Home

Alkaloidy drogy

ALKALOIDY A DROGY 1) Vysvětli pojem heterocykly (heterocyklické sloučeniny) a popiš nejčastější heteroatomy. 2) Urči význam heterocyklů pro rostlinné a živočišné organismy. 3) Urči název či vzorec těchto heterocyklů: thiofen, pyrrazol, indol, pyrimidin, pyrrolidin 4) Uveď názvy dalších 2 heterocyklů Alkaloidy mají výrazné účinky na živočišné i lidské organismy, používají se například jako látky antipyretické (proti horečce), jako analgetika (proti bolesti) nebo jako anestetika (znecitlivění). Některé alkaloidy jsou velmi toxické a jak jistě víte, jsou lidmi často bezuzdně zneužívány jako drogy

Alkaloidy - Alkaloidy jako drogy

Biochemie:Alkaloidy - MojeChemi

Alkaloidy - Výukové Materiály Pro S

Úvod - Gymnázium Che

 1. mezi alkaloidy nepat ří HAŠIŠ, MARIHUANA - z konopí (neobsahují N) pat ří mezi terpenoidy Ceny drog LSD 250 -350,-Kčza dávku Crack 1 000,-Kčza 1 g Heroin 1000 -1500,-Kčza 1 g Kokain 2 000,-Kčza 1 g Druh drogy Cen
 2. okyselin některých rostlin. Jejich význam není dodnes plně objasněn, ale nejspíše je vypouští rostliny jako obrannou látku (čisté se v přírodě nevyskytují)
 3. Povolené a zakázané drogy zvané 'highs'. Psychoaktivní látky (drogy), které se mohou v Irsku prodávat v obchodech nabízejících produkty související s drogami (tzv. head shopy nebo hemp shopy) a v dalších provozovnách, jako jsou sex shopy či tetovací salony, se označují názvy jako povolené či zakázané drogy ('legal or illegal highs'), 'head shop highs' či 'herbal highs'
 4. Ještě stručněji řečeno - jedy, léky, drogy. Alkaloidy jsou z chemického pohledu systematicky strukturovány do několika skupin: alkaloidy tropanového typu, opiové alkaloidy, námelové drogy, purinové alkaloidy a široké spektrum ostatních různých alkaloidů. Jakkoliv tento výčet zní poněkud vzdáleně, většina alkaloidů.

Přírodní látky/Chemie přírodních látek/Přehled přírodních

 1. ALKALOIDY Základní členění a skupiny drog: 1./ halucinogeny- např. LSD 2./ konopné drogy- např. marihuana, hašiš 3./ opiáty- nejnebezpečnější heroin 4./ stimulační drogy- např. pervitin, kokain Alkaloidy Skupina zásaditých organických sloučenin, které se tvoří při přeměně AMK V současné době je známo přes 6 000 Dělí se na alkaloidy: rostlinné, živočišné.
 2. Syntetické drogy (designer-drogy) Téměř všechny dosud popsané drogy byly přírodního původu. V nich obsažené účinné látky mohou ovlivňovat funkce mozku nebo míchy. Z přírodních zdrojů lze získávat pomocí různých chemických postupů alkaloidy, nebo z nich vyrábět polosyntetické drogy (heroin, kokain)
 3. Další halucinogenní drogy se získávají z hub (lysohlávky), kaktusů, indického konopí (hašiš -pryskyřice, marihuana - sušená květenství a lístky). Strukturou se podobají LSD, ale neobsahují dusík. 4. Další alkaloidy. nikotin (s pyridinovým cyklem ) vyskytuje se v listech tabáku (cigarety, doutníky, dýmkový, šňupací.
 4. Mezi halucinogeny patří psychedelika, drogy s disociativním účinkem a delirogeny. Nejčastěji slýcháme o zástupcích psychedelik. baeocystin a další alkaloidy. Jejich množství v houbě kolísá nejen druh od druhu, ale i od jednotlivé houby k houbě, takže množství požité látky se nedá nikdy předem určit. V České.
 5. Druhy drog. Drogy můžeme obecně rozdělit na několik typů. Na drogy legální (což je právě alkohol, kofein, nikotin a podobně) a na drogy nelegální (například marihuana, opiáty, halucinogeny a další). Drogy obecně můžeme charakterizovat jako něco, co vám navodí pocit uspokojení, uvolnění, příjemných pocitů, dobré nálady a pocity euforie

Rozdělení drog Rozdělení drog Veřejnost - Substituční

Marihuana 26. jún - Medzinárodný deň boja proti drogám a obchodovaniu s nimi euforizačné, relaxačné a mierne utlmujúce účinky účinná látka: THC najvyššia koncentrácia : mladé lístky a kvety (tzv. šišky) joint: blunt+filter+marihuana+tabak porucha rastu, znižovanie imunitnéh Benzylisochinolinové alkaloidy mají poměrně komplikovaně stavěnou molekulu a tak je i jejich chemická syntéza složitá a drahá. Rostliny, jako je mák setý (Papaver somniferum), jsou v produkci tradičních BIA bez konkurence. Jsou relativně levné a výkonné Také je možné inhalovat výpary ze zahřívaných kořenů. Účinná dávka drogy se odvíjí podle druhu durmanu, podle stáří rostliny, podle lokality, kde roste. Semena obsahují olej a alkaloidy. Durman obsahuje v listech a semenech množství 0,2 - 0,7 % tropanových alkaloidů - L-hyoscyamin, skopolamin, hyoscyamin, atropin Citlivý a spolehlivý drogový test ve formě kazety, který detekuje ve slinách více než 8 nejčastěji užívaných drog ze 3 základních skupin. Testovaná osoba může být při odběru vzorku slin pod přímým dohledem a odpadá tak možnost manipulace se vzorkem. Multidrogový test ve formě kazety je díky pokrytí širokého spektra látek nejvhodnější variantou pro.

Biologicky aktivní přírodní látky (základy farmakognosie)Předmětem farmakognosie jsou tzv. biogenní léčiva, t.j. produkty látkové výměnyorganismů nebo jejich orgánů, které se př.. Určitě jsme tam udělali někde chybu,nevíme všechno... tak nám nepiště že jsme si to nezjistili.... Díky za pochopení. Lajk,Koment,Sub. Potěší :) Další témata.. Námel jako takový totiž nelze bez chemické úpravy a složité technologie použít amatérsky k výrobě LSD, i když se pro farmaceutické účely a k výrobě uvedené drogy námel i u nás cíleně pěstuje.Příznaky otravy se přitom mohou objevit již při nepatrném množství zkonzumovaného námele - normy ESA udávají maximální povolené množství v gramech na tunu obilí

Drogy a jejich účinky na člověka - Biologie - Referáty

Alkaloidy. Dusíkatý heterocyklus → alkalický charakter Přírodní látky Mákovité, pryskyřníkovité, liliovité, lilkovité V menší míře i houby Hadi, žáby, některý hmyz Použití: léky, drogy, jedy V listech, kořenech, květech, kůře Množství závisí na vegetativním cyklu. Deriváty pyridinu. Nikotin Výskyt. Základní látky obsažené v drogách. Alkaloidy Dusíkaté látky zásaditého charakteru, obsahují dusík, kyslík vodík a uhlík.Alkaloidní rostliny jsou většinou jedovaté, proto působí na organismus velmi výrazně. Mají rozsáhlé použití v nejrůznějších oblastech. Atropin z rulíku zlomocného se uplatňuje jako parasympatikolytikum, kolchicin z ocúnu jesenního.

Analytická chemie Zahrnuje metody chemické analýzy a to jak kvantitativní, tak kvalitativní. Dokazujeme a stanovujeme. Využiti má v toxikologii, soudním lékařství, biochemii, vyhledávání drog atd Opiáty Konopné drogy Halucinogeny Stimulanty Těkavé látky Léky Prevence Příznaky závislosti Právo ČR Právo Evropa Slang Testy. PŘEHLED NÁVYKOVÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK . 1/OPIÁTY. Do této skupiny drog se řadí heroin, braun, opium, morfin, kodein a metadon. Jedná se o alkaloidy získávané ze surového opia Výroba pervitinu v domácích podmínkách je poměrně jednoduchou záležitostí pro průměrně vzdělaného a inteligentního člověka, se všeobecným rozhledem ale samotná výroba vyžaduje značné množství trpělivosti a opatrnosti. Hlavní látkou, která je použita při výrobě pervitinu je efedrin nebo pseudoefedrin, který se získáv Po pětiletém studiu v německých a amerických archívech vydal berlínský spisovatel Norman Ohler (46) bestseller Totální rauš. Drogy v třetí říši, který se právě objevil na pultech českých knihkupectví. Do souvislostí dává rozvoj německého chemického průmyslu v 19. století s počátečními úspěchy nacistického Německa alkaloidy, hormony ppt Káva z toxikologického hlediska Zpracovala: Adéla Abrmanová Obor: Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Rok: 2009/2010, zimní semestr Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Psychoaktivní droga - Wikipedi

Pervitin, Kokain, Extáze, Crack, Fenmetrazin, Kofein, Efedrin, Kathin, Amfetamin Stimulační drogy jsou drogy, které uvolňují lehkou depresi a zvyšují aktivitu a energii Porovnáme-li T V (teploty varu) dimethyleteru, ethanolu a vody, zjistíme, že nejnižší T V (24°C) bude mít dimethylether, protože nemá vodíkové můstky, druhý bude ethanol (78°C) a nejvyšší T V bude mít voda, protože má nejvíce vodíkových můstků, a to protože se na její molekule vyskytují 2 vodíky, které se na tvorbě můstků mohou podílet

Alkaloidy - výukové materiály pro SŠ

 1. Právě svými alkaloidy. To jsou velmi dokonalé biochemické látky, které produkuje rostlinné tělo, stonek nebo i kořen. DODATEK: Přečtěte si knihu Pavla Valíčka a kolektivu Rostlinné omamné drogy, která vyšla v roce 2000. Dozvíte se ještě spoustu dalších zajímavostí
 2. árky/referáty Škola: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, Bílovec Charakteristika: Referát do chemie na téma Alkaloidy.Uvádí obecnou charakteristiku, vlastnosti, dále rozebírá a definuje jednotlivé alkaloidové skupiny a jejich zástupce
 3. árky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato se
 4. Okruh uživatelů drogy se utěšeně rozrůstal. Od padesátých let 19. století až do počátku století dvacátého byly elixíry (kouzelné nebo medicínské lektvary), nápoje a vína obsahující opium a kokain, užívány ve všech společenských třídách. TROPANOVÉ ALKALOIDY. Kokain patří mezi tzv. Tropanové alkaloidy
 5. Alkaloidy. Drogy 1. Drogy 2. Hrací pole. Hrací pole. Hormony 1000. Fytohormony jsou: a) živočišné poplašné hormony. b) rostlinné hormony. c) živočišné značkovací hormony. d) Lidské hormony. Hrací pole. Hormony 2000 . Estrogeny jsou: a) rostlinné hormony. b) mužské pohlavní hormony

Alkaloidy - Chemie - Referáty Odmaturu

 1. V kalifornské jeskyni Pinwheel nalezli archeologové důkazy o systematickém užívání halucinogenní drogy durman
 2. .Alkaloidy. CH - Chemie. Hodnocení materiálu: zneužití drogy čandu - rafinované(přečištěné) opium, droga dross - popel z vykouřeného opia, droga morfin - bílá kristalická látka, analgetikum, anestetikum, první izolovaný alkaloid z opia (na poč. 19. stol.), výroba léků, droga odstraňující subjektivní bolest.
 3. Léčivá rostlina (léčivka či léčivá bylina) je taková rostlina, která obsahuje účinné látky příznivě ovlivňující nepříznivý stav organismu.Léčba pomocí rostlin se nazývá fytoterapie.K léčení jsou užívány tzv. drogy - určité části rostliny. Databázi v lékárnictví takto využívaných drog popisují lékopisy, které stanovují parametry oficiální drogy
 4. Alkaloidy - výukové materiály pro SŠ. Alkaloids - materials for chemical education in high school
 5. Netradiční drogy Marie Charvátová Kristýna Švecová Zuzana Paulů Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích Pepřovník betelový Pepřovník betelový Čeleď: Pipracae, pepřovníkové Lidovým názvem betel 13.století Marco Polo V Asii se však používá přes 2000 let Součást různých zvyků Pepřovník betelový Jeden ze 700 druhů pepřovníku Stále zelená.
 6. Drogy z této skupiny jsou odvozeny od látek, které jsou v mozku schopny navázat se na opioidní receptory. V medicíně bývají takové látky užívány k tlumení bolesti, třeba při anestezii.Jde o látky získávané ze surového opia - šťávy z nezralých makovic. V opiu jsou obsaženy alkaloidy morfin a kodein, zodpovědné za protibolestivé a psychotropní účinky
Pľúcnik lekársky - list, 30g | Liečivé čaje

Léčivé drogy na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd. Za druhé: houby obsahující různé alkaloidy jako například muscimol. Patří k nim muchomůrka červená (Amanita muscaria) nebo muchomůrka tygrovaná (Amanita pantherina). Muchomůrka červená se už v dávné. Rostliny, které léčí,jejich sběr a použití . Andělika lékařská vykopává se celý kořenový systém .Obsahuje hlavně silici a hořčiny .Droga se svým účinkem podobá puškvorci,a proto se též počítá mezi hořčinová aromatika,zevně slouží jako přísada do koupelí slabě dráždicích kůží.Nejčastěji se však používá jako žaludeční prostředek,tonikum,amaru Drogy a 19. století opia Nezralé makovice se nařezaly Bílá mléčná šťáva z povrchu se sebrala a usušila Šťáva obsahuje alkaloidy z nichž nejdůležitější je morfin, kterého je asi 10% Použití opia Pro utišení bolesti Na spaní Pro lepší náladu pacientů Proti různým nervovým tikům Nemocným dětem Zlobivým.

Alkaloidy Studijni-svet

Info drogy estranky cz Opiáty a opioidy. Jako opioid je označena látka schopná vázat se na opioidní receptor. Ačkoli se termín opiát často užívá jako synonymum pro opioid, je správněji vymezen pro alkaloidy přírodního opia a jejich polosyntetické deriváty. Surové opium se získává šťávy z nezralých makovic Chemie 9 Učebnice. Učebnice chemie pro 9. ročník ZŠ a kvartu gymnázií vychází ze základních zásad a požadavků formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Citlivý a spolehlivý drogový test ve formě panelu, který detekuje v lidské moči více než 12 nejčastěji užívaných drog z 5 základních skupin. Výsledek testování je znám již po 5 minutách. Multidrogový test ve formě panelu je díky pokrytí širokého spektra látek nejvhodnější variantou pro testování zaměstnanců, studentů i vlastních dětí Za magické drogy bývají označovány látky s obsaženými alkaloidy. Právě ty stimulují astrální smysly člověka a ovlivňují nervové centra a čakry. Proto nikdy nedoporučuji nezkušeným pouštět se do experimentů s drogami a alkaloidy. Proto vezměte v potaz, že šamani si své zkušenosti předávali po staletí Info drogy estranky cz Marihuana je droga, která vzniká usušením květenství samičích rostlin konopí [Palice] s obsahem nad 0,3 % THC. Nejpodstatnější chemickou složkou, která zajímá pěstitele marihuany nejsou alkaloidy, jako u jiných rostlin, ale kanabinoidy

alkaloidy = drogy)-plod: tobolka s olejnatými semeny význam: výroba oleje, léků a drog (opium, morfium), okrasné rostliny zástupci: mák setý, vlčí, polní. Použití stimulancií je omezené, protože vyvolávají závislost. Stimulancia jsou často zneužívána jako drogy. Efedrin V tradiční čínské medicíně se používá zejména Ephedra sinica (chvojník čínský), ale efedrin obsahují i další druhy rodu Ephedra. Chvojník obsahuje alkaloidy efedrin a pseudoefedrin

Historie užívání drog - CZinfo

2.) ALKALOIDY. metabolismu aminokyselin např.v lilkovitých, pryskyřníkovitých a makovitých rostlinách, v rostlinách se přírodní dusíkaté organické látky zásaditého charakteru vznikající v malém množství jako produkty vyskytují spolu vždy skupiny chemicky podobných alkaloidů, množství alkaloidů v rostlině není konstantní, závisí na vegetačním stádi Magisterský program Farmacie - studijní plány. Specifická disciplína přednášená jen na farmaceutických fakultách všestranně pojednávající o léčivech a pomocných látkách přírodního původu (rostliny, mikroorganismy a živočišné produkty) používaných v humánní a veterinární medicíně Neberte drogy ani nezačínejte je brát. Úvodní stránka > 2. skupina - Opiáty. 2. skupina - Opiáty. Termín opiát označuje alkaloidy obsažené v opiu, extraktu z nezralých makovic - máku setého (papaver somniferum L.). Tradičně se jím též označují přírodní a polosyntetické deriváty opiových alkaloidů. Termín opiát je. Drogy jejich historie a zneužívání Od samého úsvitu dějin užívají lidé drogy k léčebným a duchovním účelům anebo pro radost, útěchu a povzbuzení. S jevem používání i zneužívání drog se setkáváme ve všech Od samého začátku dějin užívají lidé drogy k léčebným a duchovním účelům anebo společnostech a.

Využívají se zralá semena, která obsahují fysostigmin a další alkaloidy. Kalabarské boby byly využívány k rituální jurisdikci - ke zjišťování viny nebo zda byla vyšetřovaná osoba čarodějnice či posedlá ďáblem. Oběť požila nápoj připravený z bobů, pokud jej vyzvracela a přežila, byla nevinná, pokud zemřela. Isoquinolinová skupina: Opiáty (morfin, kodein, thebain, isopapa-dimethoxy-anilin, papaverin, narcotin, sanguinarin, narcein, hydrastin, berberin) a emetin. Opiáty (též mákové alkaloidy) jsou obecně významné. Většinou se jedná o tvrdé drogy nebo jejich reakční mezistupně. Pyridinová skupina: nikotin a spartein Title: ��N�vykov� l�tky, alkaloidy, drogy Author: ��Do kalov� Karla - Z ` a M ` `tramberk Created Dat

Kokain, kofein, nikotin, theobromin) a byly použity v entheogenních rituálech nebo jako rekreační drogy. Alkaloidy mohou být také toxické ( např. Atropin, tubokurarin). Ačkoli alkaloidy působí na rozmanitost metabolických systémů u lidí a jiných zvířat, téměř rovnoměrně vyvolávají hořkou chuť a další taneční drogy8 • PCP9 a další syntetické haluci nogeny • designerské drogy (deriváty zná mých drog, kdy cílem výroby je zachovat pharmacopho-re10 a zároveň vyrobit nezakázanou látku) • amylnitrát (amyl, butyl a isobutyl nitrát) •N 2 O (humánní anestetikum) • těkavé látky (rozpouštědla Pro lékařské užití je opium výchozí látkou, ze které jsou extrakcí a čištěním získávány morfin, kodein a ostatní alkaloidy. Heroin je semi-syntetickým derivátem opia. Pěstování a doprava rostliny máku, stejně tak jako výroba drogy z její šťávy, je kontrolována mezinárodními zákony i vnitřními zákony mnoha zemí Všetko, čo študent potrebuje - referáty, ťaháky, čitateľský denník, slohy, úvahy, SOČ, životopis

Účinnými látkami jsou stálejší, ale méně účinný psilocybin (4-fosforyloxy-N,N-dimetyltryptamin) a psilocin (4-hydroxy-N,N-dimetyltryptamin), který se rychle rozpadá, v sušených houbách již prakticky není přítomen. Jedná se o indolové alkaloidy, chemicky příbuzné biologicky významným tryptaminům, např. serotoninu Návykové látky [upravit | editovat zdroj]. Návykové látky dělíme podle jejich působení na CNS do dvou hlavních skupin: . látky působící excitaci CNS - halucinogenní a psychostimulační účinek ();látky působící depresi CNS - návyková narkotika ().Halucinogenní látky a psychostimulancia [upravit | editovat zdroj]. Kanabinoidy (marihuana, hašiš) Ruzyňští celníci na Letišti Václava Havla v Praze v minulém týdnu odhalili zásilku sušené rostliny katy jedlé. Drogu se snažil propašovat ve svých zavazadlech 55letý cizinec, který přicestoval do Prahy z Entebbe přes Dubaj. Celníci objevili drogu při běžné kontrole zavazadel cestujících. Pašerákova zavazadla nejprve podrobila kontrole rentgenem, který je upozornil. Významnou součásti drogy z květů i listů podběle jsou pyrrolizidinové alkaloidy (Mroczek et al. 2002), skupinu alkaloidů v přírodě velmi rozšířenou (Hartmann a Witte 1996), které činí drogu potenciálně nebezpečnou (Cao et al. 2008)

Blen čierny | Herbár, bylinkáreň, popis rastlín

Drogy.c

Otázka: Alkaloidy Předmět: Chemie Přidal(a): dubinek Alkaloidy Rostlinného původu Většinou deriváty heterocyklických sloučenin Bazické Součást obranných mechanismů rostlin - ochrana proti hmyzu Fyziologický účinek na živočichy - léčiva a omamné drogy, jedy Rozdělení alkaloidů 1) Isochinolové - opiové alkaloidy - šťáva z nezralých makovic PAPAVERIN. 4)alkaloidy skupiny chinolinové - obsahují chinolin (viz níže) nebo izochinolin : chinin - v tropickém stromu chi- ninovníku (lék proti horečce - malárie), ve větším množství - nervový jed; morfin (alkaloid opia; dráždí CNS Svůj produkt pojmenoval podobně, jako byly pojmenovány nikotin, morfin a další alkaloidy, tedy koka-in neboli kokain. A tak se zrodila nová droga, někdy a někde rázně vykročila, jinde se pomalu a tiše vloudila do lidské společnosti. Začala se psát její více než stopadesátiletá historie. Galerie: Když drogy léčily .na všechny rostlinné drogy použité pro výrobu léčivých přípravků, které obsahují rostlinnou složku. přípravků nutnost shromažďovat data o obsahu toxických pyrrolizidinových alkaloidů (PAs).. - alkaloidy: solanin (brambory), morfin, thebain (mák) alkaloidy (Solanaceae), Corynanthe yohimbe, Tabernanthe iboga alkohol (vinná réva), silice • rostlinné drogy - obsahuje 98 článků, kde jsou drogy seřazeny podle abecedního pořadí podle mezinárodních názvů.

drogy - (z něm. Droge, to z fr. drogue, to z arab. durana, to z perského dara = léčivo) - látky vyvolávající stav tělesné či psych, závislosti u osob, které je užívají periodicky či kontinuálně. Libovolná psychotropní látka se může opakovaným užíváním stát d Drogy mi domů nesmí, myslí jsi jistě většina z nás. Uvědomujeme si ale, kolik z potravin a přísad, které denně užíváme, můžeme mezi drogy směle počítat? Co třeba takové obyčejné koření, jako je muškátový oříšek, skořice nebo dokonce úplně obyčejný pepř

Alkaloidy mají výrazné úcinky na živocišné i lidské organismy, používají se napríklad jako látky antipyretické (proti horecce), jako analgetika (proti bolesti) nebo jako anestetika (znecitlivení). Nekteré alkaloidy jsou velmi toxické a jak jiste víte, jsou lidmi casto bezuzdne zneužívány jako drogy Vitamíny, hormony, alkaloidy - chemie online. Uč se online! Vše co potřebujete do školy. Hledat. Úvod Zápisky Anglický jazyk Biologie Český jazyk Dějepis Fyzika Chemie Matematika Funkce Funkce více parametrů Skládání funkcí Graf funkce.

Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již přes 6000. Základní vlastnosti zpravidla obranná funkce (hořká chuť, silná toxicita Alkaloidy Drogy Isoprenoidy Lipidy Sacharidy Bílkoviny Nukleové kyseliny. Reakční kinetika. Reakční kinetika Termodynamika. Navštivte také. Slovník Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník Německo-český slovník a česko-německý slovník Španělsko-český slovník a česko-španělský slovní 26.alkaloidy.pdf [89 KB] 27.drogy.pdf [181 KB] 28.doping.pdf [54 KB] 29.bojove_latky.pdf [141 KB] 30.plasty.pdf [289 KB] 31.kaucuk.pdf [190 KB] pl_18_sacharidy.pdf [377 KB] pl_20_tuky.pdf [100 KB] pl_21_bilkoviny.pdf [74 KB] pl_18-21opak_cukry.pdf [153 KB] pl_23_vitaminy.

Alkaloidy E-ChemBook :: Multimediální učebnice chemi

Produkce opia pro výrobu heroinu je na historicky nejvyšší úrovni, varuje zpráva OSN. Jde o 9 tisíc tun, tedy takřka dvojnásobek oproti loňsku. Maková pole se znovu objevují i v dříve čistých afghánských provinciích. Pro pěstování drogy slouží území o rozloze například Libereckého nebo Karlovarského kraje Jeho listy obsahují alkaloidy s psychoaktivními látkami, nejdůležitější je mitragynin, proto také nese latinský název mitragyna speciosa. V Asii z kratomu míchají drogový koktejl, který se prodává pod názvem 4x100

Vitamíny, hormony, alkaloidy - Uč se online! - Vše co

 1. Slovníček pojmů - Alkaloidy bohatá skupina zásaditých dusíkatých látek se silným, často jedovatým účinkem na lidský organismus. Většina z nich má velký význam pro lékařství
 2. Vlaštovičník je velmi významná bylina. Některé alkaloidy působí cytostaticky, tudíž je vlaštovičník vhodný i jako doplňková léčba leukémie a nádorových chorob. Kdy působí antimitoticky - brzdí růst některých nádorových buněk. Droga je centrálně sedativní a tlumí křeče. Srdeční cévy se působením vlaštovičníku roztahují, prohlubuje srdeční činnost
 3. , harmalin a tetrahydrohar
 4. Sešity.net - denně aktualizované výpisky ze školních sešitů. S kompletními poznámkami pro vás bude maturita hračkou. S těmito přehlednými online sešity od prváku až k maturitě
 5. Alkaloidy. Alkaloidy Alkaloidy sú rastlinné dusíkaté heterocyklické zlúčeniny, ktoré sa voľne nevyskytujú. Majú význam v lekárstve a poľnohospodárstve. Ich výskyt je u mnohých druhov rastlín, a u niektorých húb a živočíchov. Rastliny a huby: Sú obsiahnuté u divorastúcich, u záhradných ale aj u izbových foriem
 6. Alkaloidy Pracovní listy: list 1; Drogy, zneužívání drog a prevence Pracovní listy: list 1; Doping; Bojové látky, výbušniny Pracovní listy: list 1; Květen. Člověk a chemie; Plasty a syntetická vlákna; Kaučuky Pracovní listy: list 1; Chemie na polích a zahradách; Nátěrové látky, barviva, lepidla; Detergenty; Stavební.
 7. Tvrdé drogy Extáze - halucinogen = velký vliv na vědomí člověka a způsobují psychické změny, které mohou vést až do stádia toxické psychózy, na pomezí halucinogenních a stimulačních drog, forma tablet nebo kapslí, taneční droga, pocit žízně a poškození nerv.buně

Drogy: referát - iReferaty

Alkaloidy - PERVITÍN. Čo je pervitín Po marihuane je to zrejme druhá najrozšírenejšia droga u nás. a hlavne žiadna zvlášť veselá nálada. Na toto sú dobré úplne iné drogy ako v Anglicku veľmi obľúbená, u nás veľmi drahá, extáza. Drsnejšie ako extáza je trip, to už je ale skôr šamanizmus a hodí sa viac k. alkaloidy opia. Na této stránce jsou výsledky na dotaz alkaloidy opia v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Další, homochelidonin, sanguinarin aj. jsou příbuzné s opiovými alkaloidy. Působí přes ústřední nervstvo povzbudivě na hladké svalstvo dělohy a na srdeční činnost, zvyšují tlak a rozšiřují koronární cévy, uvolňují křeče průdušek a střev. Jedovatost drogy vyžaduje, aby se užívala jen na předpis a pod. Stránky v kategórii Opiáty V tejto kategórii sa nachádza 9 stránok z 9 celkom Jiné alkaloidy mají psychotropní ( např psilocin) a stimulační aktivity ( např kokain, kofein, nikotin, theobrominu), a byly použity v entheogenic rituálů nebo jako rekreační drogy. Alkaloidy mohou být toxické příliš ( např atropin, tubokurarin)

Opiáty jsou alkaloidy obsažené v opiu, což je extrakt z nezralých makovic máku setého. Označují se tak přírodní a polosyntetické deriváty opiových alkaloidů. Jedná se hlavně o morfin a kodein. Derivátem morfinu je heroin.Jako opioidy se označují veškeré látky s farmakologickým účinkem podobným opiátům Lieky na báze ópia sa začali vyrábať vo veľkom. Dokonca aj na Slovensku vznikla v roku 1941 Morfínka Hlohovec alebo Slovenské alkaloidy, uč. spol. V Nemecku bol počas 2. svetovej vojny vyvinutý Metadon, u nás boli a sú známe preparáty na báze morfínu ako Dolsin či Valoron. Zdroje drogy

Chemie 9 - Učebnice

Video: Alkaloidy - prirodni-chytrak

OH O HN Metody stanovení 1. Orientačně: v moči po okyselení s diazotovaným -naftolem červené zbarvení O 2. Chromatografie na tenké vrstvě: CH 3 Fenacetin Kyselý výtřepek, chloroform-aceton (9:1) Detekce: zředěná kyselina dusičná nebo diazotovaný p-nitroanilin Alkaloidy Alkaloidy jsou produkty metabolismu rostlin Alkaloidy Alkaloidy Alkaloidy sú rastlinné dusíkaté heterocyklické zlúceniny, ktoré sa volne nevyskytujú. Majú význam v lekárstve a polnohospodárstve. Ich výskyt je u mnohých druhov rastlín, a u niektorých húb a živocíchov. Rastliny a huby: Sú obsiahnuté u divorastúcich, u záhradných ale aj u izbových foriem Učební text poskytuje studijní materiál pro předmět farmakognozie, specifické farmaceutické disciplíny, která studuje léčiva a pomocné látky přírodního původu. Přináší komplexní pohled na přírodní léčiva, zaměřuje se na původ drog, jejich obsahové látky, účinky a využití drog v terapii. Kromě drog používaných jsou zařazeny i ty, které v historii. Co obsahuje žákovská licence. i-učebnici Flexibooks včetně multimédií a interaktivních cvičení; Co najdete v učebních materiálech. Učebnice chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ a VG respektují tradici chemie jako izolovaného vyučovacího předmětu, ale zároveň se snaží v maximální možné míře o zakomponování mezipředmětových vztahů

Přítomné alkaloidy jsou jedovaté a poškozují játra, zvláště nebezpečné je dlouhodobé používání květů a přípravků je obsahujících. Interakce : Vyšší dávky drogy mohou spolupůsobit s léky snižujícími krevní tlak nebo posilující činnost srdce. Obvyklá dávka drogy, které v historii používání přírodních léčiv sehrály významnou roli. Mnohé jsou dnes surovinou pro izolaci účinných látek, které se uplatňují v terapii Kata jedlá obsahuje alkaloidy kathion a kathin, které mají stimulační účinky obdobných vlastností jako u amfetamin. Cizinec byl předán Policii ČR k zahájení trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy Cizinci chtěli propašovat 142 kg drogy V minulém týdnu odhalili ruzyňští celníci na Letišti Václava Havla v Praze zásilku rostliny Katy jedlé. (Catha edulis), která obsahuje účinné alkaloidy. Jedná se o kathion, který se po uvadnutí mění na kathin. Nejčastěji se vyskytuje v horských oblastech zemí východní Afriky.

RTG krystalografie – MojeChemieVědaPPT - Netradiční drogy PowerPoint Presentation - ID:4956891
 • Cena smrkové kulatiny 2018.
 • Subaru forester 2.0 i.
 • Bodová světla obi.
 • Význam krve.
 • Christina aguilera 2018.
 • Doba kamenná datace.
 • Webkamera černá hora blansko.
 • Statistická ročenka 2000.
 • Eye compost eco sonya.
 • Vajíčko krytosemenných rostlin.
 • Kvíz poznáte podle obrázku staré klasiky pro ms dos.
 • Sirena zlin.
 • Jak vyrobit masku batmana.
 • Mykoplazmy.
 • Iko superglass biber.
 • Stručné odpovědi na velké otázky.
 • Kosmetická taška samsonite.
 • Diamírská stěna.
 • Yzf r125 2009.
 • Mořský koník anglicky.
 • Evropská unie referát.
 • Sanitka hry.
 • Žloutnutí prádla.
 • Roberto benigni.
 • Emulze synonymum.
 • Med v celku.
 • Oaza lipno.
 • Vodafone pass video.
 • Jak napsat romantickou knihu.
 • Podkrkonošské rybářství.
 • Levné postroje pro psy.
 • Sklerotizace kloubu.
 • Zlatá rybka prodej.
 • Brusnice borůvka sazenice.
 • Kia proceed bazar.
 • Facebook advertising formats.
 • Jak nosit volnočasové sako.
 • Divadelní scénáře ke stažení.
 • Rozměry pneumatik.
 • Vyplati se koupit cele kure.
 • Šťastný nový rok gif.