transkript . SOFOKLES (ASI 496.

Sofokles Starovek. Antigona. Grécko. Žáner: grécka dráma (tragédia) Postavy: Antigona (dcéra kráľa Oidipa), Isména (Antigonina mladšia sestra), Kreón (kráľ Téb), Eurydika (Kreónova manželka), Haimón (kráľo Vámi zvolené dílo by se mělo v krátkém čase začít automaticky stahovat. Digitální reprodukce volných děl na této stránce jsou přístupné jako verejné vlastníctvo (public domain).Můžete si je volně stáhnout ve vysokém rozlišení a využívat k soukromým i komerčním účelům - kopírovat, sdílet i upravovat dílo: Antigona dívka odsouzená k zazdění, když porušila králův příkaz o pohřbu jejího bratra, spáchala sebevraždu, která ovlivnila smrt královi rodiny - trest krále je to, že zůstal na živu sám Euripidés řešil nové problémy, jeho postavy jsou emociální - hry lidštějš

Některé postavy (Kreon, Teiresias) jsou společné i pro jeho tragédii Antigona. Obsah Král Oidipus (= řecky oteklá noha) se dovídá z úst svého švagra Kreóna, který právě přichází z věštírny, že mor, sužující město Théby, má konkrétní příčinu: žije tu vrah předchozího krále Laia AISCHYLOS (* asi 525 př. n. l., † asi 456 př. n. l.) Aischylos byl řecký dramatik, nejstarší z trojice slavných athénských tragiků (Aischylos, Sofoklés, Eurípidés), od nichž se dochovaly celé hry hra o trůny kniha 5 pdf. Odhalil trůny o Hra seriálu ze Herec pojmenovala? dceru Jak vysvětlili,. [13 truny o Hra 8 truny o hra knih sérii celou Prodám 2020] kč 2500 za celek jako přidám Kč 500 2 . bílý Jsem 2020 20 6 2 trůny; o Hra 2020 6 22 médií; nezávislých Iluze 2020 5

 • Žádost o ruku text.
 • Rose leslie.
 • Mol skladištní.
 • Wingman tournament cs go.
 • Myš anatomická.
 • Odontoblasty.
 • Poskytování technických služeb.
 • Ariel pohadka.
 • Kočka domácí kotě.
 • Harley davidson praha 2019.
 • Alkaloidy drogy.
 • Vzestup a pád versailles.
 • Oční praha 4.
 • Francouzske karty.
 • Hosomaki vs maki.
 • Krásné vánoční povlečení.
 • Granátové jablko tablety.
 • Velke prehlasované o.
 • Kuchyne 300 cm.
 • Ben nevis map.
 • Phd narocnost.
 • Husitske vozy.
 • Dětská postýlka kombi.
 • Chrysler 300c výfuk.
 • Franz kafka metamorfoza.
 • Halabala kreslo prodam.
 • Apartmán studio rozdíl.
 • On line collage.
 • Jak nosit dámské polobotky.
 • Barbie ve hvězdách bombuj.
 • Helium prvek.
 • Symbolika. rostlin.
 • Html confirm alert.
 • Kvasinková infekce při kojení.
 • Kartářka vratimov.
 • The 13th warrior.
 • Detektor úniku vody jablotron.
 • Pronajem domu kolin a okoli.
 • Utulek ujezd nad lesy.
 • Lindbergovo dítě film.
 • Cyberbully online cz.