Home

Bitva u graniku

Bitva u řeky Gráníku proběhla v květnu 334 př. n. l. a byla prvním velkým vítězstvím Alexandra Velikého během jeho tažení proti perské říši.Na tomto místě, ležícím nedaleko mýtické Tróje, porazil Alexandr vojsko perských satrapů Malé Asie doplněných velkým oddílem řeckých žoldnéřů Bitva u řeky Gráníkos v květnu roku 334 př. n. l. byla prvním velkým vítězstvím Alexandra Makedonského během jeho tažení proti perské říši.Na tomto místě, ležícím nedaleko mýtické Tróje, porazil Alexandr vojsko perských satrapů Malé Asie doplněných velkým oddílem řeckých žoldnéřů.. Alexandr vpadl do Asie na jaře roku 334 př. n. l. poté, co po. Bitva u Iaxartu 330 před n.l. Hovoří-li se o nejvýznamnějších bitvách Alexandra Velikého , nejčastěji se zmiňují bitvy u Gráníku , Gaugamély a Issu . Byly vedeny proti drtivé přesile protivníka a byly rozhodující z hlediska ovládnutí perské říše, je ovšem známo, že Dáreiros III. a jeho satrapové byli pro.

Bitva u Gráníku - Starověký Egyp

 1. 4.2 Bitva u Gráníku - stručný přehled Bitva proběhla v roce 334 př. n. l. u Gráníku (řeka, Malá Asie). Utkaly se proti sobě armády Makedonie a jejich spojenců proti Persii. Síla Makedonie je odhadována asi na 35 000 mužů a síla Persie na 33 000 mužů
 2. - 334 př n.l - bitva u Graniku (Granikos je říčka na západě Malé Asie). Po této vítězné bitvě ovládnul Alexandr Malou Asii. - 333 př n.l - Alexandr rozetnul uzel v Gordiu (gordický uzel). - 333 př n.l - bitva u Issu (Issos ležel východně od Tarsu, poblíž dnešní hranice Sýrie/Turecko)
 3. The fierce struggle of Alexander's cavalry at the fording of the river in the battle of the Granicus by Andre Castaigne (1898-1899).jpg 1,532 × 2,306; 914 K

Bitva u Gráníku - referaty-seminarky

Bitva u Issu v roce 333 př. n. l. byla prvním přímým střetem makedonského krále Alexandra Velikého a perského velkokrále Dareia III. Makedonci se chtěli tažením do Persie pomstít za zničení řeckých chrámů a především Athén Peršany před více než 150 lety, mladý makedonský král však toužil na východě dobýt především říše a slávy Stránka Bitva u Gráníku je dostupná v 42 dalších jazycích. Návrat na stránku Bitva u Gráníku. Jazyky. azərbaycanca; Bahasa Indonesi - 333 - bitva u Issu - Alexandr zaútočil na křídlo, kde byl král Dareios - ten utekl, Alexandr se zmocnil jeho manželky, dcer, pokladu - 331 - bitva u Gaugamel - největší bitva, Alexandr nechal své vojáky vyspat, Alexandr obklíčil Peršany ve svých falangách - pronásledování Peršan Elektronická encyklopedie | Bitva u Gráníku Autor: J VAROVÁNÍ: První čtyři levely obsahují extrémně nudnou látku, která spolehlivě zničí jakýkoliv váš zájem o zbytek kurzu. Nejlépe je začít u Řecka, kde se již testují klasické události, nikoli abstraktní, dlouhatánské časové jednotky typu paleolit nebo střední říše v Babylonu. Připomínky jsou vítány. (→ discussion) Kurz není, jak je možno si.

Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu Bitva u Gráníku.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru Bitva u Issu se stala velkým zlomem - bezprostředně po ní ztratil Dareios celou západní část říše se všemi zdroji. Po této bitvě sice nebyl zcela pokořen, ale prozíravější lidé se začali připravovat na velkou politickou změnu v perské říši

Antický svě

338 - bitva u Chaironeie 337 - Filip svolal Korintský sněm - domluvena společná makedonsko-řecká výprava 336 - uprostřed příprav na tažení zavražděn Filip Na trůn Alexandr Veliký - syn Filipa, vychováván Aristotelem 334 - začíná tažení, bitva u Gráníku, bitva u Sardy, Bitva u Gordion (Gordický uzel Připravovala se bitva u Granicu. Reakce Peršanů Před Alexandrem a jeho armádou byli schopni překonat Hellespont, íránští guvernéři a další šlechtici, kteří byli v Persii v té době u moci, shromáždili své síly z 10-20 tisíc jezdců a 5-20 tisíc pěšáků v Zelea Bitva u gráníku - Battle of the Granicus. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. The Battle of Granicus; Část válek Alexandra Velikého: Bitva u řeky Granicus od Charles Le Brun: datum: Květen, 334 BC: Umístění: Granicus River,. Zahájil tažení proti Persii. Začíná 333 př.n.l. Na toto tažení se Alexandr vydává s 30000 pěšáky a 5000 tvořili jezdci. Vydal se do Perské říše před Helespont, první bitva proběhla u Graniku. Byla to zvláštní bitva, Alexandr sice vyhrál, ale ve zbrklosti, vrhl se rovnou do boje, chaotický útok

Dějiny světa - Seminární práce - Filip II

Bitva u Issu ? Bitva u Gráníku ? Bitva u Thermopyl ? Bitva u Alesie; Alexandr před tažením do nitra Persie přitáhl do Egypta. Jak se k němu Egypťané postavili? ? Egypťané Alexandra uctívali jako osvoboditele a Alexandr se prohlásil faraonem. ? Egypťané se proti Alexandrovi postavili a bojovali s ním.. - 333 pnl: bitva u Issu proti Peršanům, Dáreios III., uprchl - 331 pnl: bitva u Gaugamél /u Tigridu/, po bitvě Dáreios III. zavražděn perským satrapou, Alexandr ovládl: Malou Asii, V Středomoří, tažení do Egypta /vítáno/ - město Alexandrie, dál do nitra perské říše, Mezopotámii, tažení do Persepolis /hodně poničeno. Dareios zatím sestavoval novou armádu, s níž chtěl Makedoncům zahradit cestu do nitra své říše. Jeho snaha byla téměř úspěšná, avšak bitva u Gaugamél v Mezopotámii, vybojovaná 1. října 331, skončila nakonec perskou porážkou. Prestiž achaimenovského vladaře byla těžce otřesena Bitva u gráníku - 334 BC (západní Turecko) proti perským satraps s řeckými žoldnéři.; Bitva u Issu - 333 BC (Hatay Turecka) proti králi Darius Persie.; Battle of Gaugamela - 331 př.nl (severní Irák) proti Kingovi Darius Persie.; Battle of the Hydaspes (Jhelum) - 326 př.nl (severní Paňdžáb, v moderní Pákistán) proti králi Poros, který vládl malé království, ale.

niž bojoval dvě léta. Poté, co neuspěl v bitvě u Thermopyl proti spojeným vojskům fókijským, spartským, athénským a achajským, nahradil tento nezdar dobytím Thrákie a Chalkydiké. Mezi léty 395-339 př. n. l. získal Epirus a jižní Ilyrii. Další územní zisky byly na úkor barbarských kmenů v oblasti severního Dunaje bitva u Graníku 334 př.n.l. Sardy. Gordion. bitva u Issu 333 př. n. l. Alexandrie (v Egyptě) Babylon. Přečíst strany 95 a 96 v učebnici. Jak by mapa tažení mohla vypadat (vyznačená místa se samozřejmě liší) Zápis do sešitu: Vzestup Makedonie • r. 334 př. Kr. pronikl Alexandr Veliký do Malé Asie - porážka Peršanů v bitvě u Gráníku - vítězství Alexandra + ovládnutí Malé Asie • r. 333 př. Kr. bitva u Issu - porážka perského krále Dareia III. - Alexandr obsadil Sýrii, Foinikii a Palestinu Tažení do Egypta − pod nadvládou Persi

Bitka pri Gaugaméle (iné názvy: bitka pri Gaugamele, bitka pri Gaugamélach, bitka pri Gaugamelách, bitka pri Arbéle; Gaugaméla/Gaugamély - po grécky Gaugaméla - je dnešná dedina Tel Gomel v severnom Iraku) bola bitka, ktorá sa odohrala 1. októbra roku 331 pred Kr. medzi gréckymi vojskami Alexandra Veľkého a Peržanmi vedenými kráľom Dareiom III bitva u Gaugamél - Persie definitivně poražena, perský král Dáreios III. uprchl -Alexandr chtěl ovládnout i Indii - dostal se až k řece Indu, cestou založil mnoho měst, vojáci však již byli mnoho let trvajícími válkami zničeni Alexandr dal rozkaz k návratu, začal pracovat na upevnění své moci - za hlavní město si. Bitva u Platají a Mykale. 479BC Peršané ztratili po bitvě u Salamíny možnost ovládnout Řecko-poraženi spojeným vojskem , kde hlavně Sparťané a v čele spartský princ Pausánias - 30 000 Řeků proti 50 000 - 60 000 peršany → zničena celá armáda Peršanů v Řecku

Starověké Řecko II

 1. Bitva u Aigospotamoi,405 př. n. l. Athény Vs. Théby. Athény Vs. Sparta. Athény Vs. římská říše. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test
 2. Makedonský-zdokonalil řecký způsob boje, oddíl těžkooděnců=falanx, lehkooděnci, lehká a těžká jízda, roku 338 poráží Řecko v bitvě u Chaironeie, donutil zrušit Athénský spolek, 336 nastupuje jeho syn Alexandr Makedonský-334 bitva u Gráníku-porážka satrapů v malé Asii, 333 bitva u Issu-porážka Persie (Darios III.
 3. Bitva u Thermopyl. Premium. S nahotou nemám problém, jsem fyzický typ, říká herec Fassbender. Obrázek odhodlaného válečníka s mečem z filmu 300: Bitva u Thermopyl, nad ním nápis, který ve.. Bitva tří císařů 2017 Lego Napoleonic war 1812 stopmotion Bitva u Slavkova / Battle of Austerlitz (2015) Czech March - Šly panenky.
 4. Bitva u Karrh a parthští lučištníci Postupná římská expanze do oblastí Předního východu ze západu a parthská expanze do stejných oblastí ovšem z východu vedly v 1. století př. n. l. k tomu, že se tyto dvě významné starověké mocnosti dostaly do přímého kontaktu

Category:Battle of the Granicus - Wikimedia Common

 1. Perská říše a Achaimenovská dynastie Aleš Mučka Makedonci jsou tady! Roku 334 př. n. l. se vylodil na pobřeží Malé Asie se svou armádou Alexandr Veliký a porazil místní satrapy v bitvě u Gráníku Po dalších dvou porážkách u Issu (333 př. n. l.) a u Gaugámel (331 př. n. l.) byl Dareios III. zabit roku 330 př. n. l. satrapou Béssosem, který se rovněž prohlásil.
 2. Bitka pri Isse bola bitka, ktorá sa odohrala v novembri roku 333 pred Kr. medzi gréckymi vojskami Alexandra Veľkého a Peržanmi vedenými kráľom Dareiom III. Po prehratej bitke pri Graníku to bol prvý vojenský konflikt týchto mocností, na ktorom sa zúčastnil priamo perzský kráľ. Spolu s bitkou pri Gaugaméle sa radí medzi najväčšie a najvýznamnejšie bitky svetových dejín
 3. 1. Bitva u Gaugamél. 2. Bitva u Gráníku. 3. Bitva u Hydaspés. 4. Bitva u Issu. 5. Bitva u Perské brán

480 - bitva u Salamíny - Thémistoklés (Athény) x Xerxes, vítězství Řeků. 479 - bitva u Platají - nejkrvavější bitva, likvidace zbytku perského pozemního vojska. 479 - potopení perské flotily u mysu Myhale u Milétu. 449 - mír, konec řecko-perských vále - bitva u Issu je jednou datována do září, podruhé do listopadu (odehrála se v říjnu r. 333 př. n. l.) - používání tvaru Makedoňané místo správného Makedonci vinou otrockého překladu - Alexandr Veliký nezemřel 10., ale 13. června 323 př. n. l. - chybné skloňování jména Sarapis. 5. díl - Republika ctnost

Bitva u Issu - Wikipedi

The fierce struggle of Alexander's cavalry at the fording of the river in the battle of the Granicus by Andre Castaigne (1898-1899).jpg 1.532 × 2.306; 914 K Bitva u Salaminy - vítězství Řeků, námořní bitva 334 první výprava do Malé Asie, získal ji celou, tj. bitva na řece Graniku. 333 bitvau Issa, proti králi Dariovi III., porážka Persie. Osvobodil Egypt od Peršanů, nastoupila zde vlastní dynastie, založen Alexandrie 334 byla bitva u Grániku, r. 333 pak bitva u Issu, a roku 331 bitva u Gaugamela. :) ale jinak obsazení perfektní, Colin svou roli zahrál perfektně, a díky mému nejoblíbenějšímu herci Jaredovi Leto to byla ještě lepší podívaná Starověké Řecko Osnova: Mínojská kultura Mykénská kultura Řecká společnost Athény Sparta Řecko-perské války Vrchol řecké demokracie Peloponéská válka Řecko po Peloponéské válce Helénistické období Kultura Mínojská kultura (2700-1450př.n. l.) výskyt - Egejská oblast král Mínos → Mínojská kultura vyspělost,mírumilovnost vliv na Řecko centrum - paláce.

Řecko 9. Helénistické období řeckých dějin Základní teze: vysvětlení pojmu helénismus, datace období: helénismem se rozumí historické období, jehož počátky i konec bývají datovány rozdílně (všechna uvedená data jsou př. n. l. ), možné počátky helénistického období: bitva u Chairóneie (338), smrt Filippa Makedonského a nástup Alexandra na trůn (336), konec. bitva u Thermopyl - 480p 200 000 (Xerxes) X malá armáda (Leonidás) 2 dny zrada - Efialtes zničeny Athény, → ústup na ostrov Salamína → bitva u Salamína 480p Themistoklés - velitel Xerxes ustupuje → velitel Mardonius řekové opravují Athény Bitva u Platají - 479p, Ř (vic) 50000 X P 100000 zbytek P. loďstva rozdrcen u mysu.

Bitva u Gráníku - Další jazyky - Wikipedi

Sprawdź tłumaczenia 'Bitva u Hastingsu' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'Bitva u Hastingsu' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę 218 - 201 př.n.l. Punové chtějí získat Hispánii jako náhradu za středomoří Boj s Hannibalem - tažení Hannibala do Itálie Bitva u Trasimenského jezera 217 př.n.l Bitva u Kann - 216 př.n.l. Bitva u Zamy - konec bojů, Hannibal poražen, mírové podmínky Mírové podmínky - loďstvo maximálně 10 lodí, Kartágo platí. Bitva na Graniku . 10) Popis bitvy na Isuu (v angličtině). Bitva na Issu . 11) Popis bitvy u Gaugamél (v angličtině). Bitva u Gaugamé - bitva u Thermopyl - bitva na souši - poslední perské vítězství - Řekové hájili soutěsku - kvůli zradě jednoho z nich, který Peršanům poradil okliku, bylo Spartské vojsko pobyto do jednoho, viz nápis na pomníku: Poutníče, zvěstuj Lakedaimónským, že my tu mrtvi ležíme, jakožto zákony kázaly nám Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

Dějiny světa - Maturitní otázky - 2) Starověké Řeck

Elektronická encyklopedie Bitva u Gráníku

Level 5 - 3.1 Důležitá data - Řecko - Maturitní otázky z ..

Alexandr Makedonský Veliký (336 - 323 př.n.l.) Měl vynikající vzdělání - řecký učenec Aristoteles. Výborný voják, ctižádostivý vojevůdce. Nastoupil ve 20 letech. Porazil Persii - bitva u Gaugamél. Obsadil Egypt (Alexandrie), stal se faraonem. Dostal se až do Indie. Zemřel v Babyloně (33 let) Bitva u Graniku - výhra Alexandra Makedonského. Bitva u Issu (Sýrie) - Dareos utekl z bitvy. Alexandr Makedonský zabral Egypt. Bitva u Gaugamél - úprk Dárea - Dáreos zavražděn vlastními lidmi. Ti se pak přidali na stranu Alexandra Makedonského - zánik Perské říše. Hospodářské a společenské poměry v Arábi Bitva u Cann 216 př. n. l. - Hannibalův triumf nad římskou armádou M. Healy. Bitva u Cann je právem považována za jednu z nejvelkolepějších v dějinách lidstva. Hannibalova strategie se stala vzorem dokonale svedené bitvy a dodnes se rozebírá na vojenských akademiích po celém světě Nakonec se odehrála bitva u Chaironeie v roce 338 př.n.l., ve které byly řecké obce v čele s Athénami a Thébami poraženi. Filipp se stal vládcem nad celým Řeckem. Zvítězil nejen zbraněmi, ale i vychytralostí. Podplácel totiž vlivné lidi a umlčoval odpůrce. Po porážce byli odpůrci Makedoňanů pronásledováni

Bitva u Gráníku v Japonštině - Češtino-Japonština Slovní

Databáze knih, hodnocení knih, bazar knih, komentáře, soutěž o knihy Bitva u Issu (333 př.Kr.) • V této bitvě na hranicích Malé Asie a dnešní Sýrie poprvé bojoval se samotným Dareiem a zajal U Graniku r. 334 př.Kr. to bylo ještě bez Dareia. • 6. V bitvě u Issu v r. 333 př.Kr. • 7. Jak jinak než Alexandria v r. 332 př.Kr. Starov k ecko Osnova: M nojsk kultura Myk nsk kultura eck spole nost Ath ny Sparta ecko-persk v lky Vrchol eck demokracie Pelopon sk - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 510321-Nzhi

Bitva u Íssu. Perský král Dáreios III. shromáždil v Babylónu obrovskou armádu, jejíž počet odhadovali někteří starověcí historici snad až k 600 000 vojáků. Podle střízlivých odhadů vytáhnul Dareios III. proti Alexandrovi s 200 000 pěšáky a 10 000 jezdci Bitva u Poitiers: Triumf Černého prince. Historie 13.10.2020. Zobrazit. Historie. 11.5.2016. Časopis, který by vás mohl zajímat. S pomocí semaforů napálil Rothschild londýnské makléře. Za vítězství u Gráníku dostali Makedonci nečekanou odměnu Graniku (přímý frontální útok, Peršané zaskočeni), zisk Malé Asie s řeckými městy. 333 př. n. l. bitva u Issu. Peršané - 100 000 mužů, Alexandr - 30 000 mužů, průnik - zhroucení levého křídla Peršanů, útěk Dareia, zajetí Dareiovy rodiny. Ovládnutí Egypta - Alexandr vítán jako osvoboditel - založení.

Bitva u Issu - Uniepedi

U Issu byla vybojována druhá velká bitva Makedonů s Peršany, které se tentokrát zúčastnil, a to poprvé od roku 480, i Král králů (od čehož odrazoval Charidémos): v maimaktériónu/asi v listopadu byli Peršané opět poraženi na hlavu, údajně ze šesti set tisíců sto tisíc pěších vojáků padlo a deset tisíc jezdců. Bitva u Gaugamél. V květnu 331 př. n. l. se Alexandr vrátil do rozbořeného Tyru, přičemž přikázal jeho obnovení a opětné osídlení spojeneckými Féničany. Na jaře téhož roku vyrazilo z Makedonie 15 000 vojáků, kteří se v Tyru setkali s Alexandrem. Makedonská armáda sestávala v této chvíli ze 40 000 mužů pěchoty a. Např. bitva u Kynoskefal byla chyba Fillipose V. a pak bitva u Pydmy. K poslednímu bodů, pokud se nepletu, výroba šípu byla drahocená a učinost nebyla jako např. v 14. století. Jinak falanga jako taková vydržela do nástupu střelných zbraní. Poslední takovou jednotkou, byly pikenýři Rozhodující bitva celé války byla svedena roku 405 u Aigospotamoi (Kozích říček) v Helléspontu (dnešní Dardanely). Athéňané v ní utrpěli těžkou porážku. Vzdorovali pak ještě 9 měsíců obléhání spartského vojska i loďstva, nakonec roku 404 př.n.l. kapitulovali. Vítězem v peloponnéské válce se stala Sparta

Bitva u Thermopyl byla vítězná pro Peršany. V téže době probíhala i bitva na moři. Po zprávě o prohře u Thermopyl odplulo řecké loďstvo k Salamíně. Peršané mezitím vypálili Thespie a Plataje, poté vtrhli do Attiky a vyplenili Athény. Rozhodující bitvu u Salamíny vyhráli Řekové 480 př.n.l. - druhá perská výprava do Řecka, bitva u Thermopyl a u Salaminy. Ještě téhož roku ho porazil v bitvě na řece Graniku a získal tak celou Malou Asii. 333 př.n.l. - bitva na Issu. Alexandr obrátil Dareia II v bitvě na Issu k útěku a poté sám pokračoval na cestě do Egypta

Bitva u Issu - referaty-seminarky

Bitva u Issu Související informace naleznete v článku bitva u Issu. Alexandr a Dareios III. v bitvě u Issu, Pompeje. V Kilíkii zastihla Alexandra zpráva o tom, že Dareios vytáhl na západ v čele mocného vojska. Podle Plútarcha měla perská armáda 600 000 mužů, což je ale bezpochyby extrémně přemrštěný údaj 3. bitva u Thermopyl - Spart'ané - v éele král Leonidas obsadili soutësku u Thermopyl 4. celé iecké vojsko a lod'stvo se stáhlo na jih 5. 300 Spart'anú bylo u Thermopyl pobito, Peršané zaplavili kecko 6. kekové porazili perské lod'stvo u ostrova Salamíny a pozemní vojsko v bitvë u Plataj bitva. se odehrála v roce . 168 . př.n. l. u . Pyndy, Makedonie byla poražena a celé Řecko bylo připojeno k.

Perská říše byla sice obrovská, avšak vnitřně nejednotná. 334 - bitva u Graniku (Granikos je říčka na západě Malé Asie). Po této vítězné bitvě ovládnul Alexandr Malou Asii. 333 - Alexandr rozetnul uzel v Gordiu (gordický uzel). 333 - bitva u Issu (Issos ležel východně od Tarsu, poblíž dnešní hranice Sýrie. Bitva u El Alameinu znamenala pro Británii za druhé světové války bod zlomu, po kterém se válečná štěstěna definitivně přiklonila na její stranu. V období mezi červencem a listopadem 1942 se tu odehrály tři dílčí bitvy, jejichž společným cílem bylo zastavení postupu Rommelovy armády k Suezkému průplavu bitva u Chairóneie - vítězství Filipa II. nad Řeky → konec klasického období řeckých dějin → polis ztratila. politickou roli (ekonomickou si udržela) → na její místo makedonská monarchie. R.338 svolal Filip II. do Korintu sněm → založen korintský spolek → cílem tažení proti Persii → ale uprostřed

ANTIKA - Řeck

Společně vyrazili postavit se Pórovi, vládci Pauravy v bitvě u Hydaspés. Pro Alexandra to byla nejkrvavější bitva, neboť Pórovi sloni způsobili v řeckých řadách hrůzné ztráty. Ale navzdory Pórovu nebojácnému vedení bitvu Alexandr rozhodně vyhrál a získal tak kontrolu nad Paňdžábem 490 pnl se uskutečnila bitva u Marathonu, kde Athény pod vedením . Miltiada. a jeho dobré taktiky křídel, vyhrály (pověst o Feidipidovi a maratonu) Dareiův syn Xerxes . nenechal tuto porážku bez odezvy

Bitva u Issu - Wikiwan

DISKUZE Podnikání Podnikán Požadavek věrnosti se přísně naplňoval pouze u žen, aby si muži mohli být jisti svým otcovstvím, což ovšem neznamenalo, že ženy již tehdy nedokázaly, stejně jako v každé době, současnost nevyjímaje, najít způsob, jak věrnost věrohodně předstírat a důsledky nevěry více nebo méně přesvědčivě zastírat Listopad 333 bitva u Issu (použití taktiky šikmé­ ho klínu), kdy ALEXANDER porazil samotného perského krále DÁRElA lIl. 10. 331 v bitvě u Gaugamél (jako u Graniku a u Issu použila. ( 371 p. n. l. - bitva u Leukter Epameinóndás ( thébský vojevůdce ) - porážka Sparty ( 362 p. n. l. - bitva u Mantineie Sparta porazila Théby pokles thébské moci - r. 338 p. n. l. - bitva u Chaironeie ( nadvláda Makedonie ( konec samostatnosti řeckých států ( konec klasického období ( helénistické obdob

Kategorie: Profi práce Typ práce: Skripta, učební texty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky o vzniku a rozvoji prvních civilizací.Vhodné především pro získávání hlubších poznatků o daném tématu. Encyklopedii lze též využít při psaní referátů a seminárních. Salamína, z toho plyne, že Athény Peršany vypáleny, proti tomu Themistoklés vylákal perské loďstvo k boji, z toho plyne, námořní bitva u Salamíny - menší athénské lodi zničily větší perské lodi a z toho plyne, že král Xerxés s částí armády odtáhl z Řecka, roku 479 před našim letopočtem v bitvě u Plataj. šany svedl Alexandr Veliký u Graniku, a osvobodil tak maloa. sijské řeky. Následovalo triumfální tažení Alexandrova vojska . Frygií a vítězná bitva u Issu (333 před n. l.) proti mnohoná. sobné převaze perského vojska vedeného Dáreiem III. Postup . územím dnešní sýrie a Palestiny, kde ho zdrželo jen obléh Deset biblických morových ran z pohledu moderní vědy. 99,00 CZK 3,90 EUR Bůh vs. Satan: Poslední bitva - digipack Poslední bitva provede diváky posledními dny a okamžiky, tak, jak byly předpovězeny věřícími všech tří náboženství, které pocházejí od Abrahama. Čtenářská recenze: Michelle Zinková - Proroctví sester -333 př.n.l.-bitva u Issu, kde Alexandr porazil Darea III. -Alexandr získal perskou pokladnu, perský vojenský tábor, do zajatí vzal několi členů perské královské rodiny -Dareos nabídl Alexandrovi mír, přidal i území, Alexandr však nepřijal a vykonal další tažení-přes Sýrii a Foiníkii, po dobytí Gazy 332 př.n.l. se.

 • Esotericke kyvadlo.
 • Kde koupit červy k jídlu.
 • Tesilky kalhoty.
 • Alessandro volta referát.
 • Objektiv canon heureka.
 • Naomi campbell batoh.
 • Tetování inkoustem z propisky.
 • Romotop nebo abx.
 • Matematika pro 3. třídu geometrie.
 • Postní doba.
 • Yamaha xt 125r bazar.
 • Vyhláška 20/2012.
 • Hry pro kluky minecraft.
 • Textové editory prezentace.
 • Hedvábný damašek.
 • Ios vlastnosti.
 • Vyrážka na předloktí.
 • Prodej garáže brno.
 • Zápřednicovití.
 • Rozvoj slovní zásoby u dětí předškolního věku.
 • Psací stůl cubus.
 • Orgonit naramek.
 • Romotop nebo abx.
 • Lama domaci mazlicek.
 • Bitcoin peněženka zdarma.
 • Kliky na prstech.
 • Statistická ročenka 2000.
 • Jenčov hrad.
 • Typický mexický dezert.
 • Vytrvalost anglicky.
 • Delfin zabije zraloka.
 • Www kuneticka hora cz.
 • Tlak co2.
 • Drake album.
 • Akne na prsu.
 • Nábytek z palet.
 • Iphone nefunguje budik.
 • Mezinárodní den koček 2018.
 • Domácí posilovna výroba.
 • Kawasaki klx 500.
 • Taška na americký fotbal.